Воскресенье, Ноябрь 17Вместе создадим светлое будущее!


Табдилдиҳии объект дар Corel Draw

Амалҳо бо объектҳо. Нусхагирии объектхо клонирони, дублирони ва несткуни. Воситаҳои гуркуни. Интихоби объект. Сохтани хати кач. Хосияти хати кач. Контур. Узлхо. «Кривые Безы». Баъзан ба объектҳои интихобшуда андозаи нуқтавӣ додан зарур мешавад. Барои иҷрои ин кор аз элементҳои идоракунии Transformation (Преобразование), ки дар расми – 3.9 оварда шудааст истифода баредТАҒЙИРДИҲИИ АНДОЗАИ ОБЪЕКТ. ГАРДИШИ ОБЪЕКТ. ИСТИФОДАИ ПАНЕЛИ ҲОСИЯТ БАРОИ ТАБДИЛДИҲИИ ОБЪЕКТ

Амалҳо бо объектҳо. Нусхагирии объектхо клонирони, дублирони ва несткуни. Воситаҳои гуркуни.
Интихоби объект. Сохтани хати кач. Хосияти хати кач. Контур. Узлхо. «Кривые Безы».

Пешбинии андозахои нуқтавӣ
Баъзан ба объектҳои интихобшуда андозаи нуқтавӣ додан зарур мешавад. Барои иҷрои ин кор аз элементҳои идоракунии Transformation (Преобразование), ки дар расми – 3.9 оварда шудааст истифода баред.
Раванди кор бо ҳисобкунак ин ба онҳо даровардани ракамҳои нав ва пахши Enter аст.
Агар хоҳед, ки андозаи вертикалӣ ва горизонталӣ мутаносибан тағир ёбанд, байроқчаи Non-proportional (Непропорцианально)-ро интихоб накунед.
Элементҳои идоракунӣ, ки баъди пахш ба тугмаи Size (Размер), ки ба даричаи Transformation пайдо мешавад, имконияти додани баланди ва дарозии объектро медихад.

Расми – 3.9 Элементҳои идоракунии андозаи объектҳо дар даричаи Transformation.

Ба ғайр аз ин тугмаи Appy To Duplicate (Применить к копии) имконияти бе таҳир гузоштан и объекти ҳақиқиро медихад. Ҳангоми андозадиҳи донед, ки андоза ин ба худи расм, балки ба росткунҷа бахшида мешавад. Ин ҳангоми тағирдиҳии объектҳои ҳамҷоя интихобшуда хеле қулай аст.

Масштабирони ва намоиш
Ҳангоми масштабирони андозаи нави объекти интихобшуда бо фоиз аз андозаи ҳақиқи гирифта мешавад. Мисли пешбини андозаи нуқтавӣ, ин табаддулетро бо ёрии панели атрибутҳо ва панели идора баъди пахш ба Scale and Mirror (Масштаб ва намоиш) –е ки дар даричаи Transformation пайдо мешавад, иҷро кардан мумкин (расми 3.10)
Дар Corel Draw ҳангоми додани қиматҳои манфӣ ба коэффитсиенти масштабирони, тасвири оинагии объекти интихобшуда амалӣ мегардад. Дар расми – 3.10 в, г ду мисоли чунин масштабирони оварда шудааст. Ҳамаи имконияҳои даричаи Transformation ба ин ҷо истифода мешавад.

Расми – 3.10 Элемментҳои идоракунии масштаб ва инъикоси обект дар даричаи Transformation ва мисолҳои масштабирони: а – объекти интихобшуда; б – масштабиронии пропортсионалии 13%; масшабирони 100% аз рӯи баланди; г – масштабирони пропортсионали 100%.

Тугмаҳои дар панели атрибутҳо чойгирбуда, имконияти босуръат сохтани инъикоси оинаи барои объекти интихобшударо медихад, б ин роҳ худи объект бе тағирот нигоҳ дошта мешавад. Ҳангоми сохтани объектҳо на ҳама вақт муяссар мешаванд, ки андозаи лозима ба даст оянд. Аз ин рӯ андозаро аз рӯи ақидаи рассом тағир дод. Барои амалӣ сохтани ин кор дар Corel Draw арсенали ғани мавҷуд аст. Роҳи соддаи он ин кашолакуни маркер аст:
Ҳангоми кашолакунии маркер ба самти аз маркери рамкаи объекти интихобшуда, андозаи объект калон мешавад.
Ҳангоми кашолакунии кунҷхои маркер андозаи объекти интихобшуда вертикалӣ ва горизонталӣ о назардошти пропортсия сурат мегардад.
Ҳангоми кашолакунии маркерҳои мобайни андозаи объекти интихобшуда ё вертикалӣ ё горизонталӣ иҷро мешавад.
Агар ҳангоми кашолакунии маркер клавишаи Ctrl пахш бошад, андозаи маркер ҷахишнок (1,2,….бор) тағир меёбад.
Гардиши объектҳо.
Барои объекти дилҳохро ба кунҷи лозима гардиш дода хоҳем, пас он амалро бо асбоби Pick (выбор) иҷро карда метавонем. Бояд ба он бо нишондихандаи муш аз панели асбобҳо пахш кард.
Баъд объектро интихоб кунед, дар гирди он маркер пайдо мешавад. Ба он бо муш зер карда истода доирашакл аз тарафи барои мо лозима гардиш медихем. Агар ҳангоми раванди гардишдиҳи клавишаи Ctrl пахш бошад, объекти интихобшуда ҳамвор неву зинавор бо кунҷи гардиши бе бакия ба 15° тақсим мешудаги гардиш мехурад. Агар зарурати сохтани нусҳаи объекти, ки а ягон кунҷ гардишхурдаасту тугма чапи муш сар дода нашуда бошад, ҳамон замон тугмаи рости мушро зер кунед. Ҳамон табаддулоторо бо ёрии Rotate (Поворот)-и дар панели асбобҳои атрибутҳо ва ё даричаи Transformation иҷро кардан мумкин аст. (Расми 3.1).

Расми – 3.11 Элементҳои идоракунии гардиши объект ва даричаи Transformation бо мисолҳои гардиш объект: а – объекти интихобшуда; б – натиҷаи гардишдиҳии он. Элементҳои идоракунии гардиши объектҳоро ёрии даричаи Transformation дар поён оварда шудаанд:

Ҳисобкунаки Angle(Угол) кунҷи объекти интихобшударо бо қимати мусбӣ ва гардишдихии баръакси ҳаракати ақрабаки соат мегардонем.
Ҳисобкунаки H ва V кординатае, ки нуқтае, ки дар гирди он объектҳои интихобшуда гардиш мехуранд. Хомушан ин нуқта бо маркази рамкаи интихоби рост меояд. Дар режими бахшидани кординатаҳои мутлақ координатаи маркази ва миёначаи рамкаи интихоби рост меояд.
Байрокчаи Relative Center (Относительно) режими бахшидани координатаи маркази гардишро медихад.
Гурӯҳи байроқчаҳои чойгиркунонии маркази гардиш имконияти бе дохилкунии қиматҳои адади ба сифати маркази гардиш яке аз маркери интихобшударо гирифтанро медихад.
Тугмаи Apple To Duplicate (Применит к копии) бо тугмаи Apple эквивалиент аст.
«Скос объектов» – ғеҷиши шакли он номида мешавад. Фарз кунед, ки объекти тасвир дар варақи росткунҷа параллелограмм табдил меёбад. Чун скосро бо вертикалӣ ва горизонталӣ исҷо кардан мумкин, пас параметрҳои идоракунанда дутоанд. Дар Corel Draw қимати максималии кунҷи скос баробар 75° бозсози шудааст.
Бо ёрии элементҳои идоракунии Transformation, ки роҳҳат ба он баъди пахш ба тугмаи Skew(Скос) гирифта мешавад. Табдилдиҳии скос бо сахеҳии калон иҷро мешавад. (расми 3.12). Инчунин дар як вак кунчҳои скосро горизонталӣ ва вертикалӣ додан мумкин аст.

Расми – 3.12 Элементҳои идораи скос бо объект дар даричаи Transformation ва мисолҳои скоси объект: а – объекти интихобшуда; б – натиҷаи скоскунии он.

Тугмаи Applе To Duplicate (Применит к копии) имконияти гузаронидани табоддулотро бо объект интихобшударо а нусҳаи онро фарохам меоварад.

Боздории объектҳо
Барои тасодуфан тағирдихии ягон объектро бартараф кардан, онро бояд, боздори кард. Юъекти боздоштаро интихоб кардан мумкин, лекин ягон амал бо он ичро карда намешавад. Инчунин рангрези ба он ичро намешавад. Барои боздори объект онро интихоб карда, бад командаи Arrange-Lock object (Монтаж-Заблокировать объект)-ро гиред. Маркери рамкаи интихоб шакли кулфро мегирад. Он маънои боздории объектро медихад. Баъди ин амал, хангоми интихоб намудани ин объект дар сатри холат маълумоти Locked (Заблокирован) Пайдо мешавад. Барои боздории объектро барбод додан, объектро интихоб кунед (албатта рамкаи интихоб дар атрофии объект Пайдо намешавад) ва командаи Arrange-UnlockObject (Монтаж-Разблокировать) объектро гиред. Барои барбод додани объектхои боздошташудаи хуччат командаи Arrange-Unlock All Objects (Монтаж-Разблокировать все объекты)-ро гиред Пешаки объектхоро интихоб кардан зарур нест.

Амалҳо бо объектҳо. Нусхагирии объект, клониронӣ, дублиронӣ ва несткунӣ. Воситаҳои пуркунӣ.
Чун дигар барномаҳои дар муҳити Windows коркунида, Corel Draw низ амалҳои нусхабардори бо ёрии буфери доргирифт амалӣ месозад. Пешаки обектҳои нусхагирифташуда ё буридашуда дар он саҳифае, ки объекти аслӣ ҷойгир аст, гузашта мешавад.
Барои дублирони объект (ҳо) онро интихоб карда командаи Edit-Duplicate (Правка-Дублировать)-ро гиред. Хомушан дублиронӣ дар болои объекти асли сурат мегардар. Дигар роҳи нусхагири ва онҳоро а траекторияи муайян гузоштан лозим бошад, клавишаи пробелро зер карда истода амалро иҷро кунед. Агар шумо объекти мазкурро нест кардани хоҳед, онро интихоб карда, клавишаи Delete-ро зер кунед.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.