Четверг, Август 22Вместе создадим светлое будущее!


Финансы и кредит

Молия ва қарз: рефератҳо, конспектҳо, тестҳо, корҳои курсӣ ва дипломӣ, корҳои амалӣ, маслиҳатҳо

Моҳият, вазифаҳо ва намудҳои пул.

Финансы и кредит
Нақша: 1. Моҳият ва вазифаҳои пул; 2. Таърихи пайдоиши пул; 3. Намудҳо ва шаклҳои пул. 1. Моҳият ва вазифаҳои пул Пул категорияи иқтисодиест, ки ба воситаи он муносибатҳои чамъияти ташкил меёбад ва инчунин пул воситаи муаӣянкунандаи арзиши мубодилавӣ, воситаҳои муомилот, пардохт ва андухт баромад мекунад. Пул моли махсусест, ки арзиши молҳои дигаро ба воситаи он муаӣян мекунанд. Пул эквиваленти молҳои дигар аст. Пул вазифаҳои зеринро иҷро менамояд: 1) Ченаки арзиш - пул ҳамчун эквиваленти умумии молҳо арзиши тамоми молҳоро ифода мекунад, яъне арзиши ҳамаи мол, кор ва хизматрасониҳо бо пул чен карда мешавад. 2) Воситаи муомилот - дар бозор муомилот фақат бо пул сурат мегирад. Пул аз дасти харидор ба дасти фурӯшанда гузашта пули ӯ ба мол табдил меёбад ва моли фурӯшанда ба пул. Ин ҷа

Қарзи давлатӣ

Финансы и кредит
Нақша: 1. Зарурият ва моҳияти қарзи давлатӣ. 2. Вазифаҳои қарзи давлатӣ. 3. Шаклҳо ва усулҳои қарзи давлатӣ. 1. Зарурият ва моҳияти қарзи давлатӣ. Вақте, ки як шахс ва ё корхона ба истеҳсоли мол машғул мешавад, барои вай маблағҳои пулӣ барои харидани ашёи хом, сузишворӣ ва дигар воситаҳо - олоти истеҳсолот ва таҷҳизот, мошинҳо, биноҳои истеҳсолӣ ва ғайра, яъне воситаҳои истеҳсолот лозим мешавад. Ба забони иқтисодӣ олоти истеҳсолот ба воситаҳои истеҳсолотро воситаҳои гардон ба асосӣ мегуянд. Воситаҳои гардон дар ҷараёни истеҳсолот аз сар мегузаранд, яъне: а) дар аввал ба шакли захираҳои истеҳсолӣ (ашёи хом, сузишворӣ ва дигар ашёи (предмет) меҳнат, ки ҷараёни мунтазами истеҳсолотро таъмин менамоянд; б) хароҷоти истеҳсолот (истеҳсоли нотамом); в) маҳсулоти тайёр; Таъмини ҷараёни му

Моҳият ва аҳамияти молияи маҳаллӣ

Финансы и кредит
Нақша: 1. Зарурият, моҳият ва аҳамияти молияи маҳаллӣ; 2. Тартибу ташкили буҷети маҳаллӣ; 3. Даромадҳои буҷети маҳаллӣ; 4. Хароҷотҳои буҷети маҳаллӣ. 1. Зарурият, моҳият ва аҳамияти молияи маҳаллӣ. Молияи маҳаллӣ - муносибатҳои иқтисодие мебошад, ки ба воситаи онҳо мақомотҳои идоракунии маҳаллӣ, бавуҷудоӣ, тақсимот ва истифодабарии мувофиқи вазифаҳое, ки дар назди онҳо гузоштаанд оиди қисми маҳсулоти ҷамъиятӣ дар шакли пул мебошад. Молияи маҳаллӣ қисми таркиби молияи давлат аст ва иборат аст аз: - буҷаи маҳаллӣ; - фондҳои махсуси ғайрибучавӣ; - молияи субъектҳои алоҳида. Таркиб ва роҳҳои асосии молияи маҳаллӣ аз руи вазифаҳои ҳукумати маҳаллӣ ва мақомотҳои идоракунандаи онҳо (маҷлиси намояндагони маҳаллӣ), маъмурияти маҳаллӣ ва худидоракунии маҳаллӣ (местное самоуправление) ба р

НАҚШИ ПУЛ ДАР ПЕШРАФТИ ИСТЕҲСОЛОТ ВА ДАВЛАТДОРИ

Финансы и кредит
Дар шароити сол аз сол зиёд шудани миқдори аҳолӣ ва кам шудани масоҳати заминҳои ҳосилдиҳанда ягона роҳи беҳшавии дараҷаи некӯаҳволии мардум, ки шарти асосии згьтирофи сиёсати ҳукумат аз тарафи аҳолӣ аст, таъмини пешрафти истеҳсолот ва такрористеҳсоли васеи молҳою зиёдкунии ҳаҷми хизматрасонӣ мебошад... (далее…)

МУОМИЛОТИ ПУЛӢ ВА ТАРТИБИ ТАШКИЛИ ОН

Финансы и кредит
МУОМИЛОТИ ПУЛИ ВА ТАРТИБИ ТАШКИЛИ ОНМо акнун медонем, ки асоси пайдоиши пул пешрафти истеҳсолоти молӣ ва вобаста ба он муомилоти молй мебошад. Барои он ки пул тавонад ба муомилоти молӣ дуруст хизмат кунад, зарур аст, ки он баробари ҳаракати молҳо (аз фурӯшандагон ба харидорон) дар гардиш бошад, яъне муомилоти молӣ мутаносибан муомилоти пулиро талаб мекунад. (далее…)

ҚОНУНИ МУОМИЛОТИ ПУЛИ ВА НАЗОРАТИ ГАРДИШИ ПУЛ

Финансы и кредит
Дар давраҳои аввали истифодаи тиллою нуқра ҳамчун пул зарурати назорати гардишу танзими мидори он ба миён наомада буд, зеро истеҳсоли тиллою нуқра дар дунё маҳдуд буда, ба қурби онҳо таъсири манфӣ намерасонд. Вале баробари кушода шудани китъаҳои нав ва зиёд шудани истеҳсоли тиллою нуқра хатари таъсири манфии он ба қурби пул ба миён омад. (далее…)

Сохтори бозори қоғазҳои қиматнок дар шароити муосир

Финансы и кредит
Бозори қоғазҳои қиматок ҳам муносибатҳои қарзӣ ваҳам муносибатҳои азхудкуниро, ки ба воситаи барориши ҳуҷатҳои махсус (қоғазҳои қиматнок) таҷассум ёфтааст, арзиши худро доранд, метавонад танзим намояд. Бозори қоғазҳои қиматок - ин маҷмeиҳамаи муносибатҳои иқтисодӣ дар байни иштироккунандагони бозор оиди барориш ва гардиши қоғазҳои қиматнок мебошад. (далее…)

Асосҳои ҳуқуқӣ-меъёрии бозори қоғазҳои қиматнок (Фаъолияти касбӣ дар бозори қоғазҳои қиматнок)

Финансы и кредит
Асоси Қонунбарории бозори қоғазҳои қиматнок дар ИМА. Асоси устувории қонунию ҳуқуқии мамлакатҳои ғарбро дар ин давра бозори қоғазҳои қиматнок ҳамчун сарчашмаи иловагии молиякунонии иқтисодиёт таъмин намуд. Барои ин қонунҳои Амрико оиди қоғазҳои қиматнок мисол шуда метавонанд.{амин тавр Қонун дар бораи бозори қоғазҳои қиматнок, ки соли 1933 қабул карда шуда буд, масъалаҳои зеринро дар бар мегирад:- ба сармоягузор пешниҳод намудани иттилоот дар бораи фурeши оммавии қоғазҳои қиматнок; (далее…)

Танзими давлатии бозори қоғазҳои қиматнок дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (Фаъолияти касбӣ дар бозори қоғазҳои қиматнок)

Финансы и кредит
Бозори қоғазҳои қиматнок – ин қисми таркибии бозори сармояи қарзӣ ба ҳисоб меравад ва он ҳамчун объекти танзими давлатӣ буда, бо мақсади ҳимояи сармоягузорон аз ҳаракатҳои зидди онҳо, аз тарафи эмитентҳо ва миёнаравони онҳо равона карда мешаванд. Танзими давлатии бозори қоғазҳои қиматнок бевосита ба воситаи давлат ба xо оварда мешаванд. (далее…)

Қоғазҳои қиматнок ва қоғазҳои қиматноки ҳосилавӣ (Фаъолияти касбӣ дар бозори қоғазҳои қиматнок)

Финансы и кредит
Расмиёти эмиссияи коғазҳои қиматноки эмиссионӣ, давраҳои зеринро дар бар мегирад:- қабули қарор дар бораи паҳнкунии коғазҳои қиматноки эмиссионӣ;- тасдиқи қарор дар бораи барориши (барориши иловагии) коғазҳои қиматноки эмиссионӣ... (далее…)