Четверг, Август 22Вместе создадим светлое будущее!


Саволу ҷавоб аз фанни информатика

@1.Клавиатура барои чӣ истифода бурда мешавад.
$A) Ба воситаи клавиатура ба компютер фармонҳо вамаълумотҳо дохил карда мешаванд;
@2.Чанд намуди клавиатура мавҷуд аст.
$A) 2-намуд

М А Ҷ М Ӯ А И Т Е С Т ҲО

АЗ ФАННИ ИНФОРМАТИКА ВА БАРНОМАСОЗИ

@1.Клавиатура барои чӣ истифода бурда мешавад.
$A) Ба воситаи клавиатура ба компютер фармонҳо вамаълумотҳо дохил карда мешаванд;
@2.Чанд намуди клавиатура мавҷуд аст.
$A) 2-намуд
@3.Клавиатураи пешина аз чанд тугмача иборат аст.
$A) 84-86
@4.Ҳоло истифодабарандагони КФ аз кадом намуди клавиатура истифода мебаранд.
$A)Клавиатураи 101-102 тугмачадор;;
@5.Клавиатура ба чанд қисм ҷудо карда мешавад.
$A) 5-қисм
@6.Клавиатура ба қисмҳои зерин ҷудо карда мешавад.
$A) Гурӯҳи тугмачаҳои ҳарфи ададӣ(рақамӣ), тугмачаҳои функсионалӣ, тугмачаҳои ададӣ, тугмачаҳои идоракунии курсор, тугмачаҳои ёрирасон
@7.Тугмачаҳои F1-F12 ба кадом гурӯҳи тугмачаҳо дохил мешаванд.
$A)Багурӯҳитугмачаҳоифунксионалӣ
@8. Тугмачаҳои ба кадом гурӯҳи тугмачаҳо дохил мешаванд.
$A)Багурӯҳитугмачаҳоиидоракунӣ
@9. Тугмаи shift барои чӣ истифода бурда мешавад.
$A) Барои иваз намудани ҳарф
@10. Пробел барои чӣ истифода бурда мешавад.
$A) Барои гузоштани фосила дар байни рамзҳо истифода бурда мешавад;$B) @11. Барои ҷори намудани ҳарфҳои русӣ ва лотинӣ дар қисми поёнии монитор навишти зерин мавҷуд аст.
$A) Ru/En
@12. Тугмаи Caps Lock
$A)Барои қайди меъёрҳои ҳарфҳои калон истифода бурда мешавад;;
@13. Маънои тугмаи Ctrl.
$A) Идоракунӣ
@14.Alt+F4 барои чӣ хизмат мерасонад.
$A) Барои аз барнома баромадан хизмат мерасонад
@15. Тугмаи Tab барои чӣ истифода бурда мешавад.
$A) Ба нуқтаи муайяни экран ғеҷонидани курсор истифода бурда мешавад;
@16. CapsLock барои чи истифода бурда мешавад.
$A)Барои устувор кардани харфхои калон;
@17. Муш чандто тугма дорад.
$A)Муш дорои ду тугма аст
@18. Монипулятори муш чандто чархча дорад.
$A)Монипулятори муш дорои як чархча аст
@19.Тугмахои функсионали кадомхоянд.
$A) F1:F12
@20.Ин аломат барои чӣ истифода бурда мешавад.
$A)Барои дараҷа истифода бурда мешавад;;
@21.Ин аломат барои чӣ истифода бурда мешавад.
$A)Барои индекс истифода бурда мешавад;
@22.Ин аломат барои чӣ истифода бурда мешавад.
$A)Барои дараҷа ва индекс истифода бурда мешавад
@23. Номи ин аломат
$A)Редактор формул;$
@24.Ин аломат барои чӣ истифода бурда мешавад.
$A)Барои дохил намудани формулоҳо;
@25.Дискҳо барои чӣ хизмат мерасонанд.
$A)Онхо асосан барои сабт намудан, аз як компютер ба компютери дигар кучонидан ва дуру дароз ё муваккатан нигох доштани информатсияи лозима, истифода бурда мешаванд
@26.Барандагони информатсия ба ҳисоб мераванд.
$A)Винчестер, дискхо, компакт-дискхо, лентахои магнитӣ, флейшка;
@27. Маъноикалимаи CD-ROM;
$A)Compact Disk – Read Only Memory;
@28.Информатсия аз CD-ROM бо ёрии чӣ хонда мешавад
$A) Информатсия аз CD-ROM бо ёрии лазер хонда мешавад
@29.Винчестер чист.
$A)Винчестер диски магниритии хачман калон буда, барои нигох доштани информатсия ва хондани онхо истифода бурда мешавад.Винчестерро диски асосии (harddisk) кампютер хам мегуянд; @30.Маъноикалимаиtranslator
$A)Тарҷумон
@31.Винчестерҳоазҳамдигаразрӯичӣфарқмекунанд.
$A)Азрӯйихарактеристикафаркмекунанд
@32.Барандагони информатсия ба хисоб мераванд.
$A) Винчестер, дискхо, компакт-дискхо, лентахои магнитӣ, флейшка; @33. Мониторчист.
$A)ЯкеазқисмҳоихелемуҳимикомпютериIBMPCбашуморрафта, бароибаэкранбароварданиинформатсияиматнӣваграфикӣхизматмерасонад
@34. Мониторро баъзан.
$A)дисплей;
@35. Дар монитор намоишҳо бо ёрии чӣ нишон дода мешаванд.
$A)Бо ёрии кинескоп;
@36. Ба қисмҳои иловагии компютер дохил мешаванд?
)сканер, притер, модем, калонка;
@37.Ин пиктограмма чиро нишон медиҳад ?
$A)пӯша (папка
@38. Ба системаи оператсионӣ инҳо дохил мешаванд?
$A)Linux, MS DOS, Windows 98, Windows XP;
@39. Файли дуркардашуда (удалить)-ро чӣ тавр барқарор мекунанд?
$A)Сабат (корзина)  Файли соқитшуда  Восстановить  Да;
@40. Аз ҳуруфи русӣ ба ҳуруфи лотинӣ гузаронидани клавиатура бо пахш кардани чунин тугмаҳо иҷро мешавад?
$A)Alt + Shift;
@41. Барои дохилкунии информатсияи матнӣ кадом асбобро истифода мекунанд?
$A)клавиатура;$
@42.Дар дохили матн бо пахши кадом тугма ба сатри дигар мегузаред?
$A)Enter
@43.Дарчинданиматнтугмаи Caps Lock чихизматмекунад?
$A)ивазкуниирегистрирамзхоидохилкуни (хурд–калон) ;
@44. Дарчинданиматнтугмаи BackSpace чихизматмекунад?
$A) нест кардани рамзи аз курсор рост
@45.Дар равзанаи Windowsпахши якчояи тугмахои Alt+F4 ба чи оварда мерасонад?
$A) пушидашавии равзана
@46. Элементхои стандартии мизи кори кадомхоянд?
$A) Мой компютер, Корзина, Мои документы, Сетевое окружение;
@47.Намудҳои ченакҳои байналмилалиро номбар созед?
$A) бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт;
@48. Программаи MicrosoftWord ин?
$A) таҳриргари матнӣ
@49.Тугмаи -и дар панели асбобҳои таҳриргари MicrosoftWord буда хизмат мекунад барои?
$A) сабтифайлбадиск;
@50.Тугмаи -и дар панели асбобҳои MicrosoftWord пешбни шудааст барои?
$A) тағйирдиҳиишаклиҳуруф;
@51.Тугмаи Delete аз BackSpace чӣ фарқиятдорад?
Delete рамзи баьд аз курсор буда ва BackSpace рамзи пеш аз курсор бударо нест мекунад
@52.Ба хуҷҷат абзатс мегузоранд бо фармони?
$A) Формат Абзац;
@53.Тугмаи -и дар панели асбобхои равзанаи Word хизмат мекунад барои?
$A) интихоби андозаҳои ҳуруф;
@54.Барномаҳои пакети офисӣ?
$A) бар.Word, бар.Excel;
@55.Бо кадом роҳ дар зери матн хат мекашанд?
$A) матнро чудо карда, пахш намудани тугмаи ;
@56.X2барои чӣ истифода бурда мешавад.
$A) барои дараҷа;
@57.X2барои чӣ истифода бурда мешавад.
$A)барои индекс;
@58 .Гузариш аз системаи ҳисоби ҳаштӣ ба системаи ҳисобидаҳӣ.
318
$A) 2510;
@59.Гузариш аз системаи ҳисоби ҳаштӣба системаи ҳисоби даҳӣ.
1008
$A) 6410;
@60. Гузаришазсистемаиҳисобиҳаштӣбасистемаиҳисобидаҳӣ.
2008
$A) 12810;
@61. кадом намуди системаи ҳисобро ифода мекунад.
$A)шонздаҳӣ;;
@62. кадом намуди системаи ҳисобро ифода мекунад.
$A) даҳӣ;;
@63. кадом намуди системаи ҳисобро ифода мекунад.
$A) ҳаштӣ
@64 . кадом намуди системаи ҳисобро ифода мекунад.
$A) дуйи;;
@65.Нуқтае, ки дар гузошта шудааст чиро ифода мекунад?
$A)фаъол буданро
@66.Гузариш аз системаи ҳисоби ҳаштӣба системаи ҳисоби даҳӣ.
2508
$A) 16810;
@67.Гузариш аз системаи ҳисоби ҳаштӣба системаи ҳисоби даҳӣ.
1378
$A)9510;
@68.Гузариш аз системаи ҳисоби ҳаштӣба системаи ҳисоби даҳӣ.
1368
$A)9410;
@69.Гузариш аз системаи ҳисоби ҳаштӣба системаи ҳисоби даҳӣ.
1438
$A) 9910;$
@70.Ин аломат барои чӣ истифода бурда мешавад.
$A) Барои дараҷа истифода бурда мешавад;
@71.Ин аломат барои чӣ истифода бурда мешавад.
$A)Барои индекс истифода бурда мешавад;;
@72.Ин аломат барои чӣ истифода бурда мешавад.
$A) Барои дараҷа ва индекс истифода бурда мешавад;
@73. Номи ин аломат
$A) Редактор формул; $
@74.Алгоритм чист?
$A) Пайдарпаии амалҳои мақсадноке, ки ба иҷрои ҳалли масъала меоваранд;
@75.Калимаи алгоритм аз номи кадом олим гирифта шудааст?
$A) калимаи алгоритм аз номи Ал-хоразмӣ
@76.Мафҳуми алгоритм дар аввали пайдоишаш чи хел фаҳмида мешуд?
$A) ҳамчун қоидаи иҷрои амалҳои мантиқӣ барои ададҳои бисёррақама; @77.Хосиятҳои алгоритм кадомҳоянд?
$A)Дискретӣ; аниқӣ; детерминантӣ; натиҷавӣ; оммавӣ;
@78.Ифодаи фигураи чист?
$A) тасвири ададҳо;
@79.Ифодаи фигураи чист?
$A) тасвири ибтидоии блок-схема
@80.Ифодаи фигураи чист?
$A)чопи ҳуҷҷатҳо;
@81.Ифодаи фигураи чист?
$A) санҷиши шартҳо; $B)санҷиши ибтидоӣ; $C) санҷиши интиҳоӣ; $D) санҷиши операторӣ; $E) санҷиши куравӣ;
@82.Ифодаи фигураи чист?
$A) ҳисобкуниҳо ;
@83. Алгоритми аз кадом калима гирифта шудааст?
$A) лотинӣ
@84.ФанниИнформатикачиромеомӯзонад?
$A) илмест,киҷихатҳои ғункунӣ, нигаҳдорӣ,коркардбароӣ ва паҳнкунии информацияро меомузонад
@85.Предмети илми информатика?
$A)конуни чамховарии дар бораи ахборот;
@86. Информация чист?
$A) мачмуи маълумотест.ки аз мухити атроф гирифта шуда ба мухити атроф пахн карда мешавад;
@87.Востаи кор бо информасия?
$A) компютер;
@88.Информация дар кадом шакл инъикос мешавад?
$A) Хуччатхо,накшахо,расмхо,матнхо,садохо,ишорахои равшани ва барки;
@89.Вохидхои ченкунии информация?
$A) бит.байт.килобайт,мегабайт,гигабайт,терабайт
@90.Намудхои информация?
$A) матни, садои, адади,графики,ишорахои баркива гайрахо;
@91.Барои кор бо информацияи матни кадом намуди барнома мавчудаст?
$A) процесорхои матни
@92. Барои кор бо информацияи графики кадом намуди барнома мавчудаст?
$A) тахриргари графики
@93.Мактуб, факс, забонхат ба кадом намуди информасия дохил мешавад?
$A) информасияи матни
@94.Расмхо, накшахо, графикхо ба кадом намуди информасия дохилмешаванд?
$A) информасияи графики
@95.Хусусиятхои информация кадомхоянд?
$A) дакикият,мукаммали ва фахмо;
@96.Аввалин мошини хисоби кай ва аз тарафи ки сохта шуд?
$A) 1642,Блез Паскал;
@97.Аввалин мошини хисоби кадом амалхоро ичро карда метавонист?
$A) чамъ ва тарх
@98.Фаркияти мошини «Паскалина» ва мошине хисобие,ки Лейбнитс сохт дар чи буд?
$A) ба гайр чамъу тарх зарбу таксимро низ ичро мекард;
@99.Кадом рузро рузи ихтирои МЭХ мехисобанд?
$A) 15 феврали соли 1946
@100.Хусусиятхои фарккунандае,ки МЭХ аз мошини хисоби дошт кадомхоянд?
$A) Пайдарпай ичро намудани масъалахои намуди гуногун ва нигох доштани информасияро дар хотираи махсус
@101.Насли аввали МЭХ дар асоси чи сохта шуданд?
$A) компютерхо бо лампаи электрони;
@102.Адади додашударо аз «16» ба «2» гардонед FED16?
$A) 111111101101
@103.Адади додашударо аз «16» ба «2» гардонед FEE16?
$A) 111111101110
@104.Адади додашударо аз «2» ба «16» гардонед 10101010101012?
$A) 1555;
@105.Адади додашударо аз «2» ба «16» гардонед 1111111100000012?
$A) 7F81
@106.Адади додашударо аз «16» ба «2» гардонед 151516?
$A) 1010100010101
@107.Адади додашударо аз «16» ба «2» гардонед 676716?
$A) 110011101100111
@108.Адади додашударо аз «10» ба «2» гардонед 97735110?
$A) 11101110100111000111
@109.Адади додашударо аз «10» ба «2» гардонед 999110?
$A) 10011100000111
@110.Адади додашударо аз «8» ба «2» гардонед 35138?
$A) 11101001011
@111.Адади додашударо аз «8» ба «10» гардонед 1378?
$A) 95;
@112.Адади додашударо аз «8» ба «10» гардонед 1578?
$A) 111;;
@113.Адади додашударо аз «2» ба «10» гардонед 111111110012?
$A) 2041;
@114.Адади додашударо аз «8» ба «16» гардонед 13778?
$A) 2FF;
@115.Адади додашударо аз «8» ба «16» гардонед 13558?
$A) 2ED
@116.Адади додашударо аз «2» ба «10» гардонед 1000001112?
$A) 263;
@117.Адади додашударо аз «10» ба «16» гардонед 137710?
$A) 561
@118.Адади додашударо аз «2» ба «8» гардонед 101010101012?
$A) 2525
@119.Барои ба ду калонка тақсим кардани равзани MSWord 2010 аз кадом меню ва команда истифода мебарем.
$A) Разметка страницы клонки
@120.ЧантореҷаикорииMSWord 2010 мавҷудаст?
$A) Разметка страницы, режим чтения, веб-документ, структура, черновик ;
@121.Барои навиштани формула дар барномаи MSWord 2010 аз кадом команда истифода мебаранд?
$A) Вставка формула;
@122.ДарбарномаиMSWord 2010 расмронусхабардоринамуданмумкинаст?
$A) Мумкин аст
@123.Равзани барномаи MSWord 2010 аз варақаи китоби ба варақаи албоми чигуна гардонидан мумкин аст?
$A) Разметка страницы  Ориентация
@124.Кадоме аз ин тугмаҳо фосилаи байни ҷумлаҳоро дигаргун месозад.
$A)
@125.Дар барномаи MSWord 2010 бо чанд тарз ҷадвал сохтан мумкин аст.
$A) 6;
@126.Формати барномаи MSWord 2010 чи гуна аст?
*docx
@127.Кадоме аз ин барномаҳо барномаи редактори матнӣ нест
$A) MS Excel;
@128.Барои сохтан ҳуҷҷати нав кадом командаро иҷро намудан мумкин аст.
$A) Файл создать
@129.Баро абзаст гузоштан дар сатри аввали ҳуҷҷати чопшуда кадом тугмаи клавиатураро истифода мебарем.
$A) Tab
@130.Кадомеазкомандаҳоменюиасосиибарномаи MSWord 2010 мебошад
$A) Файл, главная, разметка страницы, ссылки, рассылки, рецензирование, вид, надстройки
@131.Барои гирифтани маълумот дар бораи барномаи MSWord 2010 аз кадом тугмаи клавиатураро истифода мебарем.
$A) F1
@132.Ҳуҷҷати чопшударо чи гуна ба чоп команда мебиҳем
$A) Файл  печать
@133.Аввалин мошини электронии ҳисоббарор кадом солҳо пайдо шудааст.
$A) солҳои 40-50
@134.Элементи базавии наслҳои якум ва чоруми МЭҲ кадомҳоянд.
$A) лампаи электронӣ ва схемаи интегралии калон (БИС);
@135. Чандто насли МЭҲ мавҷуд аст.
$A) 4
@136.Кадоме аз ин операторҳо дар амалҳои арифметики дохил намешавад?
$A)&;
@ 137. Формула дар MSExcel аз кадом символ оғоз меёбад?
$A)=;
@138.Дар катакчаҳои С1, С2 ва D1, D2 мувофикан қиматҳои 3, 5 ва 4, 6 мавҷуд буда дар катакчаи E1 формулаи = КОРЕНЬ(D1 * С2 ^ 2) дохил карда шавад, дар он кадом қимат пайдо мешавад?
$A) 10;
@139. Дар катакчаҳои С1, С2 ва D1, D2 мувофикан қиматҳои 3, 5 ва 4, 2 мавҷуд буда дар катакчаи E1 формулаи = СУММКВ(С1; D2) дохил карда шавад, дар он кадом қимат пайдо мешавад.
$A) 13
@140.Равиши навиштани программа барои компютер чи номида мешавад?
$А) Программасозӣ номида мешавад;
@141.Дар катакчаҳои С2, С3 ва D2, D3 мувофиқан ададхо 1, 2 ва 2, 6 мавҷуданд, агар дар катакчаи С6 формулаи = С3 * АВС (С2 – D2) дохил карда шавад, дар он кадомқимат пайдо мешавад?
$A) 2
@142.Дар катакчаҳои С2, С3 ва D2, D3 мувофиқан ададхо 1, 2 ва 4, 7 мавҷуданд, агар дар катакчаи С6 формулаи = С2 ^ 2 + 2 * C3 ^ 2 – D3 + 1 дохил карда шавад, дар он қимат пайдо мешавад.
$A) 3;
@143.Дар катакчаҳои С2, С3 ва D2, D3 мувофиқан ададхо 1, 8 ва 4, 9 мавҷуданд, агар дар катакчаи С6 формулаи = C2 – 2 + КОРЕНЬ(D3) дохил карда шавад, дар он қимат пайдо мешавад.
$A) 2
@144.Дарозии номи файл дар МS – DOC то чанд аломат шуда метавонад?
$А) дарозиаш то 7 – аломат мешавад;
@145.Дар катакчаҳои С2, С3 ва D2, D3 мувофиқан ададхо 2, 3 ва 5, 6 мавҷуданд, агар дар катакчаи С6 формулаи = ЕСЛИ(С2 >D3 ;C3 ; D2-2) дохил карда шавад, дар он кадом қимат пайдо мешавад.
$A) 3
@146.Дар катакчаҳои С2, С3 ва D2 D3 мувофиқан ададхо 1, 2 ва 4, 9 мавҷуданд, агар дар катакчаи С6 формулаи = ЕСЛИ(И(С2 D2);С2; C3) дохил карда шавад, дар он кадом қимат пайдо мешавад.
$A) 2
@147.Дар катакчаҳои С2, С3 ва D2, D3 мувофиқан ададхо 1, 2 ва 4, 9 мавҷуданд, агар дар катакчаи С6 формулаи = ЕСЛИ(С2 <D3 ;C2 + 2; D2 + 1) дохил карда шавад, дар он кадом қимат пайдо мешавад.
$A) 3
@148.Агар дар катакчаҳои С4, D4 ва Е4 мувофикан қиматхои 2, 6 ва 4 мавҷуд буда катакчаи D6 формулаи = 2 * КОРЕНЬ(Е4) дохил карда шавад, дар он кадом қимат пайдо мешавад.
$A) 4;
@149.(Прейти, заменить, найты) зерменюи кадоме аз бандҳои Excel мебошад?
$А) Вставка; ;
@150. Панели формулаҳои Excel аз кадом элемент иборат аст?
$A) майдони адресӣ, тугмачахои фармонӣ, майдони формулаҳо;
@151. Пахши тугмачаи кадом корро иҷро мекунад?
$A) устои функсияҳоро ба кор омода месозад ва қадами аввали равзанаи онро ба экран мебарорад;
@152.Тугмачаҳои Х ва  дар панели формулаҳо кадом вазифаро иҷро мекунанд
$A) нусхабарорӣ ва кўчониш
@153. Аломати = – ро дар майдони формулаҳо бо кадом тарз ҳосил намудан мумкин аст
$A) бо чидани аломати = аз клавиатура ва ё бо пахшиf
@154.Маълумоти дар буфери ивазкунӣ бударо кай ва кадом вақт чанд маротиба гузоштан мумкин аст?
$A) бевосита пас аз нусхабардорӣ шудан, дилхоҳ маротиба пайдарпай
@155.Сарлавҳаи сутунҳо дар EXCEL 2003 кадомҳоянд ва чандтоянд?
$A) А, В; IV; 256 то
@156.Варақи корӣ дар EXCEL 2003 чанд сатр дорадва чӣ гуна номгузорӣмешавад?
$A) 65536 то; 1, 2, 3, …65536
@157.Кадоме аз инҳо адреси мутлақ аст?
$A) $В$6;
@158. Тугмачаи  дар панели таҷҳизотҳо чӣ ном дорад?
$A) сумма
@159. Тугмачаи TAB чӣ ном дорад?
$A) табулатсия
@160.Пахши тугмачаи «денежный формат»(формати пулӣ) адади 42 – ро ба кадом шакл табдил медиҳад?
$A) 42 ё 42, 00 р; $
@162.Пахши тугмачаи кам кардани разряд адади 15,45 -ро ба кадом шакл табдил медихад?
$A) 15,5
@163.Дар холати муқаррарӣ дар катакчаҳои ҷадвали Excel чанд рамз ҷой
мегирад?
$A) 8;
@164.Сутунҳоро дар таблитсаи ACCESS чи мегўянд ?
$А) майдонҳо;
@165.Слайдҳо дар MS-PowerPoint чанд қисми асосӣ доранд?
$A) шаш қисм;
@166.Аввалин компютери фардӣ аз тарафп фирмаи MITS сохта шуд, ки он дар кадом сол буд?
$A) дар соли 1975 номи Алтаир-8800-ро дошт
@167.Аввалин компютери фардии IBMPC кай сохта шуд?
$A)соли 1981
@168.Ҳангоми кушодани ҷадвали электронӣExcel аз клавиатура бо пахши кадом тугмаҳо ҷадвал хурд карда мешавад?
$А) Ctrl+F10
@169.Воҳиди ченаки андозаи экрани монитор чист?
$A) дюйм
@170.Пайдарпай иҷрошавии масъалаи гузошташударо чӣ меноманд?
$A)алгоритм;
@171.Фармонҳои алгоритм, ки ба намуди фигураҳои геометрӣ тасвир карда мешавад чӣ ном дорад?
$A) блок- схема
@172. UPS- чӣвазифароиҷромекунад?
$A) дар ҳолати қатъ шудани барқ дар муддати муайян таъминкунии қувваи барқ;
@173.Тугмаҳои рақамии дар тарафи рости клавиатура чӣ вазифаро иҷро мекунанд?
$A) дохилкунии рақамҳо ва идоракунии курсор;
@174.Сабаби функсионалӣ ном гирифтани тугмаҳои функсионалӣ?
$A) барои он, ки дар ҳар як барнома функсияи худро дорад
@175.Видеокарта чӣ вазифаро иҷро менамояд?
$A) таъмин намудани тасвир дар экран;
@176.Картаи овоз чӣ вазифаро иҷро менамояд?
$A) хориҷи овоз
@177.Ба характеристикаҳои файл чӣ дохил мешавад?
$A) таърихи сохта шудани файл, ҳаҷми файл, вақти сохта шудани файл, истифодабарандаи файл, дар кадом барнома навишта шудани файл, тағйироти файл;
@178.Таблицаҳо дар ACCESS чӣ гуна васл карда мешаванд?
$А) бо воситаи таблицаҳо
@179.СD ROM чист?
$A) таҷҳизот барои хондани малумот аз диск;
@180.Видеоадаптер функсияҳои зеринро иҷро мекунад:
$A) функсияи видеоконтроллер
@181.RAM чист?
$A) таҷҳизоти хотираи мусиқинигоҳдоранда
@182.Дар (Карзина) сабад кадоме аз маълумотҳои зерин нигоҳ дошта мешаванд?
$A) маълумотҳое, ки барои истифодабаранда лозим нестанд
@183.Маънои ПУСК, ки дар компютер истифода шудааст чист?
$A) сарлавҳа
@184.Нишона аз ярлик фарқ дорад ё не?
$A) фарқ дорад бо аломати самт;
@185.BIOS– барои чӣ хизмат мекунад?
$A) воситаҳои дохилкунию хориҷкуниро месанҷад;
@186.Аз инҳо кадоме дар категорияҳои «Мастер функции» ҷойгиранд?
$A) дата и время
@187.Шакли ҷойгиршавии панели масъалаҳоро оё тагйир додан мумкин аст?
$A) тарзи ҷойгиршавиашро тағйир додан мумкин аст;
@188.Агар дар компютер барномаҳои оффисӣ сапт карда нашуда бошад дар он компютер барномаи MicrosoftExcel вуҷуд дорад?
$A) вуҷуд надорад;
@189.Пункти (банди) ҳуҷҷатҳо (Документы) кадом намуди ҳуҷҷатҳоро дар худ нигоҳ дошта метавонад?
$A) он ҳуҷҷатҳое, ки дар лаҳзаҳои охир истифода бурда шудаанд; @190.Мизи корӣ чист?
$A) равзанаест, ки объектҳои Windows –ро тасвир менамояд
@191.Системаи амалиётии WindowsXPьHomeEdition барои чӣ пешбинӣ шудааст?
$A) барои дар хона истифода бурдан;
@192.Ҳуҷҷат аз файл чӣ фарқ дорад?
$A) ҳуҷҷат ин ахбор буда, файл ин соҳаи номдори сатҳи диск мебошад, ки дар он метавонад ҳуҷҷат ҷойгир шуда бошад
@193.Маънои калимаи WINDOWS чист?
$A) калимаи лотинӣ буда, маънояш равзана (окно) мебошад;
@194. MSDOS чист (MSDOS –ро чӣ гуфтан мумкин аст)?
$A) MSDOS маънояш системаи оператсионии дискии Microsoft буда, онро системаи оператсионӣ гуфтан мумкин;
@195.Номи иловагии ехе ва соm чиро мефаҳмонанд?
$A) ин намуди файл барномаҳоеро дар бар гирифтааст, ки бевосита онро иҷро кардан мумкин аст
@196.Номи иловагии xls чиро мефаҳмонад?
$A) ҷадвали электронии сохташудаи барномаи Excel
@197.Номи иловагии mid ва mp3 чиро мефаҳмонад?
$A) файлҳое, ки овозҳоро дар бар мегиранд;
@198.Номи иловагии avi vob чиро мефаҳмонад?
$A) файлҳое, ки видеоҳоро дар бар мегиранд;
@199.Нишона чист?
$A) тасвири графикии объектро меноманд;
@200.Банди «Документы (ҳуҷҷатҳо)» аз нишонаи «Мои документы» чӣ фарқ дорад?
$A) нишонаи «Мои документы» дар мизи корӣҷойгир асту, банди «документы» дар менюи асосии WINDOWS;
@201.Папка аз файл чӣ фарқ дорад?
$A) папка характеристикаи файлҳоро дарбар мегирад, файл бошад ахборро дарбар мегирад
@202.Компакт диски CD-R аз CD-RW чӣ фарқ дорад?
$A) дар CD-R як маротиба ахбор сабт кардан мумкин, дар CD-RW якчанд маротиба сабт намуданд мумкин
@203.Дисководи DVD-ROM аз DVD- RW чӣ фарқ дорад?
$A) ҷавобҳо нодурустанд;
@204.Ба элементҳои асосии равзана чӣ дохил мешаванд?
$A) сатри сарлавҳа, сатри меню, панели таҷҳизотҳо, сатри суроғавӣ, майдони корӣ;
@205. Калимаи алгоритм аз куҷо пайдо шудаст?
$A) аз номи олим Ал-Хоразмӣ


Один комментарий

  • Noza

    Спасибо администратору я много чего могла найти из тестов. Если можно отправьте электронную версию.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.