Воскресенье, Ноябрь 17Вместе создадим светлое будущее!


Блоки системавӣ

Агар барои шахси навомуз блоки системави компютер кисм аз хама кам ахлиёт вале махс хамин кисм кисми асоситарин ва мухимтарини компютер ба хисоб меравад. Дар блоки системави тамоми тачхизоти марказии компютер чойгир шуданд. Системахои электроние, ки кори компютерро таьлим ва идора мекунанд. Микропросесор хотираи фаври, платаи асоси контролёрхои (назораткунандахои) тачхизот ва гайрахоМавзуь : Блоки системави
Агар барои шахси навомуз блоки системави компютер кисм аз хама кам ахлиёт вале махс хамин кисм кисми асоситарин ва мухимтарини компютер ба хисоб меравад. Дар блоки системави тамоми тачхизоти марказии компютер чойгир шуданд. Системахои электроние, ки кори компютерро таьлим ва идора мекунанд. Микропросесор хотираи фаври, платаи асоси контролёрхои (назораткунандахои) тачхизот ва гайрахо.
Блоки таьминотии барк. Ин блок куваи барки аз шабака ба компютер воридшавандаро ба чараёни доимии шуддати паст табдил дода, инро ба схемахои компютер мегузаронад.
Дискдонхои дисхои каиш (дискетхо) – барои сабт ва хонандаи информатсия дар дискетхо.
Дискдонхои дискхои хачман калони магнити (винчестер) – барои сабт ва хонандаи информатсия дар винчестер.
Тачхизоти дигар.
Блоки системави компютери IBM PC тачхизот гуногун дохил куни хорич кунии информатсияро пайваст ва илова намудан мумкин аст, ки онхо имкониятхои функсионали ин блокро васеь мегардонанд кисми зиёди тачхизот ба блоки системави аз берун пайваст карда мешавад ва номашонниз тачхизоти беруна аст…
Манитор – барои дар экран хорич куни информатсияи магнити ва графики.
Клавиатура – барои дохилкуни камандахо ва информатсия.
Принтер – барои дар когаз хоричкунии информатсияи магнити ва графики.
Муш – монипулятор, барои таври фаври дохил намудани командахо ва идоракуни программахо.
Чойстик – монипулятор барои идоракуни бозихои компютери.
Модем – барои мубодилаи информатсиони байни компютерхо бо ёрии шабакаи телефони.
Тачхизоти дигар.
Блоки системави баьзи тачхизотро аз дохили илова намудан мумкин аст.

Мавзуь: Хотираи кампютер
Хотираи компютер пас аз микропротсессор элементи дуюми асоси хисобида мешавад. Вазифаи асоси хотира аз нигох доштани информатсия иборат аст. Компютер як чанд намуди хотираро дорад. Хотираи асоси, кия гон компютер бе он кор карда наметавонад, дар шакли микросхема (чип) сохта шудааст. Хотираи асосиро ба хотирахои фаври ва доими таксим мекунанд.
Ба гайр аз хотираи асоси (дохили, зудамалкунанда), компютер боз хотирахои беруни (сустамалкунанда) дорад. Хотирахои беруни кампютер дар шакли дискхои магнити ва оптики, дискетхо, CD – ROM ва лентахои магнита сохта мешаванд. Ин намуд хотирахо барои дурру – дароз нигох доштан ва аз як компютер ба дигар компютер кучонидани информатсия хизмат мерасонад. Хотираи фаврии компютер – хотираест ки доимо бевосита бо микрапросессор сару кор дорад. Миккропрасессор програмахо ва маьлумотхои заруро аз хотири фаври гирифта онхоро кор карда мебарояд ва натичахои хосил шударо боз ба он равон месозад. Унвони <<фаври>> гирифтани ин хотира бехуда нест. Сурьати кори ин хотира бенихоят баланд буда, хамгони хондан ба сабти информатсия микропросессор интизори намекамша. Валеь хамин ки компютер хомуш карда шуд, хамаи информатсияи дар он махфуз буда набуд мегардад. Хотираи фавриро бо калимаи (Random acces memory хотираи, ки хамеша дастраст аст) ишорат мекунад.

Мавзуь : Микропротсессор
Микропротсессор – элементи аз хама мухимтарин ва марказии компютер ба шумор меравад. Онро баьзан ,,майнаи” кампютер хам мегуянд. Микропротсессор схемаи электрони начандон калон (хамаги якчанд сантиметер) буда, ба воситаи он хамаи кисмхои компютер идора, амалхои арифметикию мантики ичро ва инфарматсия кор карда баромада мешаванд.
Микропротсессор метавонад садхо намуд амалиётро, аз кабили чамьу тарккуни, аз зарбу таксимкуни, мукоисакуни, дохил куни, хоричкуни ва гайрахо бо сурьати нихоят тез- даххо ва хатто садхо миллион амал дар як сония, ичро намояд.

Мавзуь: Огоз ва анчоми кори системаи оператсиони
Windows
Огози кори Windows. Барои ба кор даровардани системаи оператсиони Windows кифоя ас тки компютер ба чараёни барк пайваст карда шуда, дар блоки системави тугмаи Power пахш карда шавадю дар баьзе вариантхо Windows пас аз пахши тугмаи Power равзанаи диалоги махсус пайдо шуда номи истифодобаранда ва пароли он пурсида мешавад. Дар ин маврид истифодобаранда бояд ин информатсияро дар майдончахо муайан дохил намояд ва тугмаи ОК – ро пахш намояд. Агар ба экран равзанаи робитави << Добро пожаловать >> барояд он гох тугмаи << Закрыт >> – ро пахш кардан лозим аст пас аз он Windows ба таври автомати ба кор шуда менамояд.
Огози кори Windows. Ин дар экран пайдо шави равзанаи асоси он рабочий стол ба хисоб меравад. Дар варивнтхо хозира Windows пас аз муддати ками вакти кори BIOS якбора равзанаи (Windows) мизи кори ва экран мебарояд.

Мавзуь : Притерхо
Притер (Printer – тачхизоти чопкуни ) асбобест, ки бароидар когаз хорич намудани информатсия хмзмат мерасонад. Ба воситаи форматсия хизмат мерасонад. Ба воситаи притер натанхо информатсияи матни, балки расму графикхоро низ чоп намудан мумкин аст.
Притерхо хам ба мисли мониторхо информатсияи тасвиршавандаро дар намуди ранга вас иёху сафед хорич карда метавонад. Притерхои ранга аз притерхои мукарари киматтаран. Притерхо вобаста аз матрисави, рангпошаванда ва лазери мешаванд.
Притерхои матрисави ё нуктави матрисави он притерхое ба хисоб меравад, ки онхо солхои 80–ум ва авали солхои 90-ум барои компютерхои IBM PC аз хама пангаштатарин буданд. Холо онхоро притерхои рангпошанда ва лазери аз истифода танг карда бароваранд. Сифати чопи онхо нисбатан паст буда, хангоми чопкуни садои баланд мебарорад.
Аз баски нархи онхо аз дигар притерхо с хеле арзонтар аст, притерхои матрисави холо хам бисёр корхонаву муасисахо дидан мумкин аст.
Принсипи кори ин притерхочунин аст: кисми чоп кунанда принтер аз катори сузангахои борики металлии ба таври амуди xoqubh буда иборат астю кисми чопкунанда бо самти сатри чопшаванда харакат менамояд ва сузанчахо дар вактхои зарури аз болои лентаи ранг кардашуда ба кошаз зарба мезанад. Ин бошад, ташак кудёбтт символхо ва ишораву тасвирхои дар когаз таьмин менамояд.

Мавзуъ:Ба экран баровардан ва ивазкунии Таърихи руз
Барои ба экран баровардани таърихи руз ва ивазкунии он камандаи Date истифода бурда мешавад.Шакли умумии камандаи мазкур чунин аст Date.

Барои тагйир додани таърих зарур аст ки аввал раками руз ва раками мох ва баъд ва сони да раками охири солаз клавиатура дохил кардашуда тугмаи Inter пахш карда шавад: Мисол

Ивазкунии вакт: Барои дидани вакт ва ивазкунии он камандаи Time истифода бурда мешавад пас аз ичрои ин каманда дар экран информациязерин пайдо мегардад.
Дар инчо часы адади аз 0 то 24 буда минут ва сикунд ададхои аз 0 то 59 мебошад.
Агар вактро тагйир додан лозим набошад тугмаи Enter-ро пахш кардан кифоя аст.
Мисол: Вакти чории компиютер хамчун соати 15-у 35 дакика мукаррар карда шудааст.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.