Статьи

Адаб хусни инсон аст

Адаб тоҷест аз нури илоҳӣ, Бинеҳ бар cap, бирав ҳар ҷо, ки хохӣ. Оре, шахси боадаб ҳамеша аз хислати ҳамида, мисли фазлу дониш, заковат ва