Воскресенье, Февраль 17Вместе создадим светлое будущее! ▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲


Таджикский язык

Все бессплатно от InfoPage.TJ

Монолог дар мавзуйи “Модарҷонам !!!”

Таджикский язык
Модарҷонам !!! Модарҷони азизам! Шуморо ба муносибати фарорасии идатон, яъне рӯзи 8- уми март, табрик намуда, бароятон аввало тани сиҳат, хонаи обод, зиндагии бардавом, рӯзгори пур аз шоду нишот, ҳавои беғубори дилкушо ва умри бобаракати Хизрриёнаро тамоно дарам. Модарҷонам, аз Худованди Муттаъол дуогӯйи онам, ки сояи шуморо аз сари мо фарзандон ҳеҷ гоҳ дур накунад ва доим соябону дуогӯйи мо, фарзандон бимонед. Волидаи мушфиқам, шуморо ба шамъ монанд кардан шояд то андозае дуруст бошад. Шояд, зеро бе шумо, ҳам хона сард асту ҳам торик. Модарҷони меҳрубонам, шамъ барои он, ки ба дигарон равшани диҳад, оташе бар сари худ мегирад ва то ин ки дигарон роҳат бошанд, бо оташи ба сари худгирифта, тамоми вуҷудашро месӯзад, парвонаҳое гирди сари ӯ чарх мезананд ва ҳамчунин сӯхта – сӯхта, оҳиста –

“Вобаста ба” бояд навишт ё “вобаста аз” ?

Таджикский язык
“Вобаста ба” бояд навишт ё “вобаста аз” ? Хирадро кору боре чун сухан нест,                                                                                                                   Ҷаҳонро ёдгоре чун сухан нест...                                                                                                                   Гаҳе лабро нишоти ханда орад,                                                                                                                       Гаҳе аз дида нами андӯҳ борад. Оре, ҳақ ба ҷониби гуфтаҳои ин шоири борикбину нуктасанҷ аст. Як сухани ғалат ё бад метавонад дунёро чапа кунад, чеҳраҳои хандонро ба ғам мубаддал созад ва ё як сухан метавонад боиси хушнудии гуянда гардад, дилҳоро тасхир намояд. Бесабаб нест, ки дар мардум гӯянд: як сухан 365 п

Шабистони хаёл

Таджикский язык
Эҳ, парастуҳои ҳарҷогард, ҳарҷогард. Боз омадед, биёед. Болу пар занед. Биёед, дигар фазо аз они шумост. Шуморо дер боз интизор будам. Биёед, кучаи камодамро сайр кунед, бол афшонед, дар фазои кушод бо овози маҳини худ оламро дигаргун созед. Биёед, дар пештоқи хонаамон лона гузоред, ман дигар шуморо аз хонаамон намеронам, лонатонро вайрон намекунам, чучаҳоятонро киш намегуям, биёед. Эҳ, парастуҳои зебои ҳарҷогард, магар аз хотиатон нарафтааст, ки мо чи тавр бо ҳам қиёмат барпо намудем, шуморо чи тавр бо чуҷаҳоятон аз ханамон рондам, лонаатонро вайрон намудам. Шуморо чашми дидан надоштам, ҳатто овози фораматон ба гӯшам гӯшхарош мерасид. Тоқати шунидани овози маҳини шуморо надоштам. Ҳатто, лонае ки шумо бо чи қадар ранҷу заҳматҳо бунёд карда ва дар он чӯҷа бароварда будед, вайрон кардам, мар

ФОНЕТИКА – ЧИСТ ?

Таджикский язык
Фонетика яке аз бахшҳои илми забоншиносӣ буда оиди садо ва тартиби овозии нутқро меомузад, Худ калимаи Фонетика аз забони лотинӣ гирифта шуддаст ва маънояш «Садо» буда қоидаи талафузи овзро меомузад аз ҷумла дар «Ҳиҷо», «Калима» «Ибора» ва дигар бахшҳои ҳиссаи нутқ. (далее…)

30 саволу ҷавоб аз фанҳои ҷамъиятӣ

Таджикский язык
1. Маҷлиси Олӣ чист?Мачлиси Олӣ – парламенти ҶТ, мақомоти олии қонунгузор ва намояндагии халқ мебошад.2. Парламент чист?Мақомоти намояндагӣ ва қонунгузор буда, дар Тоҷикистон – Маҷлиси Олӣ ном дорад. (далее…)

36 саволу ҷавоб аз фанни забони тоҷикӣ

Таджикский язык
1. Савтиёт чист? Савтиёт илм дар бораи овозҳо аст.2. Зада чист? Шиддатнок талаффуз шудани яке аз ҳиҷоҳои калимаро зада меноманд.3. Исм чист? Исм ҳиссаи мустақилмаънои нутқ буда, номи ашёро ифода мекунад ва ба саволҳои чӣ? чиҳо? кӣ? киҳо? ҷавоб медиҳад. (далее…)

Саволҳои тестӣ аз фанни забон ва адабиёти тоҷик (олимпиадаи ҷумҳуриявӣ)

Таджикский язык
1. Навишти кадоме аз ин банди калимаҳо дуруст аст?А) чаҳор, чиҳил, дувист С) даҳ, доздаҳ, сездаҳВ) панч, шиш, ёзда D) панҷо, шаст, ҳафтот2. Дар ин байт кадом калима ғалат навишта шудааст:Марез ашки ман, эй чашми хунгирифта, ки хоҳамКунам нисори раҳаш ин дури носуфтаи худро. (Мавлоно Ҷомӣ)А) марез В) дур С) раҳаш D) чашм (далее…)

Саволҳои тестӣ аз фанни забон ва адабиёти тоҷик (олимпиадаи ҷумҳуриявӣ)

Таджикский язык
1. Порчаи зерин аз кадом асари Фотеҳ Ниёзист?“Дар блиндаж Нозир, Мамараҷаб, Дадабой, Степан Шестак ном ҷанговарисибирӣ ва Аркадий Косенко ном ҷанговари украинӣ зич ба ҳамдигар ҷафсменишастанд. Баробари намоён шудани Сафар ҳама аз ҷояшон ҷунбида, илоҷихеста берун баромаданро меҷустанд.”А) “Вафо” С) “Ҳисса аз қиссаҳои ҷанг”В) “Димаи диловар” D) “Ҳар беша гумон мабар, ки холист” (далее…)

36 қонунҳои асосии Забони тоҷикӣ

Таджикский язык
Зарф чист? Зарф ҳиссаи мустақили нутқ буда, аломати амал ва аломати аломатро мефаҳмонад ва шароити воқеъ гардидани амалу аломатро нишон медиҳад. Пешоянд чист? Пешоянд ҳиссаи номустақили нутқ буда, бо исм, ҷонишин ва дигар ҳиссаҳои исмшудаи нутқ омада, муносибатҳои синтаксисии онҳоро бо дигар калимаҳо нишон медиҳад. Пешоянд пеш аз калима меояд. (далее…)

Аломатҳои китобати охири ҷумла ва муштаракмавқеъ

Таджикский язык
Нуқта калимаи арабӣ буда, дар ибтидо пайваст шудани ду ё чанд хати ростро меномиданд. Ҳамчунин ҷоест, ки имкони чен кардани масофаеро надорад. Маҷозан ба маънои ҳол ва мардумаки чашм низ меояд (далее…)