Суббота, Август 17Вместе создадим светлое будущее!


Сиёсатшиносӣ

Сиёсатшиносӣ

Сиёсатшиносӣ ҳамчун илм…

Сиёсатшиносӣ
Сиёсатшиносӣ дар ҷумҳуриҳои собиқ Шўравӣ предмети нав буда, ба наздикӣ ба барномаи таълимии мактабҳои олӣ дохил карда шудааст. Зикр кардан зарур аст, ки ҳатто китобҳои дарсии сиёсатшиносие, ки имрўз дар дасти устодону донишҷўён ҳастанд, бо гуногунмазмунию гуногунмундариҷагӣ ва ҳаҷм аз ҳам фарқ доранд. (далее…)

Акидаҳои сиёсии мутафаккирони тоҷику форс

Сиёсатшиносӣ
Афкори сиёсӣ- иҷтимоии халқи тоҷику форс таьрихи тўлонӣ дорад. Он аз қадимулаём ба таври шифоҳӣ, бадеӣ ва нигоштаҳои фалсафӣ-ахлоқӣ акс ёфта, тулӣ беш аз 5 ҳазор сол ташаккул ёфта, ғанӣ гаштааст. (далее…)

Назария ва мактабҳои сиёсии хозиразамон

Сиёсатшиносӣ
Асри ХХ нақши сиёсатро дар ҳама соҳаҳо - иқтисодиёт, фарҳанг, иҷтимоиёт, муносибати байни давлату миллатҳо боло бардошта, яке аз унсурҳои муҳими маданияти маънавӣ гардидааст. (далее…)

ХУСУСИЯТИ БАРҚАРОРШАВИИ ҶОМЕАИ ШАҲРВАНДӢ ДАР ТОҶИКИСТОН

Сиёсатшиносӣ
Ибораи «ҷомиаи шаҳрвандӣ» дар илми сиёсатшиносӣ нав набуда таърихи тўлонӣ дорад. Агар ба андешаҳои дар ин хусус ифодакардаи мутафаккирони пешин эътибор диҳем, дарк менамоем, ки пайдоиши ин ба замони ҷомиаи ибтидоӣ муттаалиқ будааст. Аз ҳамон вақте ки бар болои ҳокимияти шаҳрвандон одамони ба таври махсус муссаллаҳгашта мебароянд, он ташкили ҷамъиятро ташкилоти сиёсӣ - давлат иваз менамояд. (далее…)

ДАВЛАТ ҲАМЧУН ИНСТИТУТИ СИЁСӢ

Сиёсатшиносӣ
Давлат қабл аз ҳама институти сиёсии идоракунии ҷамъият, таъминкунандаи молиявӣ, муташаккил ва дар он нигоҳ доштани низоми муайян аст, ки дорои мухторияти комил аз корҳои дохилию хориҷӣ буда, ташкилоти ягонаи амалигардонидаи ҳокимият дар кишвари хеш аст. (далее…)

ҲОКИМИЯТИ СИЁСӢ

Сиёсатшиносӣ
Ҷараёни инкишофи дуру дарози ҷамъияти обшинаи ибтидоӣ дар зинаи сеюми тараққиёташ дар дохили қабила бою камбаѓалро ба вуҷуд овард. Сараввал тамоми аъзоёни қабила инро ҳамчун ҳолати табиӣ медонистанд, чунки тамоми ҳаёти онҳоро як шахс, пешвои қабила идора мекард. (далее…)

СИСТЕМАИ СИЁСИ

Сиёсатшиносӣ
Маҷмўи институтҳои иҷтимоии давлитию ғайридавлатӣ, ки ба қоидаҳо ва дастурҳои тартиботи сиёсии ҷомеаи мушаххас итоат намуда аз институтҳои тартиботи сиёсӣ: қоидаҳо, меъёрҳо, шуур ва маданияти сиёсӣ, инчунин раванди сиёсӣ таркиб меёбад, системаи сиёсӣ номида мешавад. (далее…)

РАВАНДҲОИ СИЁСӢ (Тартиби раванди сиёсӣ)

Сиёсатшиносӣ
Ҷомиаи башарӣ ҳамеша дар инкишофу тараққӣ ва пешравӣ буда, он тарафҳои нав ба нави муносибатҳои мухталифро ба миён меорад. Бе сабаб ин равандро яке аз категорияҳои махсуси сиёсӣ арзёбӣ наменамоянд. (далее…)

ҲИЗБҲОИ СИЁСӢ ВА ҲАРАКАТҲОИ ОММАВӢ

Сиёсатшиносӣ
Ҳизб иттиҳоди мураккаби ихтиёрии одамонест, ки онҳоро умумияти манфиатҳо ҳамақида гардонида, баҳри ба даст овардани ҳокимият ё ҳеҷ набошад, дар тақсими мансабҳои давлатӣ иштирок доштан мехоҳанд. (далее…)

МАДАНИЯТИ СИЁСӢ

Сиёсатшиносӣ
Ин мавзўъ зуҳуроти хеле серпаҳлу буда, онро қариб ҳама фанҳои ҷомеашиносӣ мавриди омўзиш қарор медиҳанд. Ҳар кадом фан паҳлўҳои ба худ дахлдори онро гирифта, назари хешро ифода месозанд. (далее…)