Основы экономики

Мафхуми назарияи иктисод ва дигар истилоххои иктисоди

Назарияи иқтисод аввалин бор аз ҷониби олими франсуз – Антуан Мон Кретин дар асри 17 (соли 1615) ҳамчун илм эътироф шудааст. Антуан Мон Кретин хоҷагидориро