Четверг, Август 22Вместе создадим светлое будущее!


Суғурта

Суғурта

Моҳият ва мазмуни суғурта дар шароити иқтисоди бозоргони.

Суғурта
1. Пайдоиш, зарурият ва моҳияти суғурта.2. Вазифаҳои асосии суғурта.3. Нақши суғурта дар шароити иқтисоди бозоргони. Пайдоиш, зарурият ва моҳияти суғурта. Мафҳуми суғурта аз калимаи лотини страх гирифта шуда, маънояш тарс, бин, воҳима аз ҳодисаҳои тасодуфи ва ғайри чашмдошт мебошад. Нишонаҳои авалини суғурта ҳануз дар давраҳои қадим пайдо шудаанд. Аз рўи сарчашмаҳои то ба мо расида дар ҷамъияти ғуломдори созишномаҳои тартиб дода шуда буданд, ки ҳамаи шахсони манфиатдор хатари зарари имконпазиро ҳангоми дар хатар будани манфиатҳои якҷояи молу мулки бо ҳам медиданд. {ануз 2000 сол пеш аъзоёни корвонҳои тиҷорати байни худ шартномаҳои тиҷорати мебастанд. Дар ин шартномаҳо гуфта мешуд, ки дар сурати аз дуздию ғоратгари ба корвон зарар ё хатар расида зарари расида ҷуброн ка

Суғурта дар Тоҷикистон баъди пошхўрии Иттиҳоди Шўравӣ

Суғурта
Гарчанде, ки аз нигоҳи ҳуқуқӣ бунёди ҷамъиятҳои суғуртавии саҳомӣ, байниҳамдигарӣ ва кооперативӣ, ки бо ширкатҳои суғуртавии давлатӣ рақобат мекарданд, ҳанўз соли 1990 (Қарори Шўрои Вазирони СССР «Дар бораи чораҳои ғайриинҳисорикунонии хо ҷагии халқ», аз 16-январи соли 1990) эълон шуда буд, дар амал ин раванд танҳо соли 1992 баъди пошхўрии Иттиҳоди Шўравӣ татбиқи худро ёфт. Маҳз ҳамин сол дар Ҷумҳурии То ҷикистон ширкати мустақили инвеститсионии суғуртавии «Муин» ташкил шуд. (далее…)

Даромади ширкати суғуртавӣ, ки ҳангоми ҳисоби заминаи барои пардохти андози фоида андозбандишаванда ба назар гирифта мешавад

Суғурта
Даромади ширкати суғуртавӣ аз амалиёти суғуртавӣ ва фаъолияти сармоягузорӣ андозбандӣ карда мешавад. Ба таркиби даромади ширкати суғуртавӣ, ки ҳангоми ҳисоби заминаи андозбандишаванда барои пардохти андози фоида ба назар гирифта мешавад, дохил мегарданд: (далее…)

Хароҷоти ширкати суғуртавӣ, ки ҳангоми ҳисоби заминаи андозбандишаванда барои пардохти андози фоида ба назар гирифта мешавад

Суғурта
Ба харо ҷоте, ки ба арзиши аслии хизмати расонидаи ширкати суғуртавӣ ворид мегарданд, дигар харо ҷоте, ки ҳангоми ҳисоби заминаи андозбандишаванда барои пардохти андози фоида ба анзар гирифта мешаванд, инҳо дохил мешаванд: (далее…)

Фаъолияти суғуртавӣ дар Иёлотии Муттаҳидаи Амрико (ИМА)

Суғурта
Дар ИМА зиёда аз 10 ҳазор ширкатҳои суғуртавӣ фаъолият мекунанд: бештар аз 8 ҳазор - бо суғуртаи амвол ва бештар аз 2 ҳазор - бо суғуртаи шахсӣ машғуланд, ҳол он ки шумораи як ҷояи ширкатҳои суғуртавӣ дар мамлакатҳои Иттиҳоди иқтисодии Аврупо (ИИА) ҳамагӣ то 4200 ададро ташкил медиҳад. Дар аввали солҳои 90-ум шаҳрвандони ИМА қариб 90 млн. шартномаи суғуртавро, ки маблғи умумии 4,5 млрд. долларро ташкил мекард, дар даст доштанд. (далее…)

Бозори суғуртвӣ Британияи Кабир

Суғурта
Бозори суғуртаи Британияи Кабир дар ҷаҳон калонтарин намебошад, аммо он аз ҳама кўҳнатарин ва та ҷрибаноктарин буда, нуфузи калони арзанда дорад. Дар давоми бисёр даҳсолаҳо ва то замони ҳозира бозори суғуртаи Англия қоида ва шартҳои суғуртаро илқо мекард. Қоидаҳои суғуртаи Англия асоси шартҳои суғуртаи миллии бисёр мамлакатҳои ҷаҳонро ташкил медиҳад. (далее…)

Бозори суғуртаи Швейтсария, Италия , Франсия ва Ҷопон

Суғурта
Бозори суғуртаи Шветсария бо сатҳи баланди рушди кори суғурта фарқ мекунад. Дар охири солҳои 90-ўм дар мамлакат 117 ширкати суғуртавӣ, аз ҷумла - 23 ширкати суғуртавии шахсӣ, 82 ширкати суғуртавии умумӣ ва 12 ҷамъияти азнавсуғуртакунӣ мав ҷуд буданд. Барои бозори суғуртаи Шветсария пайвастшавии зичи сармояи миллӣ ва хори ҷӣ хос аст. Ширкатҳои суғуртавӣ аксар вақт корпоратсияҳои дорои манфиатҳои зиёди трансмиллӣ мебошанд. (далее…)