Четверг, Октябрь 17Вместе создадим светлое будущее!


Таджикская литература

Все бессплатно от InfoPage.TJ

Маълумот оиди Саъдии Шерозӣ ва мероси ӯ

Таджикская литература
Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозӣ аз ҷумлаи чунин мардони баргузидаи ҷомеаи башарист, ки бо эҷодиёт, таълифот ва таълимоти худ на танҳо барои форсизабонон хидмати бузурги таърихие кардааст, балки дар даромадгоҳи Шӯрои Амнияти Ташкилоти Давлатҳои Муттаҳида бо забонҳои машҳури олам сабт шудани абёти зерини ҷовидонаи Саъдӣ мебошад, ки аз китоби пешбурди тамаддун ва рушду камоли афкори бадеии ҷаҳонӣ низ саҳми носутурдание дорад. Афкору оро ва андешаҳои гуманистии Саъдӣ имрӯз ҳам барои тарбияи маънавии инсоният, пойдор гардондани сулҳ, таъмин намудани иттиҳоду иттифоқи халқу миллатҳои саёраи мо хизмат карда истодааст. Шоҳиди барҷастаи ин маънӣ дар пештоқи «Гулистон»-и ӯ гирифта шудааст: Банӣ одам аъзои якдигаранд, Ки дар офариниш зи як гавҳаранд. Чу узве ба дард оварад рӯзгор, Дигар узвҳоро на

АБӮАБДУЛЛОҲИ РӮДАКӢ – ПОЯГУЗОРИ АДАБИЁТИ ФОРС-ТОҶИК

Таджикская литература
Давраи адабиёти забони форсии нав, ки машҳур ба забони дарӣ аст, бо давраи салтанати Сомониён ва бо номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ алоқаманд аст. Ин адабиёт дар замони Сомониён ба вуҷуд омад ва забони он забони давлатӣ ва забони илму фарҳанги эронӣ гардид. Шуҳрати ҷаҳонии адабиёти форс-тоҷик наз аз ҳамин аср ибтидо мегирад ва дар саргаҳи ин адабиёт Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ҳамчун қофиласолор ва бунёдгузор мақому манзалати олӣ дорад. (далее…)...

МАЗМУН ВА МУНДАРИҶАИ АШЪОРИ ПАЙРАВ СУЛАЙМОНӢ

Таджикская литература
Пайрав, ки яке аз шоири шӯроии мо буд,Сад ҳайф, ки дар айни ҷавонӣ зи миён рафт.Дар даҳр баҳор асту хазон аст, валекин,Афсӯс тавон хӯрд бар он гул, ки ҷавон рафт. (далее…)

МАЗМУН ВА МУНДАРИҶАИ АШЪОРИ ГУЛНАЗАР КЕЛДӢ

Таджикская литература
Дубайтӣ, меҳри ту дар мағзи дилҳост,Ба ҳар давру замон қадри ту волост.Чу ширин аст умри кӯтаҳи мо.Ду байти кӯтаҳи ту ҳам гуворост. (далее…)

Афзоиши ҷинсӣ

Таджикская литература
Дар афзоиши ҷинсӣ ду фард иштирок мекунад, ки ҳар кадом ҳуҷайраҳои махсус – гаметаҳоро, модина ҳуҷайратухм, нарина – нутфа ба вуҷуд меорад. Ҳуҷайраҳои ҷинсӣ дар ғадудҳои ҷинсӣ инкишоф меёбанд. Андоза, шакл ва сохти ҳуҷайраҳои ҷинсии намудҳои мухталифи наботот ва ҳайвонот аз ҳам фарқ мекунанд. Намуди мухталифи таносули ҷинсии организмҳои якҳуҷайраро ба ду гурўҳ ҷудо мекунанд. (далее…)

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ

Таджикская литература
Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ - яке аз олимони бузурги фалсафа, илоҳиёт, адиби ширинсухани форсу тоҷик ва Ҳинду, Покистон ба шумор меравад. Мутаассифона, ҳаёт ва фаъолияти эҷодӣ, шахсияту мартабаи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ҳанӯз барои ихлосмандон ва муштоқони каломаш норавшан астМир Сайид Алии Ҳамадонӣ - яке аз олимони бузурги фалсафа, илоҳиёт, адиби ширинсухани форсу тоҷик ва Ҳинду, Покистон ба шумор меравад. Мутаассифона, ҳаёт ва фаъолияти эҷодӣ, шахсияту мартабаи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ҳанӯз барои ихлосмандон ва муштоқони каломаш норавшан аст (далее…)

Мирзо Турсунзода

Таджикская литература
Мирзо Турсунзода соли 1911 дар оилаи устои сангтарош, чармгару чармдўз -Турсун таваллуд ёфтааст. Таваллуди Мирзо барои усто Турсун беҳад хурсандӣ овард. Ў писари ягонаи падар буд. Маҳаллаи онҳо Чармгарон ном дошт ва хонаи усто Турсун дар ҳамин мавзеъ, дар лаби рўд ҷой гирифта буд. Мирзо солҳои кўдакиашро ёд кардамегўяд: «Падарам бисёр мехост, ки ман босавод шавам» (далее…)

Низомии Ганҷавӣ

Таджикская литература
Абӯмуҳаммад Илёс ибни Юсуф ибни Закии Муайид(1141, шаҳри Ганҷа ҳозира Кировободи Озорбойҷон ҳамонҷо), шоир ва муттафаккир, яке аз устодони соҳибмактаби шеъру адаби форсу тоҷик. Абумухаммад Илёс ибни Юсуф Закии Муайяд мутахаллис бо номи Низомӣ шоир ва мутафаккири бузург, бунёдгузори мактаби хамсанависи мебошад. Ӯ соли1141 дар шаҳри Ганҷа таваллуд ёфтааст (далее…)

Носири Бухороӣ

Таджикская литература
Дар тазкира ва китобхои таърихи бо номи Шох Носир ва Дарвеш Носири Бухорои низ омадааст. Вай аз дўстони Салмони Совачист (1300–1376) ва аз муосири Султон Увайси Чалоир буда, чанд ќасида ба номи ин хоким низ дорад. Навиштаанд, ки Носири Бухорои бо Салмони Совачи мушоира доштааст. Соли таваллуд ва вафоти Носири Бухороиро хеч як сарчашмахои мўътамад зикр накардаанд (далее…)

Садриддин Айни – омузгор ва тарбиятгари насли наврас

Таджикская литература
Оре, устод дуруст мефармояд. Танҳо тавассути дониш ва тарбияи дуруст мо метавонем фотеҳи қуллаҳои баланди инсонӣ шавем. Тарбия чӣ маъно дорад? Кадом шахс тарбиятгар буда метавонад? Посухи ин суханҳоро фанни педагогика кайҳо ба мо гуфтааст. Беҳтараш аввал ба ин мафҳумҳо шинос мешавем (далее…)