Вторник, Ноябрь 12Вместе создадим светлое будущее!


Барномаи PowerPoint

Дар ҳаёти ҳар як шахс лаҳзаҳое дучор меоянд, ки кас мехоҳад андешаҳояшро ба диrrати одамони атроф расонад. Барои хаста насохтани хотири шунавандагон бо суханронии тӯлони, ки баъзан бо наrшаҳои сохташуда пурра карда шудааст, инчунин ба хотири фаромӯш накардани ягон раrам ва дилпуртар гаштан ҳангоми суханронӣ ба шумо зарур аст, ки аз барномаи MS PowerPoint истифода кунедБарномаи PowerPoint

Пешгуфтор
1. Барномаи Microsoft (MS) Power Point.
2. Мафҳум оиди презентация (намоиш) ва слайдҳо.
3. Элементҳои асосии интерфейси барномаи MS PowerPoint
Пешгуфтор
Дар ҳаёти ҳар як шахс лаҳзаҳое дучор меоянд, ки кас мехоҳад андешаҳояшро ба диrrати одамони атроф расонад. Барои хаста насохтани хотири шунавандагон бо суханронии тӯлони, ки баъзан бо наrшаҳои сохташуда пурра карда шудааст, инчунин ба хотири фаромӯш накардани ягон раrам ва дилпуртар гаштан ҳангоми суханронӣ ба шумо зарур аст, ки аз барномаи MS PowerPoint истифода кунед.
Барномаи MS PowerPoint дар байни дигар барномаҳои ба он монанд алҳол яке аз беҳтарин барномаҳо мебошад ва имконият медиҳад, ки шумо маърӯзаатонро дар назди шунавандагон ба таври равшану возеҳ намоиш диҳед ва идеяҳоятонро то шунавандагон расонед. Ба ғайр аз ин слайдҳо, xадвалҳо ва расмҳои гуногуне, ки ҳангоми суханронӣ якдигарро иваз мекунанд, шуморо аз масъалаи дар хотир нигоҳ доштани тамоми майда-чуйдаҳо озод мекунанд. Ғайр аз ин, ҳамин воситаҳои аёнӣ диrrати шунавандаи ҳатто хасташударо ба худ xалб менамояд ва то дер гоҳ дар хотираш наrш мебандад.

Барномаи MS Power Point
Барномаи MS PowerPoint яке аз барномаҳои пакети Microsoft Office буда, барои сохтан ва презентация (намоиш) намудани слайдҳо истифода бурда мешавад.
Оммавӣ будани ин барномаи пуриrтидор пеш аз ҳама бо он исбот мегардад, ки MS PowerPoint амалиёти истифодабарандаро аз лаҳзаи номгузорї то пурра анљом додани коркарди лоиҳа ба як самти муайян равона месозад. Бо ёрии он ахбори матнї ва раќамї ба слайдҳо, љадвалҳо ва диаграммаҳои рангоранг табдил дода мешавад.
Барномаи мазкур барои сохтан ва аз экрани компютер бо кӯмаки проектор намоиш додани слайдҳо (намоиши электронї) имконият медиҳад, инчунин ба воситаи он слайдҳоро дар Internet ҳам намоиш додан мумкин аст.

Мафҳум оиди презентация ва слайдҳо.

Тавре, ки маълум аст, файлҳои дар барномаи MS Word сохта шударо, ҳуxxат ва дар барномаи MS Excel сохта шударо китоби корӣ меноманд. Дар навбати худ файлҳое, ки дар барномаи MS PowerPoint сохта мешаванд ба худ номи хос доранд ва онҳоро – презентация меноманд. Агар ҳуxxати MS Word аз саҳифаҳои xудогона ва китобҳои MS Excel аз вараrҳои корӣ иборат бошанд, пас презентация аз як ё якчанд слайдҳо иборат мешавад. Ҳар як слайд метавонад информатсияи гуногунро дар бар гирад. Дар xараёни коркарди презентация xои слайдҳоро иваз намудан, онҳоро нест кардан, слайдҳои нав илова намудан ё мазмуни слайдҳои мавxударо тағйир додан мумкин аст.
Хулоса, презентация- и MS PowerPoint аз маxмӯи элементҳои асосӣ – слайдҳо иборат буда, ки ҳар яке аз онҳо одатан аз шаш rисм иборат мебошанд (расми 1).

Рас. 1. Намуди слайди ба пуррагӣ омодашудаи презентацияи MS PowerPoint

■ Сарлавҳа дар rисми болои слайд xойгир мешавад.
■ Матни слайд — rисми асосии слайд аст. Аксар ваrт он аз рӯйхати нишонагузошта ё раrамгузошташуда иборат аст. Матни дар слайд инъикосшуда ба воситаи равзанаи махсуси заполнител (пуркунанда) ворид карда мешавад.
■ Дар слайдҳо расмҳо, диаграммаҳо, видеоклипҳо, файлҳои садодор ва дигар информатсияро xойгир кардан мумкин аст. Барои xойгир намудани онҳо дар слайд заполнитель xойи махсус xудо мекунад.
■ Таърихи рӯз дар кунxи чапи поёни слайд xойгир мешавад.
■ Колонтитули поён, агар зарур бошад дар rисми поёнии слайд xойгир мекунанд.
■ Раrами слайд дар rисми чапи поёнии слайд xойгир мешавад.

Одатан, намоиши презентация аз муrоваи слайд, ки дар он маълумоти асосӣ дар бораи маърӯзаи дарпешистода: номи мавзӯъ, маrсади презентация, номи маърӯзачӣ ва дигар маълумот иборат аст, шурӯъ мешавад. Муrоваи слайд аз сарлавҳаи слайд фарr дорад. Агар слайдро ба китоб муrоиса кунем, пас муrоваи слайд ин муrоваи китоб буда, сарлавҳаи слайд – номи боб ё rисми китоб аст.
Презентация файле мебошад, ки онро шумо дар барномаи MS PowerPoint месозед. Ҳар як презентацияро ҳамчун файли xудогона дар диск нигоҳ доштан мумкин аст.
Барои содда кардани xараёни сохтани слайдҳои xолиб дар MS PowerPoint rолабҳои гуногуни аз xиҳати касбӣ коркардашуда ва наrшаҳои ранга xойгир карда шудааст, ки онҳо пешакӣ бо объектҳо, ранги замини слайдҳо ва дигар элементҳои он xиҳозонида шудааст. Ҳар як rолаб дорои заполнителҳои зарурии матнӣ, ё заполнители элементҳои графикӣ мебошад, ки намуди дилхоҳи слайдро ба амал меоранд ва минбаъд бо элементҳои тайёр иваз карда мешаванд. Агар rолабҳои стандартӣ ба шумо писанд наафтад, шумо ҳамеша метавонед слайдро мувофиrи табъи дили худатон ороиш диҳед.

Вобаста ба он, ки бо кӯмаки кадом асбоб намоиши мазкур намоиш дода мешавад, як rатор нозукиҳои ороиши онро ба назар гирифтан лозим аст.

■ Монитори компютер. Намоиши презентация дар монитори компютер дар ҳамон ҳолат хуб аст, ки агар он барои гурӯҳи начандон калони одамон пешбинӣ шуда бошад. Ҳангоми сохтани чунин презентация, слайдҳоро бо миrдори зиёди информатсия пур кардан лозим нест.

• Экрани проектсионӣ. Дар экрани проектсионӣ маъмулан нусхаи аз xиҳати андоза калонкардашудаи экрани монитор инъикос мегардад. Табиист, ки чунин ҳолат барои доираи калони одамон пешбинӣ мешавад ва ҳар як слайдро бо xузъиёти бештар пурра кардан мумкин аст.
• Weӣ. Xойгир кардани презентация дар саҳифаи Weӣ дар Internet имконият медиҳад, ки натиxаи коратонро миrдори зиёди одамон бинанд, аммо дар ин ҳолат ба хотири аз ҳад зиёд вазнин нашудан баъзе слайдҳоро соддатар кардан лозим мешавад, ки дар натиxа xараёни кушода шуданашон мураккаб мегардад ва истифодабаранда аз дидани он даст мекашад.

Ба кор андохтан ва анxом додани барномаи MS PowerPoint

Барномаи MS PowerPoint ҳам ба монанди дигар барномаҳои пакети Microsoft Office ба кор андохта мешавад. Барои он ки MS Power Point ба кор дароварда шавад амалиёти зеринро иxро кардан лозим аст:
• тугмаи Пуск-ро, ки дар rисми поёнии экран xойгир шудааст, пахш менамоем;
• нишондиҳандаи мушро ба болои пункти Программы мегузорем, ки дар натиxа дар экран менюи Программы пайдо мегардад;
• аз менюи пайдогардида пункти Microsoft Power Point -ро интихоб менамоем. (Расми 2).

Рас. 2. Фармонҳои xудокардашуда роҳи ба кор андохтани барномаи PowerPoint -ро нишон медиҳанд.

Баъд аз иxрои амалиёти боло равзанаи барномаи MS Power Point кушода мешавад (Расми 3). Равзана кушода шуда равзанаи асосии MS Power Point мебошад.

Расми 3. Равзанаи асосии барномаи Microsoft PowerPoint.

Элементҳои асосии интерфейси барномаи MS PowerPoint

Акнун панелҳои нисбатан муҳими асбобҳо ва менюи равзанаи MS PowerPoint-ро, ки асоси интерфейси программаро ташкил медиҳанд, аз назар мегуғаронем.

Сатри меню
Бевосита дар поёни сатри сарлавҳаи равзанаи барномаҳо сатри меню xойгир мешавад.
Бо кумаки ин сатр, ки иборат аз нуҳ менюи асосӣ мебошад, воситаҳои дилхоҳи идоракунӣ ва асбобҳои MS PowerPoint дастрас мешаванд. Барои иxро кардани ин ё он амалиёт менюи заруриро кушода аз он фармони ба шумо зарурро xудо кунед. Ҳангоми кор бо MS PowerPoint муҳимаш донистани вазифаҳои ин ё он фармон ва дар кадом меню xойгир шудани он мебошад. Моҳиятан кор бо барнома ҳамин чизро талаб менамояд.

Панели асбобҳо

Панели асбобҳо воситае мебошад, ки барои тез иxро кардани фармонҳо имконият фароҳам месозад. Барои иxро кардани фармоне, ки дар панели асбобҳо ба воситаи тугмаи мувофиқаш нишон дода шудааст, ба шумо лозим аст, ки танҳо ҳамон тугмаро пахш кунед.
Дар поёни сатри меню, панелҳои асбобҳои стандартӣ ва форматкунонӣ xойгир шудааст. Ба ғайр аз ин ду панел, MS PowerPoint боз дорои панелҳои зиёд мебошад.
Панели асбобҳои стандартӣ иборат аз тугмаҳои фармонҳои универсалӣ мебошад ва барои кор бо файлҳо (сохтани файлҳо, таҳрир ва ғайра) пешбинӣ шудааст.
Панели асбобҳои форматикунонӣ иборат аз тугмаҳои фармоние мебошад, ки шакли зоҳирии матнро бо кӯмаки ҳарфҳои гуногунандоза, элементҳо ва шакли ҳарфҳо (ҳарфҳои сиёҳи ғафс, сиёҳ, зерашон хатдор ва ғайра) тағйир медиҳанд.

Панели слайдҳо
Панели слайдҳо дар маркази экран xойгир шудааст, дар ҳамин xо матн ва расмҳои слайди xорӣ (расми 3) инъикос меёбад. Агар дар майдони слайд бо тугмаи рости муш пахш кунед менюи контекстӣ кушода мешавад, ки фармонҳояш барои кор бо объектҳои интихобшуда имконият медиҳанд. Масалан, барои иваз намудани ранги таҳти слайд аз менюи контекстӣ истифода бурдан мумкин аст (расми 4).

Расми 4. Менюи контекстии панели слайдҳо

Панели сохтори презентация

Аз қисми чапи панели слайдҳо майдони махсусе xойгир аст, ки дорои ду вкладка мебошад ва онро панели сохтори презентация меноманд. Ҳангоми интихоб намудани вкладкаи Сохтор, дар ин панел элементҳои асосии тамоми презентация дар шакли сохторӣ инъикос меёбад, ки он аз назар гузарондан ва таҳрир карданашро сабук месозад (Расми 5). Ҳангоми интихоб намудани вкладкаи Слайдҳо, дар ин панел аксҳои хурди ҳамаи слайдҳои презентация мазкур инъикос меёбад (Расми 6).

Расми 5. Панели Сохтори презентация Расми 6. Панели Сохтори презентация
ҳангоми интихоби вкладкаи Сохтор ҳангоми интихоби вкладкаи Слайдҳо

Панели «Область задач»
Ин панел қисми рости равзанаро ишғол карда, асосан аз гурӯҳи пурраи панелҳои махсусгардондашуда иборат мебошад, ки онҳо дар як равзана инъикос шудаанд. Вазифаи асосии онҳо таъмини зуд дастрас кардани презентатсияи аллакай мавxуда ва дигар ҳуxxатҳо, инчунин содда гардондани презентатсияҳои наве мебошад, ки онҳо бо истифодаи воситаҳои барномаи стандартӣ сохта мешаванд.

Сатри ҳолат
Сатри аз ҳама поёни равзанаи сосии барнома дорои информатсия дар бораи слайди xории дар равзана кушода мебошад (расми 3).
Барномаи PowerPoint имконият медиҳад намоиши дорои слайдҳои миқдоран зиёдро созед. Бо мақсади сарҳисоби миқдори зиёди слайдҳоро гумм накардан ва самаранок идора намудани онҳо барнома дар хизмати истифодабаранда якчанд режимҳои аз назар гузаронданро мегузорад. Аз як режим ба режими дигар гузаштан, аз xумла ба кор даровардани режими аз назаргузаронии слайдҳо, ба воситаи пахш кардани яке аз се тугмаҳои кунxи поёнии равзанаи асосӣ иxро карда.

Акнун бо вазифаҳои тугмаҳои xудогона шинос мешавем.
Тугмаи Режими оддӣ (Обычный режим) – барномаро дар режими муқаррарӣ мекушояд, ки он инъикси панелҳои слайдҳо ва сохторро дар назар дорад. Ин режим ҳангоми ба кор даровардани барномаи MS PowerPoint ба таври автоматӣ интихоб мешавад.
■ Тугмаи Режими сортировканамоии слайдҳо (Режим сортировщика слайдов) – барномаро дар режиме мекушояд, ки дар равзанаи назоратӣ аксҳои хурди ҳамаи слайдҳои презентатсия мутобиқи тартиби xойгиршавиашон нишон дода мешавад. Ин режими инъикоскунӣ имконият медиҳад, ки xойи слайдҳо зуд иваз карда шавад ё слайдҳои нави лова гардад, инчунин эфектҳои махсуси гуногун пайваст карда шавад.

■ Турмаи Намоиши слайд (Показ слайдов) слайд дар режими пурраи экрани мекушояд.
Баъди анxом додани кор дар MS PowerPoint аз барномаи мазкур бо якчанд роҳ баромадан мумкин аст:
• Тугмаи ситемавии «Закрыт»-ро дар кунxи рости болои равзанаи MS PowerPoint xойгир аст, пахш кунед;
• Ба нишонаи MS PowerPoint дар кунxи чапи болои равзанаи барнома xойгир аст, ду маротиба пахш кунед;
• Амалиёти ФайлВыход ро xудо кунед;
• Тугмаҳои «Alt+F4»-ро (аз клавиатура) пахш кунед.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.