Среда, 8 апреляВместе создадим светлое будущее!


Метка: Конуниятхо ва коидахои асосии омузиши менечмент хамчун фанни таълими

Конуниятхо ва коидахои асосии омузиши менечмент хамчун фанни таълими

Асосхои методологии менечмент

Асосхои методологии менечмент

Менеджмент
1. Мафҳуми менеҷмент ҳамчун илм ва фанни таълимӣ; 2. Предмети омузиш, мақсад ва вазифаҳои асосии фанни менеҷмент; 3. Услуби омузиши фанни менеҷмент ва алоқамандии он ба дигар фанҳои иқтисодӣ; 4. Функсияҳои асосии менеҷмент ва хусусиятҳои хоси он; 5. Қонуниятҳо ва қоидаҳои асосии омузиши менеҷмент ҳамчун фанни таълимӣ; 1. Мафҳуми менеҷмент ҳамчун илм ва фанни таълимӣ Пайдоиш ва инкишофи менеҷмент ҳамчун илм паҳлуҳои гуногуни худро дошта, аз як тараф агар характери назариявии таърихии пайдоиш дошта бошад,  аз тарафи дигар таърихи ташаккулёбии иқтисодию географӣ низ дорад, ки вобаста ба дараҷаи инкишофи иқтисодӣ, шаклу усули хоҷагидорӣ ва урфу одати одамон ва мавқеи географии ҷойгиршавии онҳо дар давраҳои гуногуни таърихи инкишоф ёфтааст. Рушди иқтисодиёт одамонро маҷбур месозад, ки оиди