Суббота, Ноябрь 16Вместе создадим светлое будущее!


Носири Бухороӣ

Дар тазкира ва китобхои таърихи бо номи Шох Носир ва Дарвеш Носири Бухорои низ омадааст. Вай аз дўстони Салмони Совачист (1300–1376) ва аз муосири Султон Увайси Чалоир буда, чанд ќасида ба номи ин хоким низ дорад. Навиштаанд, ки Носири Бухорои бо Салмони Совачи мушоира доштааст. Соли таваллуд ва вафоти Носири Бухороиро хеч як сарчашмахои мўътамад зикр накардаандНосири Бухороӣ
Дар тазкира ва китобхои таърихи бо номи Шох Носир ва Дарвеш Носири Бухорои низ омадааст. Вай аз дўстони Салмони Совачист (1300–1376) ва аз муосири Султон Увайси Чалоир буда, чанд ќасида ба номи ин хоким низ дорад. Навиштаанд, ки Носири Бухорои бо Салмони Совачи мушоира доштааст. Боре Салмон барои табъозмоии Носир мисраи зерро гуфтааст:
Дачларо имсол рафтори ачаб мастона буд.
Носир фавран ба такмили ин мисраъ фармудааст:
Пой дар занчиру каф бар лаб, магар девона буд?
Соли таваллуд ва вафоти Носири Бухороиро хеч як сарчашмахои мўътамад зикр накардаанд. Дар бораи чараёни зиндагиаш низ хеч гуна санади пуррае дар даст надорем. Вале аз ашъори худи ў маълум мешавад, ки пас аз тахсили илм ва ба сафар баромада бештарин шахрхои Хуросон ва Шерозро саёхат кардааст. Дар зиндаги фаќир ва шахси ќаноатпешае будааст.
Носири Бухорои ғазал ва қасидохояшро дар сабки суханварони Ироқ некў ва устодона сурудааст.
Устод Саид Нафиси миќдори ашъори вайро 4000 байт гуфтааст. Вале аз ќуллиёти комили Носир, ки мавчуд аст, ошкор мегардад, ки таќрибан дорои 7000 байт мебошад. Ќуллиёти шоир, ба ѓайр аз ќасида ва ѓазалиёт, як маснавии орифонае низ дорад, ки «Ҳидоятнома» унвон кардааст.
Соли даргузашти Носири Бухороиро Соми дар «Ќомусулаълом» 776 ҳиҷрӣ (1374 мелодӣ), вале Саиди Нафисӣ 773 ҳиҷрӣ (1371 мелодӣ) ќайд кардаанд.
АЗ ЃАЗАЛИЁТ
Бахт гў то назари лутф ба кор андозад, Дасти ман гираду дар гардани ёр андозад. Рўзи он аст, ки бахри карамат мавч занад, Киштии хастии моро ба ќанор андозад. Пойбуси ту наёбам, магар он дам, ки сабо, Бибарад хокам бар рохгузор андозад. Гамзаат бар чигар андохт хадангеву хануз, Нигарон аст дили ман, ки ду бор андозад. То гули руйи ту дар хоб набинам хар шаб, Хачри ту бистари ман бар сари хор андозад. Гаштаам куштаи чашми ту, ки он сахткамон Ба яке тир чу ман сайд хазор андозад. Гуфт Носир: «Ба ман он дуст наяндохт назар», Дуст хар чо назари хеш чи кор андозад?!
Сироти мо рахи майхона бошад, Бихишти мо рухи чонона бошад. На тўбо хуштар аз болои дилбар, На кавсар бехтар аз майхона бошад. Маро,эй зохид аз дузах матарсон, Ки оташ рохати парвона бошад. Агар сад тег борад марди ошик, Натобад руй чун мардона бошад. Магу воиз ба мо аз куфру имон, Ки томоти шумо афсона бошад. Бубинад окилон, хар к-у кунад гуш, Ба назди ошикон девона бошад. Наёби бар дили Носир ба чуз дуст, Макоми ганч дар вайрона бошад.
Гул андар дидаам бе наќши рўят хор меояд, Зи хар барги гуле бар дил маро сад бор меояд. Сиришки лаъл дар савдои мо бисёр меафтад, Матои факр дар бозори мо бисёр меояд. Хаёли абруят дар чашми ман пайваста мегардад, Камон аз дидахои ростбин тайёр меояд, Нахохам рафт аз куят ба дашноми ракиб, аммо Самои таънахои душманон душвор меояд. Бадон дар руйи некуят хамебинанду медонад, Ки аз чашми бад осебе бад-он рухсор меояд. Ба гайри бода дар дасташ хама бо бод мемонад, Ба гайри ёр дар чашмам хама агёр меояд. Хама дорам назар, к-он чо нишони дуст меёбам, Ба гул бар ошикам, к-аз вай насими ёр меояд. Ба чуз чашми ту Носирро касе дигар намепурсад, Хамон беморро рахме бар ин бемор меояд.
Омад бахору мавкаби гулхо расидааст, Лола алам ба куху ба сахро кашидааст, Булбул суруд гуфта, сарандоз гашта сарв, Гунча зи завки чуббаи хузро даридааст. Дар чашми шухи наргиси ту хеч шарм нест, Кур аст он ду наргиси раъно надидааст. Сабза синон кашида хамегуяд обро, Нодида магзаред, ки гулхо дамидааст. Доге, ки хачр кард маро душ бар чигар, Хар наърае задам, ки Сурайё шунидааст. Бар боми чарх рафт дилу зери бори у Пушти дутои гунбади мино хамидааст. Дил гуфт тарки Носиру омехт бо гамаш, У катра буду чониби дарё дамидааст.
Дарвешро, ки кунчи каноат мусаллам аст, Дарвеш ном дораду султони олам аст. Гар курси гарми мехр барорад танури чарх, Дар вакти чошт суфраи дарвешро кам аст. Рузе туро ба захри хаводис кунад халок, Гардуни халкакарда, ки чун мори аркам аст. Дархам шавад зи бахри дирам холи одами, Оре, тамоми сурати дархам чу дирхам аст.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.