Пятница, 3 апреляВместе создадим светлое будущее!


Метка: Максади тартибдихии накшаи сохибкори

Максади тартибдихии накшаи сохибкори

Максад ва вазифаи тартиб додани накшаи сохибкори

Предпринимательство
Нақша: 1. Мақсад, вазифаҳо ва хусусиятҳои тартибдиҳии нақшаи соҳибкорӣ; 2. Фарқияти нақшаи соҳибкорӣ аз дигар ҳуҷҷатҳои нақшавӣ. 1. Мақсад, вазифаҳо ва хусусиятҳои тартибдиҳии нақшаи соҳибкорӣ Нақшаи соҳибкорӣ - шарҳи мухтасар, аниқ, дастрас ва тавсифи возеҳу равшан соҳибкории тахминшавандаро ифода менамояд. Инчунин воситаи асосӣ ҳангоми дида баромадани ҳолатҳои гуногун мебошад, ки имконияти интихоб намудани қарори ояндадорро медиҳад ва воситаро барои муваффақ гардидани онҳо муайян менамояд. Нақшаи соҳибкорӣ ҳуҷҷате ба ҳисоб меравад, ки имконияти идоранамоии бизнесро медиҳад бинобар ин онро ҳамчун элементи ҷудонашавандаи нақшагирии стратегӣ ҳисобидан мумкин аст. Нақшаи соҳибкориро ҳамчун раванди банақшагирӣ ва воситаи идоранамоии дохилифирмавӣ баҳо додан зарур мебошад. Нақшаи соҳибкорӣ нав