Четверг, Октябрь 17Вместе создадим светлое будущее!


Здравоохранение

Здравоохранение

9 секретов, которые научат легко вставать по утрам

Здравоохранение
Вставать рано для многих их нас — настоящее испытание, особенно если есть привычка поваляться в постели по выходным. А между тем, вставать рано и в отличном настроении — совсем не сложно (далее…)

Один быстрый и действенный способ расслабить глаза

Здравоохранение
Глаза нуждаются в отдыхе, особенно если вы много времени проводите за компьютером. AdMe.ru нашел одно замечательное упражнение, которое моментально снимет усталость с глаз. Как это сделать Скачайте и распечатайте эту таблицу (далее…)

Дандон

Здравоохранение
Дарди дандон дораму дандон ба дандон мезанам, Тоқати анбур надорам, сар ба сандон мезанам. Вақте лабҳо ба табассум боз мешаванд, дандонҳои ҷилодору булӯрине, ки дар моварои он ду лаъл маскан гузидаанд, зебоии сурат ва латофати ҳуснро фузунӣ мебахшанд. Соҳиби чунин дандон ниме аз хушбахтиро камоӣ кардааст, зеро аз як сӯ метавонад ба соддагӣ ҳусну зебоӣ ва аз сӯи дигар саломатӣ ва дурахшиши ҷавониро ҷилва диҳад. Нишонаи пирӣ танҳо хамидагии қомат ва коста шудан аз хирмани мӯю гесу нест. Он чӣ аз шумораи дандон кам шавад, нишонаест, ки дигар сафову зулоли ҷавонӣ ба манзили ғуруби худ равон аст. Феҳрасти бемориҳои дандон иборатанд аз илтиҳоби милки дандон, кирмхӯрдагии дандон, варам ва чирки буни дандон, хунрезӣ ва дарди дандон ношӣ аз авомили гуногун. ИЛТИҲОБИ МИЛКИ ДАНДОН (парадант

Чашм

Здравоохранение
Чашмам, ки ба чашми он сиёҳ чашм афтод, Аз чашми бадаш ба чашми ман чашм афтод. Чашм ин як узви кӯчак, вале муҳим дар аъзои бадан аз ҳадоёи Худовандӣ бар инсон ва ҷумлаи зиндаҷон дар табиат аст. Субҳгоҳон ҳар боре, ки пилкҳо боло шуда чашм боз мегардад, оламро бо тамоми ҳастияш бо як назора дарк мекунем ва тасвири хубӣ ва бадии атрофу акнофи хешро ба қалб мефиристем ва забонро низ огоҳ месозем. Чунончӣ ба шукуфаҳои дарахтон нигоҳ карда мегўем: «Оҳ, чӣ қадар зебост!». Дар ин ҷост, ки бояд дуруд бар зоти поки Эзиди тавоно бифиристем, ки чунин неъматеро барои пайкари инсон арзонӣ доштааст. Аз дидгоҳи тибб бинигарем, чашм оинаи тамомнамои сиҳатии бадан аст. Чашмони барроқ, тез ва нофиз нишонаи солим будани шахс аст ва аломатҳои зардӣ, пажмурдагӣ, сурхӣ ва фурурафтагии чашм тақозо менамояд

Мӯи сар

Здравоохранение
Мӯшикофиҳо дар он андоми зебо кардаам, То камарро аз миёни зулф пайдо кардаам. (Калими Кошонӣ) Боре, агар шоир ҳусни дилдодаро тасвир намояд, нахуст зулфу мижгонро бар тарозуи ҳусн фурӯ мегузорад ва ин мавзӯро хеле латиф баён мекунад. Хирмани мӯй бар зебоии ҳусн меафзояд ва соҳиби онро дилработар ҷилва медиҳад. Ҳатто нигоранда низ…дӯстдори рӯи хушу мӯи дилкаш аст, мадҳуши чашми маст, вале софу беғаш аст. Он чӣ дар ин мухтасар баён мешавад, иборат аз авомили резиши мӯй ва тарзи пешгирӣ, муолиҷаи резиши мӯй ва бемориҳои пӯсти сар мебошад. Инсонҳо ба мурури вакт вобаста ба синну сол анбӯҳи мӯй, абрӯ ва мижгонро аз даст медиҳанд, ки ин як амри табии мебошад. Вале гоҳе авомиле дар кор аст, ки нисбати онҳо дар айни шубоби ҷавонӣ аз хирмани мӯй коста мешавад, ва мӯйҳо ҳамагӣ ба иттифоқи ҳа

Бачагони имкониятҳои маҳдуди саломатидошта

Здравоохранение
Бачаҳои имконияти маҳдуди саломати дошта – он бачаҳоеро меноманд, ки инкишофи психикӣ ва ё ҷисмонияшон аз меъёр берун аст, яъне нуқсоне доранд, ки инкишофи умумии онҳоро халалдор менамояд, он ба бачагон имконият намедиҳад, ки ҳаёти солим ба сар баранд. Онҳоро одатан «Бачаҳои бо проблема», ё «Бачаҳои проблемадошта», «Бачаҳое, ки эҳтиёҷи махсус доранд», «Бачаҳои ғайримуқаррарӣ», «Бачаҳои душвортаълим», «Бачаҳои нуқсондошта», «Бачаҳои фавқулода», «Бачаҳои боистисно» меноманд. Аммо мавҷуд будани баъзе нуқсонҳо инкишофро аз нуқтаи назари ҷамъият муайян намекунад. Чунки барои ҷамъият проблема бавуҷуд намеоранд. Гум кардани як узви шунавоӣ, ё ки нуқсон пайдо кардани як чашм, ҳеҷ гоҳ барои аз ҳади инкишоф берун баромадан сабаб намешаванд. Чунки дар ин ҳолат дарки шунавоӣ ва ё биноӣ боқӣ мемонад. Б

Бачагони аз ҷиҳати фикрӣ қафомонда

Здравоохранение
Фикран қафомонӣ дар натиҷаи зарар дидани қишри майнаи мағзи сар ба вуҷуд меояд. Ин мафҳум шаклҳои зиёд ва гуногуни ғайримуқаррариро мутаҳид намуда, то ба дараҷаи зарурӣ инкишоф наёфтани ҷараёни чангакҳои асаби олиро дар назар дорад. Аз рӯи этиологӣ (соҳаи илмест, ки пайдоиши бемориҳоро меомӯзад ва барои паҳншавии онҳо роҳ намедиҳад) он дар навбати худ се намуд дорад: лоналӣ, пантогенезӣ ва клиникӣ. Пантогенезӣ пайдоишу инкишофи касалиҳо, давраи ба вуҷуд омадан, тарзи ҷараёнёбӣ ва пайдо кардани бемориҳоро дар бар мегирад. Ба пайдоиши нуқсони аз ҷиҳати фикрӣ қафомонӣ, инчунин метавонанд, омилҳои номатлуб, ба монанди: пренаталӣ (нуқсоне, аснои инкишоф дар батни модр пайдо мешавад), наталӣ (нуқсоне, ки аснои таваллуд пайдо мешавад) ва баъди наталии эндо ва экзогенӣ сабаб шуда бошанд. Яъне бем

Бачагони инкишофи психикиашон боздошташуда

Здравоохранение
Боздошташавии инкишофи психикӣ (БИП) – ин халалдор гардидани суръати инкишофи психикӣ мебошад. «Боздошташавӣ» – ин нишонаи мувақатан халалдор гардид аст. Яъне дараҷаи инкишофи психоҷисмонӣ мебошад, ки умуман ба синну соли кӯдак мувофиқат намекунад. Сабабҳои БИП метавонад гуногун бошад, аз ҷумла нуқсонҳои конститутсияи бачагон (мутаносибан қафомонии инкишофи организм), бемории ҷисмонӣ, зарар дидани системаи марказии асаб, вайрон шудани вазифаҳои ғизогирии минималии мағзи сар ва ғ. Ба сифати омили душвортарин шароитҳои иҷтимоӣ-маданӣ хизмат мекунад. Сабаби асосии БИП, аз рўи натиҷаҳои таҳқиқоти П.Улба метавонанд механизмҳои биологӣ бошанд, ба монанди: нуқсонҳои ғайримуқаррарӣ, таваллуди номӯътадил, дар солҳои аввали ҳаёт тез-тез ба бемориҳои ҷисмонӣ гирифтор шудани кўдак ва ғ. Ин омилҳо ба п

Бачагони нуқсони нутқидошта

Здравоохранение
Ин гурўҳи бачагон ниҳоят гуногунанд. Онҳоро як чиз муттаҳид менамояд: нутқи устувори бесистема, ки дар пайи зарар дидани ҳамаи паҳлӯҳои нутқ, ба монанди: нутқи фонетикӣ-фонематикӣ, лексиокӣ ва грамматикӣ ба вуҷуд омадааст. Ин кори бачагонро барои азхуд намудани дониш, ташаккули малакаҳои хондан ва навиштан душвор мегардонад. Ба ин зарари таркибӣ дидани сарҳади нутқии қишри нимкураи калони мағзи сар дар марҳилаҳои гуногуни сабаб шудааст. Ба ин гурўҳ пеш аз ҳама бачагоне дохил мешаванд, ки нуқсони ҷиддии нутқи шифоҳӣ доранд. Алалия – (аз юн. пешоянди «а» – ба маънии инкор ва lalia – нутқ) гирифта шуда, маънояш дар ҳолати нигоҳ дошта шудани узвҳои шунавоӣ инкишоф наёфтани нутқ ва фикр мебошад. Ба ибораи дигар алалия ин бо система инкишоф наётани нутқро, ки ҳангоми он ҳамаи унсурҳои нутқ: аз

Бачагони нуқсонҳои сенсорӣ ва муҳаррикӣ дошта

Здравоохранение
Бачагони нуқcони муҳаррикӣ (ҳаракаткунӣ) дошта ба ношунаво ва шунавоиашон суст, ба нобино ва биноиашон суст ҷудо мешаванд. Ба қадри кофӣ инкишоф наёфтани узви сомеа ё босира кўдакро аз муҳимтарин сарчашмаҳои иттилоот маҳрум месозад, ки ин сабаби на танҳо аз ҷиҳати психикӣ, балки ҷисмонӣ ҳам қафомонии кӯдак мегардад. Зуҳуроти қафомонӣ аз бисёр ҷиҳат ба дараҷаи суст ё вазнин вазнин пайдо шудани нуқсон ва ба давраи ба вуҷуд омадани нуқсонҳои сенсорӣ ва муҳарикӣ, инчунин ба кай оғоз ёфтани корҳои махсуси ислоҳӣ (коррексионӣ) вобаста аст. 1. Кӯдакони нуқсони шунавоӣ дошта. Сабаби асосии дар инкишофи фикрӣ қафомонии кўдаки нуқсони шунавоӣ дошта ин халалдор гардидани инкишофи нутқӣ мебошад. Чунки худ аз худ маълум аст, ки кӯдак дар натиҷаи садои нутқи худ ва сухани атрофиёнро нашунидан ба онҳо