Пятница, Июль 19Вместе создадим светлое будущее!


Любовь

Все о любви – InfoPage.Tj

Шеъри ошиқии “Хайрбод” (текст+mp3)

Любовь
Ману ту аз ғурури чашмбаста, Дари дилро ба руи ҳам бастем. Дигарон аҳд бастанду шикастанд, Ману ту аҳди нобаста шикастем. Вале то зиндагист, то қисмате ҳаст, Дилам номи дил аз номи ту ҷуяд. Агар садсол ояд хушксолӣ, Дилам чун лола аз ишқи ту руяд. Ҳар гаҳе бе ман бимонӣ, аз ғами ман ёд кун, Бо ҳазорон нолаву фарёду шеван ёд кун. Ишқи мо чун ғунчаи гул буду, як хандиду мурд, Ғунчаи пажмурдае бинӣ ба гулшан, ёд кун. Бе аҷал куштӣ, муҳаббатҳои ширини маро, Ёд кун, он ошиқи нокоми худро, ёд кун, Туро дар сина ҷо кардам, ба ҷонам ошно кардам, Маро аз худ бадар кардӣ, Худо ҳофиз. Ало эй раҳнамои дил, маро афканда по дар гил, Раҳи худро дигар кардӣ, Худо ҳофиз. Марҳамат, метавонед ҳамин шеърро бо формати mp3 гуш кунед:

Шеъри ошиқии “Сузи ишқ” (текст+mp3)

Любовь
Марав аз ман, кӣ бо ту меравад дунёи рангинам, Марав аз ман, кӣ бо ту меравад ғамҳои ширинам. Агар бо ман гули руят набошад хор хоҳам шуд, Марав аз ман, кӣ бо ту меравад айёми гулчинам. Агар аз ман гузаштӣ, бигзарад умрам ба нокомӣ, Марав аз ман, кӣ бо ту меравад меҳроби оинам. Чӣ оромист, оромии оби мурдаи соҳил, Марав аз ман, кӣ бо ту меравад орому таскнинам. Ту бо ман то ғаме аз ишқ дорӣ, ғам махур аз ишқ, Марав аз ман, кӣ бо ту меравад тумору зарринам. Ту эй дилхоҳи деринам, ту эй тадбиру тамкинам, Марав аз ман, кӣ бо ту меравад табрику таҳсинам. Ту бо ман то ҷавон ҳастӣ, ҷавонӣ кун, ҷавонӣ кун, Марав аз ман, кӣ бо ту меравад ишқи нахустинам. Агар тир ҳам ба сар борад, туро ман дуст медорам, Агар чархам биёзорад, туро ман дуст медорам. Ту яктоӣ манӣ эй гул, тасаллои ман

Шеъри ошиқии “Агар донам…” (текст+mp3)

Любовь
Агар донам, ки рузе мемирад ишқат, Зи лабҳоят набояд буса мекардам. Агар донам, ки султони дилат ман не, Зи андуҳам набояд қисса мекардам. Ба ҳангоми саломат, гарм бифшурди кафамро, Лек қалбамро надонистӣ. Мисоли мурғ пар-пар мезаду мемурд, Вале инро ту фаҳмида натонистӣ. Агар донам, ки чашматро аз ҷуям нест, Нигоҳамро зӣ ту маҳбус мекардам. Тамоми дафтари умрам, ҳамин инак, Саропо қиссаи афсус мекардам. Ва лекин боз мебинам, зӣ чашмонат, Кӣ иблис ларз ларзон дарс мегирад. Гаҳе найранги шайтон чун камӣ мекард, Инак, аз барқи чашмат қарз мегирад. Агар донам, ки дар ҳар таппиши қалбат, Дигар кас ҳокимона зиндагӣ дорад. Диламро пештар аз марг мекуштам, Кӣ шояд руи хокам барг меборад. Агар донам, ки рузе мемирад ишқат, Зи лабҳоят набояд буса мекардам. Агар донам, ки султо

Рубоиёти Умари Хайём (текст+mp3)

Любовь
Хуршеди сипеҳри безаволи ишқ аст, Мурғи чамани хуҷастафоли ишқ аст. Ишқ он набувад, ки ҳамчун булбул нолӣ, Ҳар гаҳ, ки бимириву нанолӣ ишқ аст. Дил ошиқи чашми масти турконаи туст, Ту шамъиву олам ҳама парвонаи туст. Ҷону дили мо ошиқи девонаи туст, Ту хонаи дил шудиву дил хонаи туст. Гар як нафасат зӣ зиндагонӣ гузарад, Магзор, ки ҷуз ба шодмонӣ гузарад. Ҳуш дор, ки сармояи ин мулки ҷаҳон, Умр асту чунонаш гузаронӣ гузарад. Гар бода хури ту бо хирадмандон хур, Ё бо санами лоларухи хандон хур. Бисёр махур, вирд макун, фош масоз, Андак хуру, гаҳ-гаҳ хуру, пинҳон хур. То битвонӣ ранҷа магардон касро, Бар оташи хашми хеш маншон касро. Гар роҳати ҷовидон тамаъ медорӣ, Меранҷ ҳамешаву маранҷон касро. Шоҳи талабӣ, бирав гадои ҳама бош, Бегона зи хешу ошнои ҳама бош. Хоҳӣ, к