Суббота, 4 апреляВместе создадим светлое будущее!


Правоведение

Правоведение от InfoPage.TJ

Мафхуми хукуки конститутсиони хамчун сохаи хукук

Правоведение
Ҳуқуқи конситутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон - соҳаи намоёни ҳуқуқи ҷумҳурӣ буда, маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқиест, ки мувофиқи ирода ва манфиати халқ асосҳои сохтори конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун давлати соҳибихтиёри демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, ягона ва иҷтимоӣ мустаҳкам намуда, асосҳои ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд, усули таҷзияи ҳокимият, асосҳои пурра ҳокимияти халқ ва дар рафти ба амал баровардани ҳокимияти давлатии ба халқ тааллуқ дошта муносибатҳои ба вуҷуд ояндаро ба танзим меандозад. Қайд кардан зарур аст, ки ҳуқуқи конситутсионӣ ҳамчун соҳаи ҳуқуқ, илми ҳуқуқшиносӣ ва фанни таълимӣ нисбатан зуҳуроти нав буда, пайдоиши он ба таназзули давлати шӯравӣ ва соҳибистиқлол гардидани собиқ ҷумҳуриҳои иттифоқӣ алоқаманд аст. Дар замони шӯравӣ ба ҷои ин фан дар тамоми мактабҳои олии ҳуқ

Пайдоиш ва инкишофи конститутсияхои Точикистон

Правоведение
Пайдоиш ва инкишофи конститутсияҳои Тоҷикистон бо барпоёбӣ ва ташаккули давлати миллии Тоҷикистон алоқаманд аст. Давлати миллии мухтории тоҷик мувофиқи қарори КИМ (Кумитаи иҷроияи марказӣ)-и ИҶШС аз 27 октябри соли 1924 дар ҳайати ҶШС Ӯзбекистон ташкил ёфт. Ҳайати марзии он иборат аз вилояти Кӯлоб, Ғарм, Душанбе, Қӯрғонтеппа ва тумани Қаротеппаи волости Сариосиёӣ собиқ ҶШҲ Бухоро, Помир ва Кӯҳистони Бадахшони вилояти Фарғона, ноҳияҳои Ӯротеппа ва Панҷакенти уезди Самарқанди ҶМШС Туркистон буд. Ташкилёбии ҶМШСТ ба воситаи қарорҳои Анҷумани якуми Шӯроҳои Тоҷикистон соли 1926 ба расмият даромад. Хусусан эъломия дар бораи ташкилёбии ҶМШСТ аз 1-уми декабри сол 1926 дар ба расмият даровардани ташкили давлатдории тоҷик дар ҳайати ИҶШС мавқеи калон дошт. Дар санадҳои Анҷумани якуми Шӯроҳои Тоҷикис

Функсияхои давлат

Правоведение
Функсияҳои давлат - самтҳои асосии фаъолияти давлат мебошад, ки моҳият ва таъиноти иҷтимоии давлатро ифода намуда, бо мақсади иҷрои мақсад ва вазифаҳои давлат роҳандозӣ мешаванд. Истилоҳи "функсия" аз калимаи лотинии "functio" гирифта шудааст, ки маънояш "иҷро намудан, амалӣ намудан" аст. Мафҳуми "функсия"-ро аввалин маротиба файласуф ва олими олмонӣ - Лейбнитс (1646-1716) ба илм ворид намудааст. Функсияи давлат чун мафҳуми илмӣ ва самти фаъолияти давлат як қатор хусусиятҳо дорад: 1. Мафҳуми "функсияи давлат" аз мафҳуми "вазифаи давлат" фарқ мекунад. Вазифаи давлат - мушкилии (проблема) ҳаётан муҳими ҳалталаб мебошанд, ки дар назди давлат дар марҳилаи муайяни таърихӣ қарор доранд. Функсияҳои давлат - самтҳои муайяни фаъолияти давлат мебошад, ки баҳри иҷрои вазифаҳои давлат ба сомон мерасан