Четверг, Ноябрь 21Вместе создадим светлое будущее!


Воситаҳои информатикунони компютер – мошини универсалӣ

Имкониятҳо ва хосиятҳои компютер. Компютер пеш аз ҳама як намуди мошин аст. Он бо дигар мошинхои дар рузгори хонаю мактаб, нақлиету истеҳсолот ва соҳаҳои мухталифи иктисодиету ичтимоиет истифодашаванда хеле монанд аст. Масалан, компютер низ чун дигар мошинхо бо ерии шабакаи барки е аккумулятор кор мекунадВОСИТАҲОИ ИНФОРМАТИКУНОНИ КОМПЮТЕР – МОШИНИ УНИВЕРСАЛӢ
Имкониятҳо ва хосиятҳои компютер. Компютер пеш аз ҳама як намуди мошин аст. Он бо дигар мошинхои дар рузгори хонаю мактаб, нақлиету истеҳсолот ва соҳаҳои мухталифи иктисодиету ичтимоиет истифодашаванда хеле монанд аст. Масалан, компютер низ чун дигар мошинхо бо ерии шабакаи барки е аккумулятор кор мекунад. Он низ аз якчанд кисмхои ба хам алоаманд иборат аст ва барои ичрои ягон максади муайян хизмат мерасонад. Махз дар чунин шакл тасвиркунии компютер онро бо автомобил, телевизор, дарзмол, мошини сартароши ё плитаи хурокпази хеле монанд месозад. Вале дар баробари монанди, компютер боз дорои хосиятхои махсусе мебошад, ки вайро аз дигар мошинхо ба кулли фарк мекунонанд.
Хосияти аз хама асосии компютер ин суръати беандоза мебошад. Худи мафхуми компютер низ бо хамин хосияташ бештар алокаманд аст:
Хисоббарор
Тасаввур кунед, ки компютерхои аввалин дар як сония метавонистанд садхо хазор ададро бо хам чамъ созанд. Компютерхои хозиразамон бошанд, метавонанд дар як сония миллиард ва аз он зиёдтар ададхоро чамъ намоянд. Аслан, вакте ки сухан дар бораи зудкории компютер меравад, хатто аз калимаи сония низ истифода намебаранд. Дар чунин мавридхо аз калимахои микросония истифода мебаранд:
Компютерхо дар баробари хеле зудкор, боз такозои беандоза боэхтимод ба шумо мераванд. Масалан, шахсе, ки бо ёрии каламу когаз баъзе хисобкунихоро анчом додани аст, метавонад дар давоми як соат як ё якчанд галат содир намояд. Пас якчандсоати кори бошад, у аза хастаги метавонад ба микдори зиёдтари галатхо рох дихад. Фарки компютер аз инсон дар он аст, ки компютер хисоббарорихоро зудтар ва аниктар ичро намояд ва якчанд соат ё хатто руз бетанаффуз кор карда, аз хастаги шикоят намекунад.
Дигар арзиши хеле мухими компютер аз он иборат аст , ки вай имконияти кабул кардан ,нигох, доштан ва истифода бурдани информатсияву команда (фармон)-хоро дорад.Ин хосияти компютери онро ба мошини бехамто ва бемислу монанд табдил медихад. Оё шумо ягон мошини дигарро номбар карда метавонед, ки вай чунин хосиятро доро бошад ? Магар мошини мукарарии чомкунии механики, ё электрики метавонад пагох матни имруз чопнамудаашро ба хотир орад? Албатта хеч гох на! Аммо компютер ба ин кор кодир аст. Он бо ёрии як ё якчанд команда метавонад чунин матнро даххо маротиба ва барои даххо шахси гуногун баркарор намояд.
Хосияти маркази ва мухимтарини кампютер ин зоти электрони будани он аст. Махз аз хамин сабаб ва асосан барои хисоббарорихо истифода шуданаш, онро дар огози пайдошавиаш мошини электронии хисоббарор (МЭХ) ном мебурданд. Компютер хамаи супоришхоро бо ёрии програмахо – ба таври автомати , яъне бе иштироки одам , ичро менамояд. Идоракунии аксарияти мошинхои гайри – МЭХ бошад , асосан ба ухдаи инсон гузошта шудааст.
Бояд кайд намуд, ки компютерхои даврони мо на тонхо олоти хисоббарории одди, балки мошинхои (хамакора) мебошанд. Универсалии компютерхо дар он зохир мегардад, ки онхо бе информатсияхои табиати гуногундошта (матни , графики ,савту садои, мултимедиави) ва масъалахои ба сохахои гуногуни хаёт дахлдошта сару кор доранд.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.