Четверг, Ноябрь 21Вместе создадим светлое будущее!


Масштаб ва кашолакунии тасвир дар даричаи ҳуҷҷат (Corel Draw)

Масштаби намоиши расм дар экран ин мувофиқати андозаи саҳифа барои чоп ва андозаи тасвир дар экран номида мешаавад. Ин муносибат бо фоиз ифода меёбад. Масалан 1000% – аз як даҳ ҳиссаи саҳифа аён аст. Масштаби нишондиҳии 100% – саҳифа барои чоп дар ҳуҷҷат яклӯхт намоён аст.МАСШТАБ ВА КАШОЛАКУНИИ ТАСВИР ДАР ДАРИЧАИ ҲУҶҶАТ

Масштабирони ва кашолакунӣ.
Масштаби намоиши расм дар экран ин мувофиқати андозаи саҳифа барои чоп ва андозаи тасвир дар экран номида мешаавад. Ин муносибат бо фоиз ифода меёбад. Масалан 1000% – аз як даҳ ҳиссаи саҳифа аён аст. Масштаби нишондиҳии 100% – саҳифа барои чоп дар ҳуҷҷат яклӯхт намоён аст.
Асбоби Zoom.
Воситаи асосии тагирдиҳии масштаб аст. Он дар расми 2.4 оварда шудааст.

Расми 2.4 панели асбоби Zoom.

Асбоби Zoom (Маштаб) бо якчанд роҳ калон ё хурдкунии масштабро фароҳам меоварад. Баъди интихоби ин асбоб нишондиҳандаи муш шакли лупаро мегирад, ки дар мобайни он аломати «чамъ» мавҷуд аст.
Хомушан асбоб барои калонкунии масштаб омада гаштааст. Агар хамту бо туман чапи муш ба дилҳох нуқтаи ҳуҷҷати Corel Draw зер кунед, масштаби калоншавӣ ду маротиба калон мешавад.
Пахш бо тугмаи рости муш ҳангоми интихобшудаи Zoom, хомушан масштаб барои хурдшавӣ омада гаштааст. Ба ҷои аломати «+» аломати «-» меистад.
Функсияи тугмаи рости мушро бо ёрии гуруҳи хомушкунакҳое, ки бо командаи Tools –> Options (Сервис – > Режимы) пайдо мешаванд, амали сохтан имконпазир аст.
Дигар тугмаи панели асбоби Zoom ин Рап (Прокрутка) аст, ки дертар ба он шинос мешавад.
Панели птрибутҳои асбоби Zoom ва панели асбобҳои Zoom.
Воситаи қулайи бозсози масштаб бо ду роҳ, ки дар расмхои 2.5 ва 2.6 оварда шудаанд, амалӣ мегардад.

Расми 2.5 Панели птрибутҳои асбоби Zoom

Расми 2.6 Панели асбобҳои Zoom

Панели птрибутҳо ба муҳити корӣ якбора баъди интихоби Zoom пайдо мешавад.
Панели асбобҳои Zoom – ро ба муҳити кори ба ду роҳ баровардан мумкин. Инчунин ин панел дар қисми болоии даричаи View Manager (Диспечер видов) аён аст. Муфассал оиди кори асбобҳо ин дарича шинос мешавад.
Асбоби Zoom In (крупнее) мисли асбоби Zoom (маштаб) аст.
Асбоби Zoom Out (Мельчее) якбора баъди интихоб маштаб хурд мешавад ду маротиба Е тугмаи FЗ –ро и-хш кунед, барои иҷро ҳамин кор аст.
Агар масштаби нишондиҳи якчанд бор плихам зиёд шуд, пас бо истифода Zoom Out гуё масштаб тағир наёфта истодааст, лекин он ичҷо шуда истодаасту андак – андаке.
Барои он ки пешаки дидани расм бо маштаби 100% дар экран ва ҳам дар чоп якхела мувофиқат кунад, бояд калибровкаи координатаҳои хаткашакро истифода кард. Ин раванд бо пахш бо тугмаи Calibrate Rulers (Калибровать Линейки) иҷро мешавад. Он бо командаи Tools –> Options (Сервис –> Репсимы) дастрас аст. Дар натиҷа экран намуди дар расми – 2.7 овардашударо мебурорад. Дар тарафи чапи кунҷи болои 2 ҳисобкунак, ки ҷойгиркунонии экранро мувофиқатан ба уфуқ ё горизонталӣ амалӣ месозад, оварда шудааст.
Баъди охири кор онро зер кунад.
Агар расм ҳатто як объекти интихобшударо дошта бошад он гоҳ интихоб асбоби Zoom Tо Selected (танҳо объектҳои интихобкунанда) масштаби расмро чунон тағир мебинад, ки объекти интихобкунанда пурра экранро ихота мекунад. Ин корро инчунин бо пахши клавишаи shift + f2 иҷро кардан мумкин аст. Пахш ба тугмаи Zoom To All Objects (Все объекты) маштабро чунон тағир мебинад, ки ҳамаи объектҳои расми ба як ҳуччат буда куллан тагир меёбад.
Асбоби Zoom To All Objects (Все объекты) – ро барои кофтукови объектҳои ба ягон саҳифа алоқа набуда қулай аст.

Расми 2.7 Намуди экран дар претисияи калибровкаи линейкаҳои координатӣ.

Асбоби Zoom To Page (Страница целиком) масштаби саҳифаи барои чопро куллан тағир меёбад. Онро инчунин бо клавиш Shift + f4 иҷро кардан мумкин.
Асбоби Zoom To Page Width (Страница по ширине) маштаби саҳифа барои чопро ба ҳуҷҷат бо дарозиаш мегузорад.
Асбоби Zoom To Page Height (Страница по висоте) масштаби саҳифа барои ба ҳуҷҷат бо баландиаш мегузарад.
Тағирдиҳии масштаби нишондиҳи бо ёрии панели асбобҳои стандартӣ.
Дар панел асбоби стандартй рӯйҳати кушодашаванда сатхи калоншави мавчуд аст. Он дар расми – 2.8 оварда шудааст.

Расми – 2.8 Zoom, Zoom To Selected,

Дар расми – 2.8 интихоби стандартии рӯйҳати масштаби нишондиҳи 5 элементҳои аввалаи рӯйҳат ба ин асбобҳо эквивалентанд. Zoom, Zoom To Selected, Zoom To All objects, Zoom To Page, Zoom To Page Width, Zoom to Page Heyht. Боқимонда элементҳо дилҳох андозаи масштабирониро фароҳам меоварад. Диапазони имконпазир аз 1 то 405 651% аст.
Ҳангоми зарурат қимати масштаби намоишро нигоҳ доштан мумкин аст. Баъди масштабирони Enter – ро зер кунед.

Кашолакуни
Кашолакуни – ин чойгиркунии расм дар даричаи ҳуҷҷчат аст. Албатта дар Corel Draw методҳои стандартии кашолакунии интерфейси Windows амалӣ шудааст. Бо ёрии кашолакунакҳои вертикалӣ ва горизонталӣ ин амал иҷро мешавад.
Кашолакуни бо ёрии асбоби Рап.
Ҳангоми интихоби асбоби Рап (Прокрутка) дар панели асбоби Zoom нишондихандаи муш шакли «кисти рук» – дасти инсонро мегирад. Бо ин нишондиханда кашолакуни ба нуқтаи барои мо лозима саҳифа харакат мекард. Ба ин роҳ агар тугмаи мушро ба қисми поёнии дарича гузошта онро аз поён ба боло барем, онгоҳ расм низ ба боло ҳаракат мекард ва қисми поёни он аён мешавад.
Кашолакуни бо ёри клавиатура
Кашолакуниро бо ё бе ёрии муш амалӣ сохтан мумкин. Пахши клавиатураҳои идораи курсор бо баробари зер карда истодани клавиши Alt ба кашолакунии расм оварда мерасад. Самти харакат аз пахши клавишҳои –>, Deckers –> View Manager (окно –> Пристыковываемые окна –> Диспечер видов) ё комбинатсияи клавиатурҳои Ctr + F2 – ро зер кард.
Барои нигоҳдории намуди нав аввал бояд саҳифаи расм баъд масштаби нишондиҳиро додан зарур аст. Баъд дар даричаи View Manager тугмаи бо аломати «+» ё командаи New (Создать) – ро аз меню интихоб кунед. Намуди нав ба рӯйҳат ҳамроҳ карда мешавад. Бо ёрии командаи Rename (Переименовать) ба он номи дигар додан мумкин.
Барои намуди мавҷуди гузоштан ба сатри намуди лозима ду бор бо мушро пахш кард ё аз меню командаи Switch To View (Перейти к виду) – ро интихоб кунед.
Пахнкуниро ба дилҳох ҷойи сатр кардан мумкин. Агар ду бор ба номи зер кард, он гоҳ реҷими депорсозии ном имконпазир мешавад.
Барои нест кардани намуди сохташуда, бо муш онро интихоб карда аз рӯйҳат, ба тугмаи бо аломати « – » зер кард, ё ба дарича командаи Delete (Удалить) – ро гиред.
Аз чапи номи намуд ду сутуни ишораҳо – ба намуди лупа ва саҳифа (расми 2.9) ҷойгиранд. Онҳо роҳи гузариш ба намуди интихоботро идора мекунад. Пахш ба дилҳох ишора ба муш, реҷимро аз ҳолати даргирифташуда (яркий значок) мегузарад.
Хомуш кардани ишора бо саҳифа, гузориш ба саҳифаи нигоҳдошташударо медихад.
Амалҳо бо ҳуҷҷат сохтани ҳуҷҷат кушодани ҳуҷҷат. Нигоҳдории ҳуҷҷат. Пушидани файл ва баромадан аз барнома.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.