Вторник, Ноябрь 12Вместе создадим светлое будущее!


Мавҷи механикӣ

Агар лапиши чисм дар мухити чандир (об, хаво, пружин, аргамчин, чисмхои сахт ва гайра) ба вучуд ояд, ё чисми лаппанда кисми ин мухитро ташкил намояд, заррачахои ба чисм хамсояи мухит ба лаппиш дар мухит пахн мешавад. Пахншави лаппишро дар мухитхои чандир мавч меномандАгар лапиши чисм дар мухити чандир (об, хаво, пружин, аргамчин, чисмхои сахт ва гайра) ба вучуд ояд, ё чисми лаппанда кисми ин мухитро ташкил намояд, заррачахои ба чисм хамсояи мухит ба лаппиш дар мухит пахн мешавад. Пахншави лаппишро дар мухитхои чандир мавч меноманд.

Масалан, хангоми сангро ба оби ором партофтан санг обро ба ларзиш медарорад ва лаппишдар об пахн гардида, мавчро ба вучуд меорад. Ресмони дарози як нугаш басташударо алвонч дихем, он гох кад- кади он мавч пахн мешавад.

Хангоми хосилшавии мавч хес гуна кучиши модда ба амал намояд, заррахои мухите, ки дар он мавч пахн мегардад, танхо дар мавкеи мувозинатиашон мелаппанд.

Масалан, хангоми вазидани шамол дар майдони надаравидаи алафзор дар натичаи лаппиши алафхо хаму рост шудани онхо мавч дар алафзор пахн мешавад, вале пояхои алаф аз чои худ бечо намешавад.

Дар расми 1.6.2 хосилшавиимавч дар занчири мавч дар занчири саккочахое, ки байни худ бо пружинхои якхела алокаманданд, нишон дода шудааст.

Хар як саккоча массаи т дорад ва дар байнашон кувваи чандири таъсир мекунад. Агар саккочаи 1-ро ба боло кашида сар дихем, он гох пружине, ки саккочаи 1-ро бо саккочаи 2 мепайвандад, кашида мешавад ва кувваи чандири ба вучуд меояд. Дар тахти таъсири ин кувва саккочаи 2 ба лаппиш медарояд.

Дар натича пружин дигар тазйик ёфта (деформатсия шуда), саккочаи3 ба лаппиш медарояд ва лаппиш ба саккочахои дигари занчир кучонида мешавад. Хамаи саккочахо дар мавкеъи мувозинатии худ бо даврхо ва амплитудахо якхела лаппиш мехурад , чунки онхо массаи баробар ва хамаи пружинхо сахтии якхела доранд. Хамин тарик лаппиш дар фосилаи вакти муайян, аз саккочаи 1 – ум то ба саккочаи 13- ум накл карда мешавад ва мо дар занчири саккочахо хосилшавии мавчро мушохида менамоем.

Чи тавре ки маълум аст, лаппиш энергияи муайян дорад ва он ба квадрати амплитудаи лаппиш мутаносиб мебошад. Хангоми накли лаппиш мутаносиб мебошад. Хангоми накли лаппиш энергияи он низ аз як чой ба чойи дигари мухит накл карда мешавад. Хамин тарик, мавч нокили энергия низ ба шумор меравад.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.