Пятница, Ноябрь 22Вместе создадим светлое будущее!


HTML – забони сайтсозӣ

Дар замони муосир компютер дар рушди илмҳои техники аҳмияти аввалиндараҷа дорад. Давлатҳои пешрафтаи олам ба омӯзиши ин бахш диққати ҷиддӣ додаанд ва дар асоси поягузори самараи дилхоҳро дастрас намуданд. Баъди соҳибистиқлол гардидани Тоҷикистон талоши назаррасе дар инкишофи ин соҳа мушоҳида мешавад. Бо ифтихори сарвари кишварамон Э.ШМуқаддима

Дар замони муосир компютер дар рушди илмҳои техники аҳмияти аввалиндараҷа дорад. Давлатҳои пешрафтаи олам ба омӯзиши ин бахш диққати ҷиддӣ додаанд ва дар асоси поягузори самараи дилхоҳро дастрас намуданд.
Баъди соҳибистиқлол гардидани Тоҷикистон талоши назаррасе дар инкишофи ин соҳа мушоҳида мешавад. Бо ифтихори сарвари кишварамон Э.Ш.Раҳмонов омузиши компютер чи дар мактабҳои олӣ касбӣ ва чи дар мактабҳои миёна дуруст ба роҳ монда шудааст .Вазъи азхуднамоии васоити компютерӣ нисбат ба даврони шӯравӣ хеле дигаргун гаштааст.
Бояд қайд кард , ки адабиёти фарогири ин соҳа асосан бо забони русӣ мебошанд ва ин мушкилиеро барои омӯзандагон пешорӯ меорад . Аз ин рӯ мо омода сохтани васоити таълимро барои омӯзиши мошинаҳои ҳисоббарор системаҳо ва шабакаҳои технологияи компютерӣ дар мактабҳои олӣ касбӣ мувофиқ донистем . Хадафи дигари ин дастур он аст, ки аз худ кардани он ба Шумо дар тахлили Web-сайтхои тайёри дигарон иншоъ намуда кумак мекунад.
Дар китоби мазкур мафҳумҳои забони аломатгузори HTML,
WEB-сайтҳо, кор бо матнҳо, тегҳо ва истифодабари онҳо, ва сохтани сайтҳои хурд бо мисолҳои мушаххас шарҳу эзоҳ дода шуданд. Инчунин услубҳое, ки ба воситаи он мо ба Интирнет саёҳат кардан мехоҳем дар мисол нишон дода шудааст.
Ин иқдоми нахустин мебошад ва аллбата аз камбуди холи нест
Мураттибон ба ҳамаи онҳое, ки дар таҳияи васоити таълимӣ кӯмаку маслиҳатҳои худро дареѓ надоштанд, миннатдории хешро баён мекунам.

WEB-Сахифаҳо

WWW-Word Wide Web (Анкабути умумичаҳони) яке аз машҳуртарин броузери Интернет ба хисоб меравад, ва хидмати ин сахифа тасвир кардани ахбор дар Web сахифа мебошад. Web- сахифахо хуччатхое мебошанд, ки аз хар гунна маълумоти намуди матни, графики, овози ва видеои иборат буданашон мумкин аст. Web- сахифахо аз Интернет ва тасвири онхо дар экран ба воситаи барномахои махсуси муоинаи Web- сахифахо (HTML) ба амал оварда мешавад ва ин гунна барномахоро броузер номида мешавад. Холо броузери Netscape Navigatоr ва Microsoft Internet Explorer 4.0 маъмуланд. Вазифаи асосии ба кор андози Web сахифахо аз Интернет ва тасвири онхо дар экран аст. Мавкеи чойгиршави Web- сахифахо бо адреси URL муайн карда мешавад.

Мафхуми HTML

HTML аз калимаи англиси «Huper Text Markup Languag» гирифта шуда маънояш забони ишоравии абарматни (гипертехт) ё ин ки аломатгузори мебошад.
Забони аломатгузории HTML ин забон барои сохтани матнхои колиббандшуда яъне фарматирование, ки бо амалишавии тасвир, садо, аниматсия, видеоклип истенодхои абарматни истифода бурда мешавад.
Ин забон аз дохилтарин хиссаи Интернет ба хисоб меравад, метавонем бо ёри забони аломатгузории HTML-web сахифахоро дар Блакнот-и одди бисозем лекин редактори матниро фақат он шахсони касби истифода бурда метавонад, ки забони HTML-ро нихоят хуб медонанд.
HTML ин забони компютриест, ки барои сохтани Web- саҳифаҳо офарида шудааст. Он саҳифаҳоро ҳар касе, ки ба у Итернет дастрас аст, тамошо карда метавонад. Ин забон аз чиҳати имкониятҳояш пуркувват ва барои омузиш нисбатан содда аст.HTML таҳти роҳбари ташкилоти W3C мунтазам зери танrид rарор дорад, ки ин гарави инкишобёбии ин забон ва мутобиrшавии он ба дархосту талаботҳои истифодабарандаҳои Интернет, ки микдорашон сол аз сол меафзояд, мебошад. HTML чунин шарх дода мешавад: Hyper Text Markup Language.
Hyper Text ин услубест ки, ки ба воситаи он мо ба Интирнет саёҳат карда метавонем. ҳангоми пахш намудани тугмачаи “муш” дар матнҳои махсус, ки гиперишора (hyperlink) номида мешавад, гузариш ба сахифаи дигар ба амал меояд аслан,” гипер” маънои “руйхатти”-ро дорад яъне Шумо метавонед ба чои дилхоҳи Интернет гузаред, пайдарпаии муаяншудаи гузаришҳо мавчуд нест.
Maрkyp ин амале ки тегхои (tags) HTML аз болои матни байнашон вокеъ буда ичро мекунанд. Tегхо кайд мекунанд, ки ин матн махсус аст. Масалан, матни курсив ё сурх.
HTML ин забонест, ки сохиби коидахо ва калимахои махсуси худ мебошад. Калимахои махсуси он, яъне тегхо, дар файли оддии матни дар катори калимахое, ки онхоро муаллифи сайт барои хонандаи сайт инъикос кардан мехохад, навишта мешавад баъд, ин файли матни хамчун html-файл сабт карда мешавад. HTML- файл ин файли дорои кисми изофагии (extension) htm ё html. Хангоми сохтани чунин файл хуб аст, ки кисми изофагии он бо харфхои хурд навишта шавад яъне 220100.htm бехтар аст аз 220100. html.
Донистан зарур аст, ки тегхо дар коди HTML дохили кавсхои кунчи <> навишта мешавад. Махз тегхо барои инъикоси расмхо ё чадвалхо ва ё ахборотхои дигар дар web-сахифа чавобгаранд.

Тарзи дохил шудан ба барномаи HTML

Барои ворид намудани HTML- ҳуҷҷат қадамҳои зеринро иҷро бояд намуд:
1) Тугмаи Пуск (менюи асоси) -и дар абзори равзанаҳо (панел задач) мавҷуд аст зер мекунем.
2)Аз менюи пайдо шуда замимаи «Программы» -ро интихоб мекунем.
3)Аз зерменюи пайдошуда замимаи Блокнот (Notepad) интихоб мекунем.

4)Дар равзанаи кушодашуда матни худро (кори лабораториро) дохил мекунем.
5) Аз сатри менюи барнома банди файлро интихоб менамоем.
6)Аз зерменюи пайдошуда замимаи «Cохранит как …»- ро интихоб менамоем.
7). Дар равзанаи мубоҳисавӣ (диалоговая окно) пайдошуда номи файлро чун мисоли зерин менависем: 22201.htm
8) Дар папкаи дилхоҳатон файлро маҳфуз гардонед.
9) Аз барнома бароед, яъне кори барномаро маҳдуд намоед.
10)Папкае, ки файлатонро маҳфуз кардед пас кушоем.

11). Файли шумо нишонаи (Internet)- ро гирифтааст, мекушоем.
12). Равзанаи диалоги Internet Explorer кушода мешавад, аз онҳо тугмаи «Автономро»-ро зер мекунем.
13). Файли шумо дар равзанаи Internet Explorer бо тарзи худмухтори (автономи) кушода мешавад.
14). Файлро аз назар гузаронед агар хато бошад, боз ба Блокнот ба банди «Вид» ба командаи «Просмотр HTML- кода» баргардед ва хатогиятонро ислоҳ намоед пас дар навори обзорҳо тугмаи «Сахранить»-ро зер кунед.

Тегҳо

Тег аз калимаи англиси гирифта шуда маънояш нишона ё ин ки аломат мебошад. Дар забони HTML хама бо ёрии тегхо амали мешаванд ба монанди фармонхое, ки дар дохили кавс аломатхои хурду “ ” меоянд. Тегхо дар навбати худ аз 2- қисм иборатанд: Яке теги ток дигаре теги чуфт. Тегхои тоқ-гуфта, ин тегҳоеро меноманд, ки кушодашави доранду аммо пушидашави на.Лекин тегхои чуфт бошад, ҳам кушодашави ва ҳам пушидашавӣ доранд. Тегхои пушидашаванда аз тегхои кушодашаванда бо як хатти кач “/” фарк мекунанд.
Мсалан:
Теги чуфт
Тегхои чуфт тегхои контенери номида мешаванд. Чун, ки дорои атрибут ва параметрхои зиёд мебошанд. Тегхои аз 2-тараф бо қавсҳо пушида мешаванд. Забони аломатгузори HTML аз ду қисм иборат аст.
Аввал ин сарлавхаи забони аломатгузории, яъне сарлавха ва дигар тан.
Сарлавха ва тани барномаро теги чуфти ба худ мегирад.Cарлавҳаи барномаро бо теги ҷуфти , сар мекунад ва бо истифодабарии аз теги ҷуфти , ба охир мерасонанд. Мисол:

Сайти аввалини ман

Браузер гуфта- ин равзанаи намоиши Интернетро меноманд.
Худи сарлавҳаи браузер дар сатри якуми экран навишта мешавад ва бо ранги худ аз фони браузер фарr мекунад.

Тани барнома бошад бо теги чуфти сар шуда бо теги хотимавии ба итмом мерасад.
Аксарияти тегхо хосиятхо (attributes) доранд. Хосиятхо ба тарзи амали тег таъсир мекунанд. Хосиятхо баъди номи тег ва пеш аз кавси кунчии махкамкунанда навишта мешавад. Агар якчанд хосиятхои тегро истифода бурдан лозим бошад, хосиятхо аз хам чудо навишта мешаванд.
Дар навбати худ хосиятхои тег кимматхои гуногунро кабул карда метавонанд. Барои ба хосияти тег киммат бахшидан, баъди номи хосият инхоро бояд навишт:
1.Рамзи баробари (=);
2.Рамзи нохунак (“);
3.Кимате, ки онро ба хосият бахшидан зарур аст;
Баъди ин тегхо навиштани теги

зарур нест. Лекин агар шумо барои ориши матн услубхоро истифода бурда истода бошед, тегро гузоштан лозим мешавад. Дар бораи технологияи услубхо (styles) баъдтар гап мезанем вакте ки сархати навро бо теги огоз мекунед, аксарияти броузерхо байни сархатхо фосилаи калон мегузоранд агар байни сатрхо фосилаи калон зарур набошад, аз теги
истифода баред.
Теги
барои шеърхо ё дигар намуд сатрхои кутох ки бояд паси хам оянд кулай аст.

Теги

Теги – теги контенери мебошад. Вазифаи ин тег аз он иборат аст, ки ба транслятори(перевод(гузариш))-и компютер маълум месозад, ки барномаи навишташуда дар забони абарматни HTML сохта шудааст. Мисол:

Гузариш

Тегҳое, ки ба тегҳои интиҳои муҳточанд теги контенери меноманд.
Боз тегҳоест ки ба теги интиҳои муҳтоҷ нестанд. Масалан тасвири теги баъзаи ширифт мебошад. Тегҳо бо ёрии параметрхо навишта мешаванд. Баъди тег метавонад параметр биояд ки онҳо аз ҳамдигар бо парабел чудо карда мешаванд. Бисёр праметрҳо rимати худро талаб мекунанд, вале ба истиснои хомушона «по умолчание» метавонем rимати онро навишт. Агар параметр rимати худро талаб накунад, он гох ба воситаи аломати” =” гузошта мешавад.
Мисол:


Ин матн тасвири ранги кабуд ва андозаи шрифт-3 мебошад.
Кимати параметр метавонад дар дохили аломати «» навишта мешавад ва ё бе онхо {олати ягонае ки бе аломати «» навишта намешавад вакте ки дар rимати параметр прабел партофта шавад.
Дар кимати праметрхо (ба истиснои тегхо ва худи тегхо) баъзаи регистири навиштан мумкин аст.
«TABLE BORDER ALIGN «Left» номида мешавад.
Дар ин чо теги TABLE ду праметри дода шудааст.
Праметри якум BORDER бе ягон кимат дода шудааст.
Праметри дуюм ALIGN параметри «Left» ро дорад.
[амаи тегхое ки дар кисми «BODY»-и матни HTML истифода бурда мешавад праметрҳои зерин доранд.
Classid, lang lang vacis, style, title.
Истифодаи ин тегҳо пеш аз ҳама барои созиши тавзеҳи матнҳо лозиманд.
Class, Id, Style, дар Internet explorer 3.0 Netscape 4.0. пуштибони карда мешаванд.
Параметрхои LANS, LANSVAKIS, TITLE- танхо дар Internet explorer 4.0 Netscape 4.0 пуштибони карда мешавад.
Ин параметрҳо мувофиrан истифодаи забонро нишон медиҳанд.
Масалан: Барои русси.
LANG = ru, барои истифодаи скрипҳо Lans vace= java Sсrip

Қисми матни BODY

Дар ин тег rисми асоси матн чойгир мешавад. Кисми BODY бояд ба теги сар шуда бо теги ма {дуди ба итмом расад.
Байни тег тамоми му {таво ва мазмуни ин rисм чойгир мебошад. Теги як rатор параметр {оро дида мебароем:
Вироишb мантиrb
Теги – ин барои нишони аббревиатура истифода бурда мешавад.
Теги барои тасвири гайри визуали элементхо барои мисол дар синтези нутки истифода бурда мешавад
Мисол:
Донишго {и Миллии Тоxикистон
бе {тарин донишгои xум {ури ба шумор меравад.

Сохти ҳуҷҷат

Теги аввалине, ки тасвири ҳуҷҷат (документ) бояд аз он сар шавад, ин теги мебошад. Ин тег бояд хамаваrт тасвири документро ибтидо намояд ва теги интиҳои бошад. Тамоми тасвири документ байни ин ду тег мехобад. Дар бисёр мавридҳо теги бе ягон параметр истифода бурда мешавад. Дар версияҳои гузашта параметри Version истифода мешуд. Бар ивази ин параметр теги -ро кабул мекунад. Документ метавонад аз 2-кисм rисми сарлавҳа он ба теги сар мешавад ва қисми мазмуни документ иборат бошад.
Барои дакумент, ки структураи PRIM тасвир медиҳанд ба чои rисми rисми истифода мебаранд.
Кисми хучат -сарлавҳаи онро тасвир мекунад ва теги на он қадар даркори мебошад вале сарлавҳаи пурмубтало аз фоида холи нест.
Қисми сарлавҳаи ба теги ба охир расонида мешавад. Одатан ин тег баъди теги навишта мешавад.

Номи ҳуҷат

Теги контенери -теги ягона ва лозимаи сарлавҳа ба шумор рафта барои ба документ номгузори кардан хизмат мекунад. Ин одатан дар сарлавҳаи равзана(окно)-и браузер нишон дода мешавад. Номи дакумент байни тегҳои ва навишта мешавад ва дарози номи хучат набояд аз 60-символ зиёд бошад. Дар бисёр мавридҳо документҳо ба ҳамдигар зиёд алоrаманданд.
Муроҷиатҳо ҳалли мутлақ ва нисби мешаванд. Дар сарлавҳа 2-теги ва шомиланд, то ин ки робита байни документ ҷудо нашавад.
-барои нишон додани URL-адреси пурраи базавии ҳуҷҷат хизмат мекунад.
-{амаги якто параметри доимии HREF-ро дорост, ки баъди он URL адреси документро пурра оварда мешавад.

Мисол:

Теги

Теги агар файлро ёбад саволи байни робитагии документ меафзояд. Барои дастгири робитаи мантиrии байни документро дар ва дохил карда шудааст.
Теги ба робита бо документ нишон дода мешавад, ки теги дода шуда ва документ ё ки обекти дигарро дар бар мегирад. Он аз URL-адрес ва параметрҳое, ки муносибати байни документро муайян мекунад, мавҷуд аст:

Теги

Теги матнро {амчун дурдаст намуда ба rайд мегирад ин элементро барои rайди таuирот {ои матни ки аз версия ба версия мегузарад истифода бурдан мумкин аст.

Теги

Ин тег порчаи матнро {амчун таъриф ё rоида ба rайд мегирад бо ин тег термин {оеро ба rайд гирифтан мумкин аст, ки дар матн якумбор дучор меояд.
Мисол:

Intеrnеt Explorer машҳуртарин браузер мебошад.

Теги

Теги матнро ҳамчун дар миён ҷой дода ба қайд мегирад. Ин тег ҳамчун элементи дараҷаи болои ва элементи дараҷаи матни ва ҳамчун элементи дараҷаи элементи блоки истифода бурда мешавад ва дар зери матн хат мекашад.

Мисол:

гурухи 2201 яке аз гурӯхои факултаи “Физика” мебошад.

Теги

Ин тег барои фрагментхои ало {идаро фарr кардан истифода мебаранд. Браузер {о ин гуна матнро бо ХАТҳои моил дарҷ мекунанд.
Мисол:

Гурӯҳи 220100-и факултети “Физика “
мутахасисони ояндаи соҳаи компютер мебошанд.

Теги

Ин тег барои абзас патофтан аст, яъне вазифаи ENTER- ро иҷро мекунад.
Мисол:

факултаи

физика

Теги

Ин тег ситатҳои худро дар сатри матнӣ қайд мекунанд. Одатан ин тег параметри CITE –ро дорост, ки бо сифати қиматаш манбаи сайтро нишон медиҳад.
Мисол:

навиштани шер

Хар Ки бе устод кард огози кор,

Кору бори у надорад эътибор.

Домони устод гиру шод бош,

Мудате хидмат куну устод бош.


А. Чоми

муайянкунии шрифт

Донишгохи Милли дорои 14-факултет мебошад.

Теги

Ин тег шрифти матнро моил (italic) нишон медихад дар бисёр {олат {о истифодаи тег {ои , , , , ба чои теги тавсия карда мешавад.
Мисол:

факултаи
физика

Теги

Ин тег ширифти матнро хат(underlined) мекашад.
Мисол:

Факултаи
Физика

Теги

Ин тег ширифти матнро хурд нишон медихад.
Мисол:

Факултаи
физика

Теги

Ин тег индекси поёнии матнро нишон медихад дар бисёри маврид {о дар индексхои маематикb истифода бурда мешавад, яъне барои ташкили зернавиштачот (subscript)
Мисол:

x
2

Теги

Ин тег дараҷаи болои матнро нишон медиҳад, яъне барои ташкили болонавиштачот (superscript).
Мисол:

x
2

Теги

Ин тег барои мукараркунии сатрхо хидмат мекунад
Мисол:

муқараркунии сатрҳо
матни навишташуда

сатри якум

сатри дуюм

сатри сеюм

Теги

Ин тег барои муайянкунии сарлавха ва андозаи матни сахифахо пешбини шудааст. Дар инчо теги

,

ва

андозаи нависти матнро нисбат ба якдигар хурд карда нишон медихад ва агар хохем боз хам хурдтар кунед аз тегхои

,

,
истифода кунед. Ин чо агар мо тегхои зиёда аз
яъне тегхои , , гузорем сарлавха намегузорад ва нависти матнро низ бо як андоза нишон намедихад.
Мисол:

Гузоштани сарлавха
муқараркунии сарлавхаи сахифахои матни навишташуда

сарлавхаи сахифаи якум


сарлавхаи сахифа дуюм


сарлавхаи сахифаи сеюм

Теги

Матне, ки бо андозаи интихобшуда инъикос кардан мехохед, Шумо намуди харфхоеро(font), Ки дар web-сахифа инъикос мешаванд, интихоб карда метавонед. Албатта агар дар компютери хонанда намуди Шумо интихоб карда мавчуд набошад, намуди харфхое, ки дар система y аз руи хомуши (default) муайян шудааст истифода мешавад.
Ин тег асосан параметри шрифтро нишон медиҳад, ба ин тег параметрҳои зерин дохил мешаванд:
Face, Size, Color

Параметри Face-намуд

Параметри Face- барои нишон додани типи шрифти дар компютер буда хизмат мекунад.
Барои иваз кардани намуди харфхо чунин аст ва пеш аз матне, ки намудашро иваз кардан мехохед чунин менависем.
<FONT FACE=” fontname1
Ки дар инчо fontname1-намуди якуме, ки Шумо интихоб кардаед.
Номи намуди интихоб кардаатонро пурра ва бехатоги нависед.
fontname2
Ки дар инчо fontname2-намуди дуюме, ки Шумо интихоб кардаед.
Хангоми дар система набудани fontname1, fontname2 истифода мешавад. Хар як намуд аз пешинааш бояд бо вергул (,) чудо карда шавад.

Параметри Size-андоза

Параметри Size – барои нишон додани андозаи шрифт аз 1то 7 символ хизмат мекунад. Хотиррасон менамоем, ки андозаи муътадили шрифт 3 қабул шудааст. Пеш аз матне, ки адозаашро иваз кардан мехохед нависед.

Ки дар инчо n-адади бутуни байни 1 ва 7. Инчунин, +n ё –n ба чои n навиштан мумкин ё чунин тарзи навист Харфхои андозаашон аз андозаи асоси 3 вохид зиёд
Харфхои андозаашон аз андозаи асоси 2 вохид хурд барои муайян кардани андозаи нисби (нисбат ба андозаи асосии сахифа, ки бо теги низ муайян карда мешавад).
Мисол:

андозаи шрифтҳошрифти андозаи 1

шрифти андозаи 2

шрифти андозаи 3

шрифти андозаи 4

шрифти андозаи 5

шрифти андозаи 6


Параметри Color-ранг

Параметри Color – ранги шрифтро нишон медиҳад, номҳои стандартӣ ё форматӣ #RRGGBB (RR- Red, GG- Green, BB- Blue)
дода мешавад, ки аз 0-225 ранг дорад.

Теги

Теги – барои нишон додани андозаи намуд ва ранги шрифт дар матн аз руи ноаён истифода бурда мешавад, ин қиматҳо барои тамоми ҳуҷат ҳатмист вале дар ҷойҳои зарури бо ёрии теги низ муайян карда мешаванд.
Мисол:

Муқарар кардани андозаи шрифт

матни нависташуда


матни дохили ячейкаи таблитса

матни банди таблитса

Теги

Ин тег барои анимасияи калима хидмат мекунад.
Мисол:

Анимасияи калима


тарзи анимасияи калима

Тақсимкуни матн ба сархатҳо

Матни дилхоҳ иншои мактаб хоҳ мақолаҳои маҷалавӣ ё ин ки дастаи структураи худро дорад. Элементҳои ин структура сарлавҳа, зерсарлавҳа, таблитса ва абзас мебошанд.
Яке аз қоидаҳои аввали матни дилхоҳ ба абзатсҳо тақсим карда мешавад, ки хангоми фаннро ифода мекунад. Бисёри муҳарирон онро бо ёрии пахши тугмаи ENTER иҷро мекунанд, вале дар HTML матнҳои пахши ENTER бо абзаси нав намеорад. Барои ин теги махсуси ба абзас тақсимкуни

мавҷуд аст, ки баъди ҳар як сатр ин тегро истифода мебарем, ва он аз чунин параметрҳо иборат аст:

Қимати параметр ALIGN
Амалиёти (муқарарот)
LEFT
Матнро бо сарҳади чапи равзанаи броузер баробар мегузорад
CENTER Баробари ба маркази равзанаи броузер
RIGNT Баробаркунии ба сархади рости равзанаи броузер

JUSTIFY Баробаркуни ба сархади рости равзанаи броузер бо пахнои (ба ду тараф)

Истифодаи Рангҳо

Дар забони HTML – ранг {о бо раrамхои системаи {исобот 16 – 4 муайян карда мешавад.
Системахои рангхо ба 3 – ранги асоси яъне сурх, сабз, кабуд (red, green, blue) таксим мешаванд.
Барои хар як ранг кимати системаи 16- 4 аз 00 т FF хисоб карда мешавад дар диапазони 0 – 255 ва дар система 10 – 4 рост меояд тасвир мешавад. Баъд ин киматхо бо як ракам мутахид шуда пеш аз хар яки онхо символи # гузашта мешавад ва дар ҷадвал пурра нишон додашудааст.

Истифодаи расмхо

Пеш аз огоз намудани ин мавзуъ хуб мешуд, агар ду файли расми намуди JPG-ро ба каталоги Web-сахифаатонт нусха мебардоштед ва ба онхо номхои photo01.jpg ва photo02.jpg мебахшидед. ин расмхоро дар ичрои ин машкхо истифода мебаред. Нишондодхои дар поён овардашуда расмро дар сахифа автоматики пайдо мекунад, ба шарте, ки браузери Шумо ба инъикоси расм имконият дихад.
Барои чойгир кардани расм дар сахифа чунин аст:
<IMG SRC=” imagefile.ext”
Ки дар инчо IMG-теги инъикоскардани расм дар сахифа, SRC-хосияти ин тег, ки кадом расм бояд инъикос шавад аник мекунад, imagefile.ext-рох, ном ва кисми изофагии файле, ки дар он расм нигох дошта мешавад.
BORDER=n
Ки дар инчо n-гавсии чорчубаи гирди расм дар пикселхо.
Агар хохед, ки расматон дар сатри чудогона пайдо шавад аз тегхои

ё
истифода кунед.
Расмхое, ки дар гипер ишорахо истифода шудаанд, дар гирдашон аз руи хомуши чорчубаи кабуд доранд. Агар ин чорчуба зарур набошад, BORDER=0 нависед.
Барои он, ки хонанда инъикоси пурраи сахифаро аз худ зиёд интизор нашавад, маслихат дода мешавад, ки хосили андозаи файлхои расмхо аз 30 килобайт зиёд набошад.
Мавхумхои “андозаи файли расм” ва “андозаи расм” гуногунанд. Андозаи файли расм (1 адад) нишон медихад, ки ин файл дар хотира чи кадар байтро банд кардааст (вохидхояш: байт, килобайт,). Андозаи расм (2адад) ин бар ва баландии расм (вохидхояш: пиксел, сантиметр, дюйм,) мебошад. Баъзе браузерхо имконияти инъикоси расмхоро надаранд. Дигар браузерхо имконияти инъикоси расмхоро доранд, лекин суръати тамос ба Интернет чунон суст аст, ки хонанда инъикос накардани расмхоро интихоб кардааст. Шумо метавонед, ки расмро ба матни шархдиханда гани гардонед, ки матн дар чунин браузерхо дар чои расм пайдо мешавад ва ё ин ки матн хангоми ба расм бурдани ишоракунак ба воситаи “муш” намоён мегардад.
Ишоракунаки “мушро” ба ду расми болои бурда камтар дошта истед.
Барои муайян кардани андозаи расм дар Web-сахифа чунин аст:
Файли расмро дар ягон редактори расмхо кушода, андозахои онро (бар-width ва баланди-height) дар пикселхо муайян кунед (навишта гиред, дар хотир гиред). Одатан барои ин Properties(хосиятхо) ё Image Size (андозаи расм) мавчуданд.
Дар html-файл дар чое, ки расм бояд пайдо шавад нависед:
<IMG SRC=” imagefile.ext”
Ки дар инчо IMG-теги инъикос кардани расм дар сахифа, SRC-хосияти ин тег, ки кадом расм бояд инъикос шавад аник мекунад, imagefile.ext-рох, ном ва кисми изофагии файле, Ки дар он расм нигох дошта мешавад.
WIDTH=”x” HEIGHT=” y”
Ки дар инчо х- барии расм дар пикселхо ва y- баландиирасм дар пикселхо, ки дар кадами якум муайян кардед. Албатта x ва y-ро тагир дода, андозахои расми инъикосшавандаро низ тагир додан мумкин аст.
Хосияти дигари теги IMG.
Нигаред ба истифодахои теги IMG бо WIDTH ваHEIGHT:Барои имконпазир гаштани матнт дар пахлуи чап ё рости расм, чунин аст:
<IMG SRC=” imagefile.ext”
ALIGN=” right”, агар хохед, ки расм дар тарафи чапи
сахифа бошаду матн дар тарафи рости он.
ALIGN=” right”, агар хохед, ки расм дар тарафи рости сахифа бошаду матн дар тарафи чапи он.
Агар омадани матн дар пахлуи расмро катъ кардан хохед, аз

истифода кунед.

Дигари рохи гузоштани расмхо чунин аст:
Дар мизи кори як папка месозем, папкаро ихтиёр номгузори мекунем.
2)Сипас папкаро мекушоем.
3) Як сурат бо номи “роза” дар дохили папка мепартоем.
4)Дар чои холигии папкаи кушодагиамон тарафи рости миш-ро пахш мекунем “ Текстовый документ” месозем ва номи документро 2201 номгузори мекунем.
5. Документи номгузори кардагиамонро ду бор пахш мекунем.
6.Коди сайтро чунин менависем:

Гузоштани расм дар сахифа

7.Аз командаи сохранить как …220100.htm номгузори мекунем.
8.Хама гуфтахо дар расми1.нишондода шудааст.

Расми 1.

9.Дар равзанаи мо нишонаи пайдо мешавад ва мо ин нишонаро ду бор пахш мекунем.

Гузоштани клип дар сахифа

Дар инчо мо аз тегхои ёрирасон истифода мебарем:
Теги -барои гузоштани клип дар сахифа хидмат мекунад. Параметри START -тарзи сархади клипро нишон медихад. Агар Шумо START=” OPENFILE” интихоб кунед аз нав ба вучудоварии клип хангоми сар додани сахифа сар мешавад, агар START=” MOUSEOVER” гузоред онгох хангоми клик кардан сар мешавад.
Мисол дар расми зерин нишон дода шудааст.

Сохтани сайти руйхати донишчуён бо истифодабарии тегхои

  ,
 • ,
   ,

   ,


   Коди барнома:

   Руйхати донишчуёни гурухи 220100


   Гурух ба 2 зергурух таксим карда мешавад:   1. Гурухи А
   2. Шарифов А.Ш.
   3. Арбобов Х.М.
   4. Ахунов Ч.М.
   5. Сафаров Х.А.
   6. Эсоев Н.А.

 • Гурухи В

  • Назаров Н.М.
  • Нуров A.M.
  • Расулов И.
  • Нуъмонов Ч.Б.
  • Курбонов М.

  Сохтани сайти руйхати компьютерхо бо ёрии тегхои

  ,
  ,
  Коди барнома:


  РУЙХАТИ КОМПЮТЕРХОИ СИНФХОНАИ 321  КОМПЬЮТОР 1

  КОМПЬЮТОР 2

  КОМПЬЮТОР 3

  КОМПЬЮТОР 4

  КОМПЬЮТОР 5

  КОМПЬЮТОР 6

  КОМПЬЮТОР 7

  КОМПЬЮТОР 8

  КОМПЬЮТОР 9

  КОМПЬЮТОР 10

  Ҷадвал ва обектхои матндор бо истифодабарии тегҳои

  ,

  ,
  ,

  Коди барнома:

  Таблитса ва обиекти матнхо
  ва
  Коли барнома:

  Истифодаи рангхо дар забони HTML

  TABLE {background: white}
  TD {width:30pt; height:30pt; cursor:default}

  НАМУДИ РАНГХО  Як чанд номхои кадимаи мардхои точик


  Номгу, тамѓа ва нархи технологияи компютери дар шакли ҷадвал
  Коди барнома:

  ЧАДВАЛИ ТЕХНИКАИ КОМПЮТЕРИ ВА НАРХИ ХАРИДИ ОНХО

  Гузоштани расмхои колибдор бо ёрии теги
  ва
  Коди барнома:

  илова кардани (рамка) дар pacм
  Гузоштани расмхои формати (gif, jpeg) бо ёрии теги

  Коди барнома

  РАСМГУЗОРИ ДАР ЗАБОНИ HTML

  Истифодаи рангхои гуногун бо ёрии тегхои

  ,


 • Чуркунии ранги фон бо ёрии теги

  Коди барнома:

  Чур кардани ранги кабуд.

  Сохтани сайт дар мисоли магозаи
  “Олами Гулхо”
  Коди барнома:

  Магозаи \”Олами Гулхо\”


  Ассалому алейкум!

  cellspacing=” l” cellpading=” l” bordercolor=” #C0C0C0”>

 • Номгуи гулхо

  нарх

   

 • Гули садбарги кабуд

  10-сомони

   

 • Гули садбарги сурх

  20-сомони

   

 • Гули садбарги чигари

  30-сомони

   

  40-сомони

   

  Пас Шумо ба магозаи \”Олами гулхо\” ворид шудед. Мо ба Шумо кумак мерасонем то ин, ки Шумо гули зеботарин-( барои модарон, хохарон ё махбуби худ ) интихоб намоед.

  намунаи гулхо мархамат…  нишонаи мо: ш. Душанб, хиёбони Рудаки 17, Магозаи “Олами Гулхо”.

  Муроҷиат ва графика
  Мурочиат
  Мурочиат дар броузер

  Ба дигар равзана
  Муайнкуни болобаболо
  Муносибат
  Муносибати баракс
  График
  Баробаркуни
  ALIGN=TOP/BOTTOM/MIDDLE/LEFT/RIGHT>
  Баробаркуни
  ALIGN=TEXTTOP/ABSBOTTOM/ABSMIDDLE/
  BASELINE>
  Алтернативи \"”\"
  Карта(харита)
  Картаи локали
  Муайекуни карта
  Андозаҳо
  Кутоҳкуни
  Ҷамкуни
  Фаолкуни обект
  Андозаи обект

  Тақсимкуни
  Боб


  Баробаркуни


  Сатри нав

  Гирифтани баробаркуни

  Тақсим бо намуди амуди

  Баробаркуни

  Андозави

  Паҳнои

  Паҳнои бо фоиз

  Хати ҳамвор

  Гузариш

  Руйхат
  Бетартибона


  Дастави

  Шакли нишонаҳо


  • Рақамгузори


   Компакт

   Шакли рақами


   1. Рақами ибтидои


    1. Муайнкуни руйхат

     Руйхат(меню)

    2. Руйхат(каталог)

    3. Дастави
     Дастави

     Замииа ва ранг
     Замимаи расм
     Ранги замима
     Ранги матн
     Ранги нишона
     Мурочҷиатномаи фаол

     Форма
     Муайнкуни форма


     Фиристодани файл

     Майдони дохилкуни
     Номи майдон
     Андозаи майдон
     Дарозии максимали
     Руйхати вариантхо
     Номи руйхат
     Миқдори вариант
     Номи матн
     Тақсимкуни дар сатр

     Ҷадвал
     Муайнкуни ҷадвал


     Кутоҳкуни ҷадвал


     Фосилаи байни хоначахо
     Иловакуни хоначахо

     Бар бо фоиз

     Сатри ҷадвал
     Баробаркуни
     Хоначаи ҷадвал
     Баробаркуни
     Баробаркуни
     Баробаркуни

     Бе гузариши сатр

     Бар бо фоиз

     Ранги хонача

     Сарлавхаи ҷадвал

     Бе гузариши сатр

     Бар бо фоиз

     Ранги хонача

     Сарлавҳаи ҷадвал

     Фреймҳо
     Ҳуҷҷат бо фреймҳо
     Баланди сатр
     Баланди сатр
     Бари калонка
     Бари калонка
     Кутоҳкуни бар
     Кутоҳкуни
     Кутоҳкуни ранг
     Муайнкуни фрейм
     Ҳуҷҷат
     Номи ҳуҷҷат
     Паҳнои сарҳад
     Баланди сарҳад
     Андозаи доими

     Забони JAVA
     APPLET
     APPLET-номи ҳуҷҷ
     Параметрҳо
     APPLET-суроѓа
     APPLET-ном
     Матнҳои алтернативи
     Баробаркуни
     Андоза


     Добавить комментарий

     Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


     Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
     Администрация сайта будет удалять:
     1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
     2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
     3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
     4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
     5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

     Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.