Пятница, Ноябрь 15Вместе создадим светлое будущее!


Кор бо компютери фардӣ

Ҳангоми кор бо компютери фардӣ техникаи бехатариро риоя намудан лозим аст. Дар таҷҳизоти вайрона кор накунед. Ба тугмаҳои клавиатура, муш бесабаб бо ангушт назанед: зеро бо ҳамин восита таҷҳизотро метавонед вайрон кунедКОР БО КОМПЮТЕРИ ФАРДӢ
Қоидаҳои кор бо компютери фардӣ
Ҳангоми кор бо компютери фардӣ техникаи бехатариро риоя намудан лозим аст.Дар таҷҳизоти вайрона кор накунед. Ба тугмаҳои клавиатура ь муш бесабаб бо ангушт назанед: зеро бо ҳамин восита таҷҳизотро метавонед вайрон кунед. Компютерро бесабаб ба кор наандозед ь хомўш накунед: компютерро вацте ба кор медароред онро танҳо баъди анҷоми кор хомўш кунед (танҳо мониторро ба режими муҳофизатӣ гузоштан зарур аст).
Фаромўш накунед: ки шумобо таҷҳизоти барқӣ кор мекунед: аз ин рў техникаи бехатариро ҳангоми кор бо он фаромўш накунед. Симҳои компютерро бемақсад накашед ва даст нарасонед. Бо дасти чиркин ба клавиатура нарасед. Дар назди компютер ҳаргиз хўрок нахўред: зеро майдарезеҳои хўрок метавонад ба ҷойҳои сўрохи компютер рехта онро аз кор барорад.
Сўрохҳои шамолгузариитаҷҳизотро напўшонед. Гоҳ-гоҳтаҷҳизотро бо латтаи намнок пок кунед ва эҳтиьт шавед: ки об ба дохили компютер нарезад.Ҳангоми пок кардани компютер онро аз барқҷудо кунед. Ба экрани монитор даст нарасонед. Дар дохили дискдон диск нагузоред.
Албатта пешакӣ муайян кунед: ки компютератонро болои миз чӣ тавр бояд гузоред (расми 2.13).

Расми 2.13. Компютери фардӣ
Блоки системавӣ бояд дар ҷойи боэътимод гузошта шавад. Онро агар барои кор бо дискета мувофиқ бошад. Коре кардан лозим аст: ки компютер наларзад ва наҷунбад:ба он нарасанд. Компютерро дар болои миз паҳлўи принтери матрисавӣ мошинкаи механикии чопӣ нагузоред. Махсусан ба ҷой гузоштани дисплей аҳамият диҳед.Ҷойеро интихоб кунед: ки ба чашматон нури равшанӣ нарасад.
Пеш аз пайваст кардани компютер бо барқ донистан лозим аст: ки қувваи барқ чӣ гуна аст.Қувваи барқ бояд ба компютер мувофиқ бошад. Барои пешгирӣ кардани зарари пасту баландшавии барк компютерро бо таҷҳизоти таъминкунандаи баркӣ (Unintemiptable Power Supply: UPS) пайваст намудан лозим аст.

Алгоритм ва хосиятҳои он

Мафҳуми алгоритм пеш аз пайдоиши МЭҲ ба цатори мафҳумҳои асосии математикӣ ҳамроҳ шуда: яке аз цисмҳои асосии информатикаро ташкил медиҳад.
Мафхуми алгоритм аз калимаи лотинии algorithmноми математики бузарги асри IX Ал Хоразмӣ пайдо шудааст. Ал Хоразмӣқоидаи иҷрои чор амали арифметикиро бо рақамҳои калон кашф намудааст.
Зина ба зина иҷрошавии масъалаҳои гузошташударо алгоритм меноманд.
Хусусиятҳои алгоритм.
Алгоритмро аз р.ихусусият ва тарзи истифодашавиаш ба чунин гур.ҳҳо ҷудо кардан мумкин аст№
1. Дискретӣ. Алгоритм ба намуди цадамҳои охирнок оварда шудааст: яъне иҷро шудани цадами оянда фацат аз иҷроиши цадами пешистода вобаста аст;
2. Охирнок. Иҷроиши алгоритм баъди як мицдор цадамҳо ба итмом мерасад;
3. Фаҳмо ва равон. Барои он: ки алгоритм истифода шавад вай бояд ба истифодабаранда фаҳмо бошад;
4. Аницӣ. Ҳар як цадами алгоритм бояд буро навишта шавад: яъне ҳангоми кор иҷрокунанда дар иҷрои ягон цадам набояд шудҳа кунад;
5. Дохилкунӣ. Алгоритм метавонад дорои як мицдор тащирьбандаҳое бошад6 ки ба онҳо цимат бахшем;
6. Барориш. Мацсади асосии истифодаи алгоритм ин гирифтани натиҷаи дилхоҳест: Ки аз ахбороти аввала вобаста аст;
7. Самаранокӣ. Талаботи асосии алгоритм ин дар вацти кам ва бехато иҷро шудани хар як цадам аст.

Намудҳои алгоритм.
Барои ҳал ва натиҷагирии дилхоҳи ҳар як масъалаи алоҳида бояд усули ҳалли махсус истифода бурд: Ки онро намуди алгорит меноманд. Алгоритм аз р.и намуд аз ҳамдигар фарц мекунанд.
Намудҳои алгоритм инҳоянд№
1.Хаттӣ– алгоритме: ки дар он ҳалли масъала аз р.и нацша паси ҳам ба таври зина ба зина иҷро мегардад.
2. Шоханок–алгоритме: ки дар он иҷрои ягон амал (қадам) аз иҷро шудан ь иҷро нашудани ягон шарт вобаста мебошад.
3.Даврӣ–алгоритме: ки ҳангоми он як амал пайдарҳам чанд маротиба такрор мешавад.

Усулҳои навиштани алгоритм.
1. Тасвири калимагию формулавӣ (бо забони муқаррарӣ бо истифода аз формулаҳои математикӣ).
2. Тасвири графикӣ дар шакли блок-схемаҳо (маҷмўъи баҳам алоқаманди фигураҳои геометрӣ).
3. Тавсиф бо ягон забони барномасозӣ (оператор).

Фигураҳое: ки дар блок-схемаҳо истифода мешаванд.

Зинаҳои асосии ҳалли вазифа дар МЭҲ№
1. Масъалагузории математикӣ – муцаррар кардани вазифагузорӣҳамчун вазифаи ягон бахши математика;
2. Сохтани модели математическӣ;
Модел. Бо дигар объект иваз кардани объекти ом.хташаванда: ки ҷиҳатҳои муҳими объекти додашударо ифода мекунад: модел номида мешавад.
3. Интихоби усули ҳалли бузургӣ;
4. Сохтани алгоритм.
5. Навиштани алгоритм бо ягон забони барномасозӣ;
6. Гузоштани барнома ба МЭҲ.
Мисол. Барномаи ҳисоб кардани музди маоши коргар мутобиқи қоидаи зерин№
Агар стажи кори коргар аз 5 сол кам бошад: пас маоши ў 130 сомонӣ:ҳангоми аз 5 то 15 сол стажи корӣ доштан маош 180 сомонӣ: аз 15 сол боло – барои ҳар сол 10 сомонӣ илова мегардад.
Мисолро дар намуди математикӣ менависем.

Дар инҷо:
ZP – ҳаҷми маош; ST – стажи коргарӣ.

Тасвири алгоритм бо забони оддӣ:
1. Ибтидо
2.Дохилкунӣ ST;
3.Агар ST< 5:он гоҳ ZP = 130: гузаштан ба5
4. Агар ST< 15:он гоҳ ZP=180: гузаштан ба 5
5. ZP = 180+(ST-15)•10
6. Хориҷкунӣ: ST
7. Интиҳо
Блок-схемаи алгоритми ҳалли масъала чуни наст.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.