Суббота, Ноябрь 23Вместе создадим светлое будущее!


Тартиби пешниходи лоихаи бучети давлатӣ

Вазорати молия дар асоси таклифхои оид ба бучет пеш-ниходгардида лоихахои бучети давлатӣ, бучети чумхуриявӣ ва бучетхои фондхои максадноки давлатиро барои соли навбатии молиявӣ тартиб медихад ва онро то 20 сентябри соли равон ба Хукумати Чумхурии Точикистон ирсол менамояд…Вазорати молия дар асоси таклифхои оид ба бучет пеш-ниходгардида лоихахои бучети давлатӣ, бучети чумхуриявӣ ва бучетхои фондхои максадноки давлатиро барои соли навбатии молиявӣ тартиб медихад ва онро то 20 сентябри соли равон ба Хукумати Чумхурии Точикистон ирсол менамояд.
Хукумати Чумхурии Точикистон мувофики тартиби мукарраршуда лоихаи пешниходгардидаи бучети давлатӣ, бучети чумхуриявӣ ва бучетхои фондхои максадноки давлатиро баррасӣ менамояд ва карори дахлдор кабул мекунад.
Хукумати Чумхурии Точикистон хар сол то 1 ноябри соли равон лоихаи бучети давлатиро барои соли навбатии моли­явӣ барои баррасии Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон пешниход менамояд.
Хуччатхо ва маводе, ки баробари лоихаи Конун дар бораи Бучети давлатӣ ба Мачлиси намоянда­гони Мачлиси Олии Чумхурии Точикис-тон пешниход ме­шаванд
Баробари ирсол шудани лоихаи Конун дар бораи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли навбатии моли­явӣ ба Мачлиси намо-яндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон аз чониби Хукумати Чумхурии Точикистон хуччату маводи зерин низ пешниход мешаванд:
– чамъбасти тахминии инкишофи ичтимоию иктисодии Точикис-тон дар соли гузашта;
– дурнамои инкишофи ичтимоию иктисодии Чумхурии Точикистон барои соли навбатии молиявӣ;
– самтхои асосии сиёсати бучету андоз барои соли набатии молиявӣ;
– дурнамоии баланси чамъбастии молиявӣ барои соли навбатии молиявӣ;
– лоихаи барномаи карзгирии давлатии берунии Чумхурии Точикистон ва ба давлатхои хоричӣ доданӣ карз дар соли навбатии молиявӣ;
– лоихаи конунхои Чумхурии Точикистон – оиди боздоштани амал ва бекор кардани конунхое, ки дар онхо харочоти маблаг аз хисоби бучети давлатӣ пешбинӣ мегардад;
– хуччатхои дигаре, ки тибки Дастури Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумурии Точикистон талаб карда ме­шавад.
Дар баробари ирсоли лоихаи Конуни Чумхурии Точикис­тон дар бораи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли навбатии молиявй ба Мачлиси намояндагон Хукумати Чумхурии Точикистон лоихаи конунхои зайлро низ пешниход менамояд:
– дар бораи ворид намудани тагйироту иловахо ба Кодекси андози Чумурии Точикистон, ба Кодекси гумруки Чумхурии Точикистон, ба Конуни Чумхурии Точикистон \”Дар бораи тарифи гумруки\”;
– дар бораи бучети фондхои максадноки бучетӣ.
Фонди харочоти пешбинӣ нашуда
Фонди харочоти пешбинӣ нашуда хар сол ба хачми харочоти бучети чумхуриявӣ дохил карда мешавад. Андозаи фонди харочоти пешбинӣ нашуда хангоми тартиб додани бучети харсола муайян карда мешавад.
Таксим ва истифодаи маблагхои фонди харочоти пешбинӣ нашуда ба ваколати Хукумати Чумхурии Точикистон дохил мешавад. Маблагхои фонди харочоти пешбинӣ нашуда ба­рои бартараф кардани окибатхои офатхои табиӣ, пахншавии касалихои сироятӣ ва дигар холатхои пешбинӣ нашуда, ки дар бучети харсола дар назар дошта нашудаанд, сарф мегарданд.

Хукумати Чумхурии Точикистон дар хар се мох ба Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон дар бораи харочоти фонди пешбинӣ нашуда маълумот медихад.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.