Страхование

Мохият ва мазмуни сугурта дар шароити иктисоди бозоргони

Нақша: 1. Пайдоиш, зарурият ва моҳияти суғурта; 2. Вазифаҳои асосии суғурта; 3. Нақши суғурта дар шароити иқтисоди бозоргонӣ. 1. Пайдоиш, зарурият ва моҳияти суғурта. Мафҳуми