Понедельник, 6 апреляВместе создадим светлое будущее!


Метка: Мафхуми информатсия дар назарияи семантики

Мафхуми информатсия дар назарияи семантики

Мафхуми информатсия

Информационная технология
Одамон ҳар руз бо ҳамдигар робита намуда, дар ин ё он шакл ба ҳамдигар информатсия медиҳанд, оид ба ҳақиқати ба даст оварда фикр меронанд ва ба қарори муайяне меоянд. Доир ба он, ки чиро информатсия меноманд, якчанд нуқтаи назар мавҷуд аст: 1) Информатсияи техникӣ, ки тавассути хатҳои телеграфӣ фиристода мешавад ва дар экранҳои радиолакаторҳо инъикос меёбад. Миқдори чунин информатсияро метавон аниқ ҳисоб намуд ва ҷараёни он тобеи қонунҳои физикӣ мебошад. 2) Информатсияи семантикӣ, яъне тобишҳои маъногӣ дорад. Масалан, чунин информатсия бештар дар асарҳои бадеӣ вомехӯрад. Ба чунин информатсия тарзҳои гуногуни баҳодиҳии миқдорӣ пешкаш гардида, назарияи математикӣ сохта мешавад. Информатсия ба мисли энергия ё суръат бузургии физикӣ мебошад. Информатсия то андозае ҷараёни дар системаҳои табиӣ