Пятница, Ноябрь 22Вместе создадим светлое будущее!


Диққат

Максад: Ба донишчуён дар бораи диққат, намудхои он, протсесхои диққат ва мохияти он дар фаъолияти маърифатии одам маълумот додан.
Мафхумхои асоси: диққат, равонагии шуур, диққати сенсори, диққати акли, диққати матори, диққати гайриихтиёри, китъаи оптимали, устувории диққат.Максад: Ба донишчуён дар бораи диққат, намудхои он, протсесхои диққат ва мохияти он дар фаъолияти маърифатии одам маълумот додан.
Мафхумхои асоси: диққат, равонагии шуур, диққати сенсори, диққати акли, диққати матори, диққати гайриихтиёри, китъаи оптимали, устувории диққат.
НАКША:

Мафхуми диққат
Назарияхои психологии диққат
Намудхои диққат
Механизми физиологии диққат
Сохту таркиби диққат
Ба ягон объекти муайяне, ки дар хамон лахза мохият пайдо кардааст, равона кардани фаъолияти фикри диққат номида мешавад.
Диққати шарти зарур ва мухими самаранокии хамаи намудхои фаъолияти одам аст.
Диққати равонагии шуур аст, ки дарачаи сенсори, акли ва харакату фаъолнокии фардро баланд мекунад.
Назарияҳои психологии диққат.
Се назарияи психологии диққат мавҷуданд:

Назарияи С.Л. Рубенштейн: диққат ҳамчун омили такмили фаъолияти маърифатӣ.
Назарияи Н.Д.Добринин: диққат ин равонагӣ ва устувории шуур аст.
Назарияи П.Я. Галперин (ақида): диққат – ин амали махсуси психологии назорат аст.
Намудҳои диққат
Аз рeи характери намоён гаштанашон се шакли диққатро ҷудо мекунанд:

сенсорӣ (ҳиссӣ)
ақлӣ
моторӣ (ҳаракатӣ)
Аз рeи табиати пайдоишашон се намуди асосии диққат мавҷуд аст:

Диққати uайриихтиёрӣ
Диққате, ки бе ҳеҷ гуна мақсади пешакӣ гузошташуда ба вуҷуд меояд, диққати uайриихтиёрӣ ном дорад.
Омилхои чисмони, физиологи ва психики сабабхои пайдоиши диққати гайриихтиёри шуда метавонанд.
Шартхои асосии пайдоиши диққати гайриихтиёри чунин хусусиятхои ангезандахоанд:
а) нав будани ангезанда;
б) кувваи ангезанда;
в) серхаракатии ангезанда;
г) новобастагии холати ботини аз ангезандахои беруна.
2. Диққати ихтиёри.
Диққате, ки дар натичаи максади шуурона гузошташуда пайдо мешавад, диққати ихтиёри ном дорад.
Дар диққати ихтиёри равшан фахмидани максад, вазифаи гузошташуда ва фаъолии шахс мухим аст.

Диққати пасазихтиёри.
Байни диққати ихтиёри ва гайриихтиёри диққате амал мекунад, ки онро Н.Ф.Добрынин «диққати пасазихтиёри» номидааст.
Дар ин намуди диққат хусусиятхои ирода мавкеи мухимро ишгол мекунанд.
Асосхои физиологии диққат.
Дар муайян кардани асосхои физиологии диққат тадкикотхои И.П.Павлов ва А.А.Ухтомский мохияти калон доранд.
1. Назарияи И.П.Павлов дар бораи рефлексхо, ки дар оянда аз тарафи Б.Н.Соколов кор карда шудааст.
2. Назарияи И.П.Павлов дар бораи китъаи оптималии хаячон, ки дар асоси конуни индуксияи равандхои асаб ба вуҷуд меоянд.
3. Назарияи А.А.Ухтомский дар бораи «китъаи доминанти»

Сохту таркиби диққат.
Таркиби диққатро хусусиятҳои асосиаш ташкил медиҳанд, ки онҳоро ба ду гурeҳ ҷудо кардан мумкин аст:

Хусусиятҳои мусбии диққат;
а) ҳаҷми диққат
б) устувории диққат
в) кeчонидани диққат
г) тақсимоти диққат
д) мутамарказияти диққат.
2. Хусусиятҳои манфии диққат;
а) парешонии диққат
б) калавиши диққат.
Ташаккули диққат ба хусусиятхои инфиродии шахс вобастагии калон дорад.

Саволхо барои мустахкамкуни:

Диққат чист?
Намудхои диққат кадомхоанд?
Диққати ихтиёри чист?
Диққати гайриихтиёриро тавсиф дихед.
Диққати пасазихтиёриро шарх дихед.
Назарияхои мавчударо дар бораи механизмхои физиологии диққат кушода дихед.
Хусусиятхои асосии диққатро номбар кунед.
Хачми диққат чист?
Устувории диққатро шарх дихед.
Таксимоти диққат чист? Мохияти онро кушода дихед.
Кучонидани диққат чист?
Хусусиятхои манфии диққат кадомхоанд?
Мохияти диққатро дар фаъолияти таълими нишон дихед.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.