Менеджмент

Технологияи менечмент

1.Интихоби мақсад ва стратегияи инкишофи корхона; 2.Масъалагузорӣ ва стратегияи иҷроиши мақсадҳои менеҷмент; 3.Таъсири муҳити беруна ва дохила ба фаъолияти менеҷмент; 4.Системаи стратегии идоракунии корхона. 1.Интихоби

Менеджмент

Консепсияи нави менечмент ва инкишофи ичтимоию иктисоди

1.Равандҳои асосии консепсияи нави менеҷмент; 2.Хусусияти хоси консепсияи нави менеҷмент; 3.Мактаби муносибатҳои башарӣ ва таъсири рафтори одамон; 4.Асосҳои иҷтимоию иқтисодии менеҷмент дар шароити глобализатсияи иқтисодӣ;

Менеджмент

Таърихи пайдоиш ва мактабхои классикии инкишофи менечмент

1.Давраҳои таърихии пайдоиш ва инкишофи менеҷмент; 2.Мактабҳои классикии менеҷмент ва инкишофи фикру ақоиди идоракунӣ; 3.Алоқамандии инкишофи ҳаёти иҷтимоию иқтисодӣ ва менеҷмент; 4.Шаклҳои таърихии пайдоиши моликият

Менеджмент

Асосхои методологии менечмент

1. Мафҳуми менеҷмент ҳамчун илм ва фанни таълимӣ; 2. Предмети омузиш, мақсад ва вазифаҳои асосии фанни менеҷмент; 3. Услуби омузиши фанни менеҷмент ва алоқамандии он

Менеджмент

Сохторхои ташкили дар идоракунии ташкилот

Нақша: 1. Мафҳумҳои системаи менеҷменти ташкилот; 2. Марҳилаҳо ва усулҳои ба лоиҳагирии сохторҳои ташкилии корхонаҳо; 3. Принсипҳои ташаккулёбии сохтори идоракунии ташкилот; 4. Сохтани сохтори ташкилӣ дар

Менеджмент

Конунхои идоракуни

Нақша: 1. Қонунҳои аосии идоракунӣ; 2. Менеҷмент ва менталитет; 3. Хусусиятҳои менталитет; Қонун ин ҳақиқати устувори объективӣ мебошад. Идоракунии истеҳсолот танҳо дар он сурат бомуваффақият