Информационная технология

Мафхуми информатсия

Одамон ҳар руз бо ҳамдигар робита намуда, дар ин ё он шакл ба ҳамдигар информатсия медиҳанд, оид ба ҳақиқати ба даст оварда фикр меронанд ва