Воскресенье, Ноябрь 17Вместе создадим светлое будущее!


Кодекси андози Чумхурии Точикистон

Кодекси мазкур принсипҳои ташкил намудан ва фаъолияти системаи андози Ҷумҳурии Тоҷикистонро муқаррар намуда, муносибатҳои омиронаро оид ба муқаррар намудан, тағйир додан, бекор кардан ва ҷамъ овардани андозҳо танзим менамояд, вазъи ҳуқуқии мақомоти андоз, андозсупорандагон(Конун аз 26.12.2005 № 114, аз 28.07.2006 № 193,
22.12.2006 № 219, 5.03.2007 № 239,
аз 30.07.2007 № 306, аз 20.03.2008 № 376,
аз 18.06.2008 № 397, аз 26.03.2009 № 493,
аз 19.05.2009 № 525, аз 3.12.2009 № 871,
аз 21.07.2010 № 627, аз 29.12.2010 № 665,
аз 29.12.2010 № 667)

ҚИСМИ I. ҚИСМИ УМУМИ

ФАСЛИ I. МУҚАРРАРОТИ УМУМИ

БОБИ I. СИСТЕМАИ АНДОЗИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Моддаи 1. Муносибатҳое, ки ҳамин Кодекс танзим менамояд

Кодекси мазкур принсипҳои ташкил намудан ва фаъолияти системаи андози Ҷумҳурии Тоҷикистонро муқаррар намуда, муносибатҳои омиронаро оид ба муқаррар намудан, тағйир додан, бекор кардан ва ҷамъ овардани андозҳо танзим менамояд, вазъи ҳуқуқии мақомоти андоз, андозсупорандагон, агентҳои андоз ва дигар иштирокчиёни муносибатҳои бо қонунгузории андоз танзимшаванда ва муқарраротро оид ба муайян намудани манбаҳои андозбанди, иҷрои ўҳдадориҳои андоз ва андешидани
тадбирҳои таъминкунандаи иҷрои ин ўҳдадориҳо, пешбурди баҳисобгирии бақайдгирии андозсупорандагон, объектҳои андозбанди ва баҳисобгирии андоз, кашидан ба ҷавобгари барои ҳуқуқвайронкуниҳои андози ва шикоят кардан аз амали (беамалии) мақоми андоз ва шахсони мансабдори он муайян мекунад (Конун аз 30.07.07с. № 306, аз 3.12.2009 № 571).
2. Мафҳум ва меъёрҳои муқаррарнамудаи ҳамин Кодекс ва дигар санадҳои қонунгузории андоз (агар қонунгузори тартиби дигарро муқаррар накарда бошад) танҳо ҳангоми танзим намудани муносибатҳо вобаста ба андозбанди истифода бурда мешаванд.
3. Ситонидани боҷи гумруки ва дигар пардохтҳои гумруки тибқи қонунгузории гумруки, ҳамин Кодекс ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқи, боҷи давлати бошад – тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон \”Дар бораи боҷи давлати\” ба танзим дароварда мешаванд. Ситонидани дигар пардохтҳои ҳатми ба буҷет, ки ҳамин Кодекс муқаррар накардааст, тибқи қонунгузори оид ба дигар пардохтҳои ҳатми танзим мегардад.

Моддаи 2. Қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва амали он
1. Қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз ҳамин Кодекс, санадҳои меъёрии ҳуқуқии дар асоси он ва мутобиқи он қабулшуда ва шартномаҳои байналмилалие, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф намудааст, иборат мебошад.
2. Ҳангоми андозбанди санадҳои расман нашршудаи қонунгузории андоз, ки дар санаи ба миён омадани (ҷой доштани) ҳолатҳои марбут ба ҷрои ўҳдадориҳои андоз амал мекунанд, истифода мешаванд. Санадҳои қонунгузории андоз, ки дар давоми моҳҳои якум ва (ё) дуюми семоҳа расман нашр мешаванд, аз санаи 1-уми моҳи якуми семоҳае,
ки мустақиман баъди семоҳаи расман нашршудаи онҳо фаро мерасад, мавриди амал қарор дода мешаванд. Агар санадҳои қонунгузории андоз дар ҷараёни моҳи сеюми семоҳа
расман нашр шаванд, онҳо аз санаи 1-уми моҳи дуюми семоҳае, ки мустақиман баъди семоҳаи расман нашршудаи онҳо фаро мерасад, мавриди амал қарор дода мешаванд.
Муқаррароти сархатҳои дуюм ва сеюми ҳамин қисм дар ҳолате мавриди амал қарор дода мешаванд, агар бевосита дар худи санади қонунгузории андоз мўҳлати дигар оид ба эътибор пайдо кардани он пешбини нашуда бошад.
3. Меъёру муқаррароти ҳамин Кодексро бо пешниҳоди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли қарори дахлдори Маҷлиси намояндагон тафсир дода, тафсири меъёру муқаррароти дигар санади қонунгузории андозро, агар дар худи санад тартиби дигаре пешбини нашуда бошад, дар шакли санади меъёрии ҳуқуқии дахлдор мақоме анҷом медиҳад, ки ин санадро қабул намудааст. Чунин тафсир бояд расман нашр карда шавад. Чопи санадхои
конунгузории андоз, аз чумла тафсири онхо хангрме расми ба хисоб мераванд, агар онхо дар нашрияхои чопии расмии Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон, Ҳукумати Чумиурш Точикистон ва макоми ваколатдори давлатй нашр шуда бошанд.
4. Муқаррароти санадҳои меъёрии ҳуқуқии дар асоси ҳамин Кодекс ва мутобиқи он қабулшуда наметавонанд хилофи муқаррароти ҳамин Кодекс бошанд. Ҳангоми ҷой доштани чунин ихтилофот муқаррароти ҳамин Кодекс татбиқ мегардад.
Санади меъёрии ҳуқуқи оид ба андоз дар ҳолате ба ҳамин Кодекс номутобиқ шуморида мешавад, агар чунин санад то дараҷае ба принсипҳои (асосҳои) умуми ва (ё) маънои аслии муқаррароти мушаххаси ҳамин Кодекс мухолиф бошад.
5. Институтҳо, мафҳумҳо ва ибораҳои қонунгузории граждани, оилави ва дигар соҳаҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар ҳамин Кодекс истифода шудаанд, агар дар ҳамин Кодекс тартиби дигаре пешбини нашуда бошад, бо ҳамон маъное истифода мегарданд, ки дар ин соҳаҳои қонунгузори истифода шудаанд. Ҳангоми мавҷудияти ихтилофот байни муқаррароти ҳамин Кодекс ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии марбут ба дигар соҳаҳои қонунгузори, ба мақсади андозбанди муқаррароти ҳамин Кодекс
истифода бурда мешаванд.
6. Санадҳои қонунгузории андоз дар ҳолатҳои мутобиқат ба муқаррароти моддаи 45 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд қувваи бозгашт дошта бошанд. Санадҳои қонунгузории андоз, ки андозҳои навро муқаррар мекунанд,
меъёрҳои андозро зиёд менамоянд, барои ҳуқуқвайронкунии андоз ҷавобгариро муқаррар ё вазнинтар месозанд, ўҳдадории нави андозсупорандагон, инчунин дигар иштирокчиёни муносибатҳоеро, ки қонунгузории андоз танзим менамояд, муайян мекунанд, қувваи бозгашт надоранд.
Санадҳои қонунгузории андоз, ки ҷавобгариро барои вайрон кардани қонунгузории андоз бартараф ё сабуктар мегардонанд ё барои ҳимояи ҳуқуқҳои андозсупорандагон, агентҳои андоз ва намояндагони онҳо кафолати иловаги фароҳам меоранд, агар дар худи санади қонунгузории андоз тартиби дигаре пешбини нашуда бошад, қувваи бозгашт доранд.
Муқаррароти пешбининамудаи ҳамин қисм нисбати санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки тартиби ситонидани андози пардохтшавандаро вобаста ба гузаронидани мол аз сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим менамоянд, низ татбиқ мегарданд.
7. Ба қонунгузории ғайриандоз ворид намудани масъалаҳои вобаста ба андозбанди манъ аст, ба истиснои:
1) муқаррарот дар бораи ҳуқуқвайронкуниҳои маъмури, ки ба қонунгузории маъмури дохил карда шудаанд;
2) муқаррарот оид ба ҷиноятҳои андоз, ки ба қонунгузории ҷинояти дохил шудаанд;
3) муқаррарот оид ба афзалияти ўҳдадориҳои андоз, ки ба қонунгузори оид ба муфлисшави дохил шудаанд;
4) муқаррароте, ки ба қонунгузории гумрук дохил шудаанд;
5) муқаррароте, ки ба қонунгузори оид ба боҷи давлати дохил
шудаанд;
6) муқаррароте, ки ба қонунгузори оид ба суғуртаи давлатии иҷтимои дохил шуда, истифодаи мақсадноки маблағи андози иҷтимоиро аз ҷониби андозсупорандагон танзим менамоянд;
7) муқаррароте, ки ба қонунгузори дар бораи буҷети давлати барои солҳои молиявии дахлдор дохил шудаанд;
8) муқаррароти андоз, ки мутобиқи қонунгузори оид ба таъсиси минтақаҳои озоди иқтисоди қабул шудаанд;
9) муқаррароте, ки ба қонунгузори оид ба дигар пардохтҳои ҳатми дохил шуда, Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро муқаррар накардааст;
10) муқаррарот оид ба пардохти фоидаи воқеии Бонки миллии Тоҷикистон ба буҷети давлатњ, ки бо қонунгузорњ оид ба Бонки миллии Тоҷикистон дохил карда шудаанд (Конун аз 3.12.2009 № 571).
11) муқаррарот оид ба андоз, ки ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шудаанд.
8. Агар дар шартномаи байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дорои муқаррароти марбут ба андозбанди мебошад, нисбати тартиб ва меъёрҳои муқаррарнамудаи ҳамин Кодекс ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии дар асос ва мутобиқи он қабулгардида тартиб ё меъёрҳои дигар пешбини шуда бошад, пас тартибу меъёрҳои шартномаи байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ мегарданд.
9. Имтиёзҳои пешбининамудаи шартномаи байналмилали дар бораи пешгирии андозбандии дукарата нисбати резиденти давлати иштирокчии шартнома татбиқ намегарданд, агар ин резидентро дигар шахсе, ки резиденти чунин давлат нест, барои ба даст овардани имтиёзот истифода барад.
10. Барои давлату ҳукуматҳои хориҷи, ташкилотҳои байналмилали, намояндагиҳои дипломатию консулгарии давлату ҳукуматҳои хориҷи ва кормандони дипломатию консулгари, инчунин намояндагиҳои ташкилотҳои байналмилали, кормандони онҳо ва аъзои оилаи шахсони дар боло зикршуда озод намудан аз андозҳо ва дигар имтиёзоти мувофиқи ҳамин Кодекс ё шартномаҳои эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда, тибқи расмиёти муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин карда мешаванд. Озодкуни аз андоз ва додани дигар имтиёзҳои андози бояд дар
доира ва шартҳои муқаррарнамудаи ҳамин Кодекс ва шартномаҳои байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон амали карда шавад.
11. Дастуруламалҳои оид ба тартиби ҳисоб ва пардохти андозу пардохтҳои зеринро мақоми ваколатдори давлати дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ва ҳангоми зарурат, бо дигар мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия, тасдиқ ва расман нашр менамояд:
1) андози даромад аз шахсони воқеи (андоз аз даромади шахсони воқеи);
2) андоз аз фоидаи шахсони ҳуқуқи;
3) андоз аз арзиши иловашуда;
4) аксизҳо;
5) андози замин;
6) андозҳо аз истифодабарандагони қаъри замин (Конун аз 26.03.2009 № 493, аз 21.07.2010 № 627);
7) андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард;
8) андозе, ки тибқи низоми соддакардашуда пардохта мешавад;
9) андози ягона барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзи;
10) андоз аз фурўш (нахи пахта ва алюминийи аввалия);
11) андози ҳадди ақал аз даромадҳо (Конун аз 20.03.2008 № 376);
12) боҷи гумруки ва дигар пардохтҳои гумруки;
13) андози иҷтимои;
14) боҷи давлати;
15) андоз аз маҳсулоти коркарди молҳо (Қонун аз 26.12.2005 №114);
16) роялти барои об (Қонун аз 26.03.2009 №493);
17) дигар пардохтҳои ҳатми (Қонун аз 26.03.2009 №493).
Ҳеҷ як муқаррароти дастуруламалҳо, ки хилофи ҳамин Кодекс ва шартномаҳои байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, эътибори ҳуқуқи надоранд.
12. Санадҳои меъёрии ҳуқуқии умумиҳатмњ оид ба андоз, ки мақоми ваколатдори давлатњ мутобиқи ҳамин Кодекс қабул кардааст, барои санҷиши мутобиқат ба қонунгузорњ ва бақайдгирии давлатњ ба Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда мешаванд ва пас аз санҷиш, бақайдгирњ ва нашри расмњ мутобиқи қисми 3 ҳамин модда мавриди амал карор дода мешаванд (Конун аз 28 июли соли 2006 № 193).

Моддаи 3. Системаи андози Ҷумҳурии Тоҷикистон

Системаи андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз маҷмўи дар ҳамин Кодекс пешбинишудаи андозҳо, принсипҳо, шаклу усулҳои муқаррар намудан, тағйир додан ва бекор кардан, пардохтан ва андешидани тадбирҳо ҷиҳати пардохти онҳо, инчунин шаклу усулҳои назорати андоз ва ҷавобгари барои вайрон кардани қонунгузории андоз иборат аст.

Моддаи 4. Асосҳои ҳуқуқии андозбанди

1. Ҳамаи шахсони воқеи ва ҳуқуқи вазифадоранд тамоми андозҳоеро, ки нисбати ин андозҳо мувофиқи ҳамин Кодекс андозсупоранда ба ҳисобмераванд, пардозанд.
2. Ҳеҷ касро дастур додан мумкин нест, ки андозҳои дар ҳамин Кодекс пешбининашударо пардозад.
3. Андозе, ки мутобиқи ҳамин Кодекс ҳисоб карда щудааст, аз ўҳдадори дар назди давлат иборат буда, бояд ба буҷети давлати пардохташавад.

Моддаи 5. Андоз

Андоз пардохти муқаррарнамудаи ҳамин Кодекс ба буҷети давлати (минбаъд \”буҷет\”) ба ҳисоб рафта, дорои хусусияти ҳатми ва инфиродии ғайриэквиваленти мебошад.

Моддаи 6. Андозҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Андозҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз андозҳои умумидавлати ва андозҳои маҳалли иборатанд.
Ба андозҳои умумидавлати инҳо дохил мешаванд:
1) андози даромад аз шахсони воқеи (андоз аз даромади шахсони воқеи);
2) андоз аз фоидаи шахсони ҳуқуқи;
3) андоз аз арзиши иловашуда;
4) аксизҳо;
5) андози иҷтимои;
6) андози замин;
7) андозҳо аз истифодабарандагони қаъри замин (Қонун аз
26.03.2009 № 493, аз 21.07.2010 № 627);
8) андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард;
9) андозе, ки тибқи низоми соддакардашуда пардохта мешавад;
10) андози ягона барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзи;
11) боҷи гумруки ва дигар пардохтҳои гумруки;
12) боҷи давлати;
13) андоз аз фурўш (нахи пахта ва алюминийи аввалия);
14) андози ҳадди ақал аз даромадҳо (Конун аз 20.03.2008 № 376);
15) андоз аз маҳсулоти коркарди молҳо (Қонун аз 26 декабри соли 2005 №114);
16) роялти барои об (Қонун аз 26.03.2009 №493);
17) дигар пардохтҳои ҳатмии умумиҷумҳурияви (Қонун аз 26.03.2009
№493).
2. Ба андозҳои маҳалли инҳо дохил мешаванд:
1) андоз аз молу мулки ғайриманқул (Конун аз 29.12.2010 № 665);
2) андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт;
3) андоз аз фурўши чакана;
4) дигар пардохтҳои ҳатмии маҳалли.
3. Маблағи аз ҳисоби андозҳои умумидавлати воридгардида байни буҷети ҷумҳурияви ва буҷетҳои маҳалли мутобиқи қонунгузории буҷетии Ҷумҳурии Тоҷикистон тақсим карда мешавад. Маблағҳои аз андози маҳалли воридгардида ба буҷетҳои маҳаллии дахлдор ворид карда мешаванд.
4. Агар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигаре муқаррар накарда бошад, андозҳо бо воҳиди пули ҳисоб карда шуда, бо асъори милли супорида мешаванд.
5. Ҷамъоварии андозе, ки дар қисми махсуси ҳамин Кодекс зикр шудааст, ба истиснои андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт, аз ҷониби мақомоти андоз таъмин карда мешавад. Ҷамъоварии андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт аз ҷониби Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.
6. Агар дар ҳамин Кодекс тартиби дигаре пешбинњ нашуда бошад, бо дарназардошти қисми 7 моддаи 2 ҳамин Кодекс, озодкуни аз ҳама гуна андоз ё тағйир додани меъёри андози пешбининамудаи ҳамин Кодекс метавонад бо роҳи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба ҳамин Кодекс анҷом дода шавад (Қонун аз 26.03.2009 № 493, аз 29.12.2010 № 665).

Моддаи 7. Тартиби муқаррар намудан, тағйир додан ва бекор кардани андозҳо

1. Ба ғайр аз андозҳои пешбининамудаи ҳамин Кодекс муқаррар намудани андозҳои нав, инчунин тағйир додан ё бекор кардани андозҳои амалкунанда бо пешниҳоди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо ҳангоми қабул намудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба ҳамин Кодекс анҷом дода мешавад.
Ҳангоми муқаррар намудани андозҳо бояд ҳамаи омилҳои андозбанди, аз ҷумла: андозсупорандагон; объекти андозбанди; манбаи андоз; меъёри андоз; давраи андоз; тартиби ҳисоб кардани андоз; тартиб ва мўҳлати пардохти андоз; дар ҳолатҳои пешбининамудаи ҳамин Кодекс – имтиёзҳои андоз ва асосҳо барои ба даст овардани (истифодаи) онҳо аз ҷониби андозсупоранда муайян карда шаванд (Қонун аз 26.03.2009 №493).
2. Таклифҳо оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти нишондиҳандаҳои пешгўии даромади буҷети давлатњ аз тарафи мақоми ваколатдори давлатњ дар соҳаи молия ва (ё) мақоми ваколатдори давлатњ дар якҷояги бо асосноксозии иқтисоди ва дигар асосҳо пешниҳод карда мешаванд (Конун аз 29.12.2010№ 665).


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.