1. Аваль – кафолатнома;
2. Автограф – дастнавис, соядаст;
3. Автореферат – фишурдаи рисолаи илмӣ;
4. Агент – намоянда, коргузор;
5. Адрес – нишонӣ;
6. Аквизитор – ҷалбкунанда, ҷалби манфиат;
7. Акт – санад, таъйиднома;
8. Аккредитация – мансубият, мансуб кардан;
9. Алимент – нафақаи фарзанд;
10. Аннотация – мазмуни мухтасари китоб, мақола ва ғайра;
11. Анкета – пурсишнома;
12. Анонимка – мактуби беимзо;
13. Апелляция – шикоят, арз;
14. Аргумент – бурҳон, далел;
15. Аргументация – далел овардан, исбот кардан;
16. Аттестат – гувоҳнома, шаҳодатнома;
17. Афёра – қаллобӣ, фиребгарӣ;
18. Афиша – эълоннома;
19. Баланс – тарознома, мувозина;
20. Билет (поезд, автобус, тайёра) – сафархат, чипта;
21. Билет (имтиҳонӣ) – саволнома;
22. Билет (кино) намоишхат, вуруднома;
23. Бонд – санади қарз;
24. Брак – никоҳ;
25. Бухгалтерия – дафтари ҳисобдорӣ, ҳисобдорӣ;
26. Бюллетень – варақаи интихобот, раъйпурсӣ;
27. Бюро – идора;
28. Бланк – барг, варақа;
29. Бумага – коғаз (ҳуҷҷат);
30. Ведомость – феҳрист, варақа;
31. Ведомство – идора;
32. Вердикт – қарор, ҳукм;
33. Версия – тахмин, тафсир;
34. Взнос – саҳм, пардохт;
35. Виза – раводид;
36. Вклад – пасандоз, саҳм;
37. Военный билет – билети ҳарбӣ;
38. Вывеска – лавҳа, овеза;
39. Выписка – пайнавишт, нусха;
40. Выписка из протокола – нусха аз суратмаҷлис, протокол;
41. Гарантия – кафолат;
42. Гарант – зомин, ҳомӣ;
43. Дата – таърих, сана;
44. Декларация – эъломия, изҳорнома, изҳорот, баёнот;
45. Декрет – фармон;
46. Делегация – ҳайат;
47. Дело – парванда, кор;
48. Деньги – пул;
49. Делопроизводство – коргузорӣ, дафтардорӣ;
50. Депозит – пасандоз, супурда, амонат;
51. Депонент – супоранда, амонатгузор;
52. Дефект – нуқсон, айб, иллат;
53. Директива – дастур, раҳнамуд;
54. Дискриминация – табъиз;
55. Диспетчер – танзимгар;
56. Доверенность – ваколатнома, боварнома;
57. Довод – далел;
58. Договор – шартнома, аҳднома, қарордод;
59. Доклад – суханронӣ, гузориш;
60. Докладная записка – арзнома, гузориш;
61. Документ – ҳуҷҷат, санад;
62. Документация – ҳуҷҷатҳо, санадҳо;
63. Доплата – изофапардохт;
64. Дотация – кӯмакхарҷӣ;
65. Дубликат – нусхаи дуюм;
66. Журнал – дафтар, маҷалла, моҳнома;
67. Завещание – васиятнома;
68. Задание – вазифа;
69. Закон – қонун;
70. Заём – вомбарг;
71. Заказ – супориш, фармоиш;
72. Залог – гарав, замонат;
73. Записка – мактубча, хатча;
74. Зачетка – санҷишнома, дафтарчаи имтиҳонот;
75. Заявка – дархост;
76. Зявление – ариза, баёнот;
77. Извещение – огоҳинома, хабарнома;
78. Индекс – нишона, намоя, шохис;
79. Инкассатор – пулрасон, пуловар;
80. Инструкция – дастури амал;
81. Информация – хабар, маълумот;
82. Истец – даъвогар;
83. Календарь – моҳнома, тақвим;
84. Каталог – феҳрист;
85. Каталог алфавитный – феҳристи алифбоӣ;
86. Каталог систематический – феҳристи соҳавӣ (мавзӯӣ);
87. Квартал – семоҳа;
88. Квитанция – санади хати расид;
89. Книга – дафтар, китоб;
90. Книга кассовая – дафтари (китоби) хазина;
91. Книга учёта – дафтари ҳисобу китоб;
92. Книжка – дафтарча, китобча;
93. Книжка сберегательная – дафтарчаи амонатгузорӣ;
94. Кодекс – қонун, қонуннома, кодекс;
95. Командировка – сафари хизматӣ;
96. Компенсация – ҷуброн, подош, товон;
97. Компетенция – салоҳият;
98. Конвенция – созиш;
99. Конверт – лифофа;
100. Контакт – алоқа, муносибат, расиш;
101. Контингент – миқдор, шумур;
102. Контора – идора;
103. Контракт – шартнома, аҳднома, қарордод;
104. Контроль – назорат, тафтиш;
105. Контролёр – нозир, назоратчӣ;
106. Конфликт – муноқиша, ихтилоф, низоъ;
107. Копия – рӯнавишт, нусха;
108. Корректор – мусаҳҳеҳ;
109. Корреспонденция – номаҳо, муросилот, хабар, гузориш;
110. Критерий – меъёр, маҳак;
111. Купчая – васиқа;
112. Легализация – қонунигардонӣ;
113. Легально – қонунӣ;
114. Лист – варақ;
115. Лист больничный – варақаи беморӣ;
116. Лист испольнительный – варақаи (барги) иҷроия;
117. Листок – варақа, барг;
118. Лицензия – иҷозатнома;
119. Личное дело – парвандаи шахсӣ;
120. Личный – шахсӣ;
121. Личный листок по учёту кадров – варақаи шахсии корманд;
122. Льгота – имтиёз;
123. Маклер – миёнҷӣ;
124. Мандат – имтиёз, эътборнома;
125. Марка – нишон;
126. Материал – мавод, ҳуҷҷат;
127. Меморандум – баёния;
128. Минимум – ҳадди ақал, камтарин;
129. Набор – пазириш, интихоб кардан, ҳуруфчинӣ;
130. Накладная – борнома;
131. Направление – муаррифинома;
132. Наряд – супоришнома, дастур;
133. Начёт – подош;
134. Номер – рақам;
135. Норма – меъёр, ҳад, қоида;
136. Норматив – меъёр, маҳак;
137. Нота – эътирознома;
138. Нумерация – шуморагузорӣ, шумур;
139. Обвинитель – айбдоркунанда;
140. Образец – намуна;
141. Объявление – эълон;
142. Объяснение – баёнот, тавзеҳнома;
143. Объяснительная записка – баённома, эзоҳнома;
144. Оплата – пардохт;
145. Орган – мақом;
146. Ордер – амр, фармон, санад, ордер (барги соҳибият ба манзил);
147. Оригинал – асл;
148. Осмотр – азназаргузаронӣ;
149. Осмотрщик – назоратчӣ;
150. Основа – асос, таҳкурсӣ, бунёд;
151. Основной – асосӣ;
152. Отзыв – бозхонд, тақриз;
153. Открытка – бознома, корти табрикии кушода;
154. Отозвать – бозхостан;
155. Отпуск – рухсатӣ, мураххасӣ;
156. Отработка – қарзи ғоибӣ;
157. Офис – идора, коргоҳ;
158. Оформление – расмикунонӣ, мураттаб сохтан;
159. Папка – ҷузвдон;
160. Пакет – баста;
161. Пакт – аҳднома;
162. Параграф – банд;
163. Паспорт – шиноснома;
164. Переписка – мукотиба;
165. Перепись – барӯйхатгирӣ;
166. Перерасчет – таҷдиди ҳисоб, аз нав ҳисоб кардан (музди меҳнат ва ғайра);
167. Переучет – омори дубора;
168. Перечисление – интиқол (пул ва ғайра);
169. Перечень – феҳраст, сурат;
170. Периодика – матбуот;
171. Печать – мӯҳр;
172. Письмо – нома, мактуб;
173. Письмо гарантийное – кафолатнома;
174. Письмо деловое – номаи расмӣ;
175. Письмо заказное – номаи фармоишӣ;
176. Письмо открытое – номаи саркушода;
177. Письмо приветственное – номаи табрикӣ;
178. Письмо рекомендательное – тавсиянома;
179. Письмо уведомительное – хабарнома;
180. Письмо ценное – номаи арзишдор;
181. Пломба – тамға;
182. Повестка – даъватнома, огоҳинома;
183. Повестка дня – рӯзнома (-и маҷлис);
184. Повестка в суд – даъватнома ба додистон;
185. Подшивка – дӯхтан, баста;
186. Подделка – сохта, ҳуҷҷати қалбакӣ;
187. Подпись – имзо;
188. Поздравление – табрикнома;
189. Политэкономия – иқтисоди сиёсӣ;
190. Положение – низомнома, дастур;
191. Полугодие – нимсола;
192. Показание – баёнот, маълумот;
193. Посол – сафир;
194. Посредник – миёнарав;
195. Постановление – қарор;
196. Поручитель – кафил, зомин;
197. Правило – қоида, расм, равиш;
198. Правление – идора, раёсат;
199. Представление – пешниҳод;
200. Предупреждение – огоҳӣ;
201. Предприниматель – корфармо;
202. Предпринимательство – корчаллонӣ, корфармоӣ;
203. Председатель – раис;
204. Презентация – муаррифӣ, ошноӣ;
205. Президиум – садорат, ҳайати раёсат, раёсат;
206. Прейскурант – нархнома;
207. Премия – подош, мукофот, ҷоиза;
208. Пресса – матбуот;
209. Претензия – шикоят, даъво;
210. Приватизатсия – хусусигардонӣ, ғайридавлатӣ кардан;
211. Приказ – фармон;
212. Приписка – изофанависӣ;
213. Приписное свидетельство – қайдномаи ҳарбӣ;
214. Присяга – савганд, қасам, савганднома;
215. Проблема – мушкилот, масъала;
216. Программа – барнома;
217. Прогул – дермонӣ, коргурезӣ;
218. Проект – лоиҳа;
219. Прокломация – муроҷиатнома, хитобнома;
220. Прописка – қайд кардан;
221. Пропуск – гузарнома;
222. Протокол – суратмаҷлис, протокол;
223. Процедура – тартиб, расму қоида;
224. Процент – дар сад, фоиз;
225. Путёвка – роҳхат;
226. Работа – кор;
227. Работадатель – корфармо;
228. Развод – талоқ;
229. Раздел – бахш;
230. Разделение труда – тақсими кор;
231. Размножение документов – нусхабардории ҳуҷҷатҳо;
232. Разнарядка – тақсимбандӣ;
233. Разработка – тарҳрезӣ, баррасӣ, омӯзиш;
234. Разрешение – иҷозат;
235. Рапорт – хабар;
236. Расписание – ҷадвал, барнома;
237. Расписка – забохат;
238. Распоряжение – фармоиш;
239. Расчет – ҳисоббарорӣ;
240. Ревизия – тафтиш, бозрасӣ, ҳисобрасӣ;
241. Реестр – феҳрист, рӯйхат;
242. Регистрация – сабт, номнависӣ;
243. Регламент – низомнома;
244. Режим – низом;
245. Резолюция – қатънома, пайнавис;
246. Результат – натиҷа;
247. Резюме – хулоса, натиҷа;
248. Рейд – тафтиши ногаҳонӣ;
249. Реквизит – маълумот;
250. Рекомендация – тавсиянома;
251. Рескрипт – таҳниятнома, муборакнома;
252. Речь – нутқ;
253. Решение – қарор, ҳукм;
254. Рукопись – дастнавис;
255. Санкция – муҷозот, иҷозат, тасдиқ кардан, тасдиқнома;
256. Сберкнижка – дафтарчаи амонатгузорӣ;
257. Свидетельство о рожденеие – зоднома, шаҳодатнома;
258. Сверка – тафтиш, муқоиса;
259. Сделка – аҳд;
260. Сейф – ганҷдон, сандуқи оҳанин;
261. Секретарь – котиб;
262. Серия – силсила;
263. Сертификат – тасдиқнома, коғази қурбдор, сертификат;
264. Символ – рамз, аломат, нишона;
265. Служебный – хизматӣ;
266. Смета – харҷнома;
267. Соглашение – мувофиқатнома, аҳднома;
268. Справка – маълумотнома, маълумот, тасдиқнома;
269. Стаж – собиқа;
270. Стажёр – коромӯз;
271. Статистика – омор;
272. Статья – модда;
273. Стипендия – идрорпулӣ;
274. Страхование – бима, суғурта;
275. Структура – сохтор;
276. Табел – ҷадвал, дафтари ҳозиру ғоиб, табел;
277. Таблица – ҷадвал, рӯйхат;
278. Тариф – таърифа;
279. Тарификация – таърифа кардан;
280. Текст – матн;
281. Текущий – ҷорӣ;
282. Текущий год – соли ҷорӣ;
283. Телеграмма – барқия;
284. Типография – чопхона, матбаа;
285. Тираж – барориш, шуморагон;
286. Титул – унвон, лақаб;
287. Трудовая книжка – дафтарчаи меҳнатӣ, корнома;
288. Трафарет – гарда, қолиб;
289. Уведомление – огоҳӣ, огоҳинома;
290. Удостоверение – гувоҳнома, ҳуҷҷат;
291. Указ – фармон;
292. Указание – дастур;
293. Улика – далел;
294. Упаковка – бастабандӣ;
295. Устав – оиннома;
296. Учёт – баҳисобгирӣ;
297. Учреждение – муассиса;
298. Учредитель – муассис;
299. Факт – далел, бурҳон;
300. Фамилия – насаб;
301. Фиксация – ҷалб кардан, мустаҳкамкунӣ;
302. Филиал – шӯъба;
303. Фонд – захира, бунёд, сандуқ, фонд;
304. Форма – шакл, қолаб, намуна;
305. Фракция – гурӯҳ;
306. Хаос – харҷу марҷ, нобасомонӣ, бесарусомонӣ, бетартибӣ;
307. Характеристика – тавсиф, таъриф, баҳо, хислатнома, таърифнома;
308. Хартия – маншур, баённома;
309. Ходатайство – дархост;
310. Ходатайство о помиловании – тақозои (дархости) афв;
311. Хронология – солнома, таърих;
312. Ценз – меъёр, маҳдудият;
313. Ценник – барчасп, нархнома;
314. Циркуляр – дастурнома;
315. Цитата – иқтибос;
316. Чек – чак, барот, суратҳисоб;
317. Шифр – рамз;
318. Шрифт – ҳуруф;
319. Штамп – мӯҳр (-и чоркунҷа);
320. Штраф – ҷарима;
321. Эквивалент – муодил, ҳамчанд, баробар, ҳамарзиш;
322. Экзамен – имтиҳон;
323. Экземпляр – нусха, шумора;
324. Эксперт – коршинос;
325. Экспертиза – санҷиш;
326. Ярлык – барчасп (дар мол).


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.


Уважаемые посетители! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.