Правоведение

Мафхуми хукуки конститутсиони хамчун сохаи хукук

Ҳуқуқи конситутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон – соҳаи намоёни ҳуқуқи ҷумҳурӣ буда, маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқиест, ки мувофиқи ирода ва манфиати халқ асосҳои сохтори конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун