Вторник, Ноябрь 12Вместе создадим светлое будущее!


Психологияи муоширати рӮзноманигор ва тарафҳои касбии он

Яке аз сохти асосии фаъолияти рӯзноманигорӣ ин муоширати ӯ мебошад. Дар раванди муошират бо одамон, яъне гирифтани интервю, намудани саволу ҷавоб бо одамон доимо дар муошират дар муошират мебошанд. Муошират ё муносибат ин воситаи махсуси додани ба якдигар хабарҳо, ахборотҳои навбанав мебошад.Мақсад: Васе намудани донишу тасаввуроти донишҷӯён оиди масъалаҳои муҳими мавзӯъ оиди муоширати омӯзгорӣ ва сохти вай, тарзи муоширати диологӣ ва монологӣ дар касби омӯзгорӣ ва роҳҳои психологии ташаккул додани малакаи касбии муоширати омӯзгорони оянда дар мактабҳои олӣ.
Нақша:

Мафҳуми муоширати рӯзноманигорӣ.
Сохти муоширати рӯзноманигорӣ.
Тарзи муоширати диологӣ ва монологӣ дар касби рӯзноманигорӣ.
Роҳҳои ташаккул додани малакаи касбии муоширати рӯзноманигорӣ.
Яке аз сохти асосии фаъолияти рӯзноманигорӣ ин муоширати ӯ мебошад. Дар раванди муошират бо одамон, яъне гирифтани интервю, намудани саволу ҷавоб бо одамон доимо дар муошират дар муошират мебошанд. Муошират ё муносибат ин воситаи махсуси додани ба якдигар хабарҳо, ахборотҳои навбанав мебошад. Маҳз ба туфайли муошират одамон якдигарро мешиносанд, меомӯзанд, ки инро мо контакти психологӣ мегӯем. Муносибат якчанд хел шуда метавонад:
а) коммуникативӣ;
б) интерактивӣ;
в) персептивӣ.
а) Коммуникативӣ (гузаронидани информатсия)
б) Интерактивӣ – (бо ҳам таъсиррасонӣ) ишора, имо, мимика, пантомима.
в) Персептивӣ (якдигарфаҳмӣ).
ҳамаи муносибатҳои инсон ба 2 гурӯҳ ҷудо карда мешавад.

Конъюктивӣ – дар чунин муносибат гурӯҳи одамон аз рӯи ҳиссиётҳои муайяни худ бо якдигар наздиканд;
Дизконҳюктивӣ – баръакс, ҳиссиётҳои одамонро дуркунанда, яъне бо ин одамон корбарӣ, дӯстӣ, якдигарфаҳмӣ кардан мушкил аст.
Муносибати одамонро бо одамони дигар инчунин бо ибораҳои (симпатия ва антипатия) муайян карда мешавад.
Муносибати ҳар як инсон бо фаъолиятҳои гуногуни ӯ вобаста аст.
Инчунин – муносибати одамон боз мешавад вербалӣ ва ғайривербалӣ.

Вербалӣ – ин бо овози баланд гап задан;
Fайривербалӣ – бо имо, ишора, бо ҳаракати дастҳо муошират намудан.
Муоширати ғайривербалӣ мешавад:
Кинестикӣ, паралингвистикӣ, проксемикӣ, визуалӣ.
Кинестикӣ ҷестҳо, мимика; пантомима.
Паралингвистикӣ – ин ё экстролингвистикӣ – шуда метавонад.
Дар ин намуди муошират одам ҳам сухан гуфта дар он мимика ва пантомимима иштирок мекунад.
Муоширати проксемикӣ – ин асосгузори ин намуди муносибат Э.Холл аст, ки он муносибати муҳити мебошад. Дар ҳолати ба саёҳат рафтан, дар қатораҳою самолётҳо ба вуқӯъ меояд.
Визуалӣ – чунин намуди муошират асосан бо воситаи контактӣ чашмҳо, муошират карда мешавад.
Баробари чунин муоширатҳо, муоширати касби рӯзноманигорӣ – тарафи махсуси фаъолияти рӯзноманигор ҳисобида мешавад.
Муоширати рӯзноманигорон, ҳамчун воситаи асосии ҳалли масъалаҳои ҷамъиятӣ, ахборгирӣ, ахбордиҳӣ дар абйни омма ба ҳисоб меравад. Агар муоширати рӯзноманигорӣ дуруст ташкил карда нашавад, дар ҳалли масъалаҳои ҷамъиятию-шахсӣ, муҳити иҷтимоӣ, нофаҳмиҳо, норасогии ахборотҳо ба вуқӯъ меояд.
Муоширати рӯзноманигорӣ 3 тарафи худро дорад:

Муошират ҳамчун воситаи ҳалли масъалаи ҷамъиятӣ;
Муошират – ҳамчун тарзи таъминкунандаи психологию – иҷтимоии раванди фаъолият;
Муошират – ҳамчун тарзи ташкилкунандаи боҳаммуносибатнокии рӯзноманигорон ва одамон, кадоме, ки дар роҳи таъсиррасонии ҳамдигарӣ равона карда мешавад.
Рӯзноманигорони ботаҷриба дар ҳар як сохти фаъолиятҳои гуногун қобилияти муоширатнокии худро истифода карда муаммоҳои гуногунии корию иҷтимоӣ, сиёсию-иқтисодиро ҳал менамоянд.
Сарвараш муоширати педагогӣ мавҷуд аст.

Давраи пешгӯии –прогностический (муоширати моделкунонӣ) – яъне пешакӣ онро тайёр карда мешавад (аз рӯи мақсади зарурӣ); Мисол, гузаронидани маҷлисҳои гурӯҳӣ….
Давраи оғози муошират: муоширати бевосита бо гурӯҳу потокҳои донишҷӯён, додани дониш, пайдо кунонидани маҳорату малакаи илмӣ.
Идора намудани муошират дар раванди фаъолияти рӯзноманигорӣ, ки баҳри инкишофи шахсияти одамон, ҷавонон равона карда мешавад.
Вазифаи асосии мактабҳои олӣ – ин инкишоф додани шахсияти мутахассисони соҳахои гуногун аст.
2 фактори муоширати касбӣ дида мешавад:

Боҳаммуносибатнокии асосӣ;
Боҳаммуносибатнокии ҳамкории рӯзноманигорон бо одамони атроф, коргарон, омӯзгорон ҷавонон ва ғайра.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.