Четверг, Ноябрь 21Вместе создадим светлое будущее!


Пахн шудани муносибатҳои объекти нигаронидашуда ба бехатарии информатсиони

Сифати (quality) воситаи барномавй — ин мачмуи хислатҳо ва характеристиках^, ки ба имконияти талаботи истифодабарандаро каноат намудан таъсир мерасонад. Ин на онро мефахмонанд, ки воситаҳои барномавии гуногун бояд хамон як мачмуи ҳосиятҳоро бо сатхи баланд дошта бошад.1.Сифати воситаи барномави
2.Ҳосиятҳои воситаи барномави
Ч.с.1. Дар як воситаи барномавй бояд вазифаи муайянро ичро намояд, яъне он чи лозим аст, бояд ичро намояд. Воситаи барномавй хуб боз як катор ҳосиятҳоро бояд доро бошад, ки истифодаи бомуваффакияти онро дар давраи тулони имкон дихад, яъне сифати муайян дошта бошад.
Сифати (quality) воситаи барномавй — ин мачмуи хислатҳо ва характеристиках^, ки ба имконияти талаботи истифодабарандаро каноат намудан таъсир мерасонад. Ин на онро мефахмонанд, ки воситаҳои барномавии гуногун бояд хамон як мачмуи ҳосиятҳоро бо сатхи баланд дошта бошад. Ба ин сабаб он аст, ки баланд бардоштани яке аз чунин сифатҳои воситаи барномавй. аксаран бо тагирёбии арзиши он, мухлати анчоми коркард ва паст шудани сифати он нисбати дигар ҳосиятҳои он, ба даст оварда мешавад.
Сифати воситаи барномавй вакте каноатбахш хисобида мешавад, агар вай ҳосиятҳои нишондодашударо то дарачае, ки истифодаи бомуваффакияти онро таъмин намояд, дошта бошад.
Ч,.с.2. Мачмуи ҳосиятҳои воситаи барномавй, ки сифати барои истифодабаранда лозимаро ташкил медихад аз шароит ва характери истифодаи ин воситаи барномавй вобаста аст, яъне нуктаи назаре, ки сифати ин воситаи барномавй дида баромада мешавад. Бинобар ин хангоми навиштани сифати воситаи барномавй пеш аз хама бояд меёрҳои ҳосиятҳои талабкардашудаи воситаи барномавй кайд карда шавад.
Дар замони ҳозира меёрҳои сифати воситаи барномавй (criteria of software guality) чунинанд.
•функсианалноки.
•эътимоднокй.
•истифодаи осон.
•маусулнокй.
•хидмраинокй.
•зудамалй.
Функсианалнокй- ин кобилияти воситаи барномавй, оиди ичро намудани мачмуи функсияҳои супоришгарро каноаткунонанда ё талаботи истифодабарандаро ифодакунанда, мебошад. Мачмуи ин функсияҳо дар навишти берунии воситаи барномавй нишон дода мешаванд.
Эътимоднокй (reliabity) воситаи барномавй — ин кобилияти бе таваккуф ичро намудани функсияҳои муайяншуда, барои шарти дода шуда дар фосилаи вакте додашуда, бо эхтимолияти зиёд, мебошад. Дар ин хатогиро нишон намедихад, факат хдмин зарур аст, ки ин хатогй хангоми истифодаи амалин ин воситаи барномавй лар шартҳои муайян камтар ба амал ояд. Барои ба ин ҳосият доро будани воситаи барномавй бовари ҳосил намудан, онро бо рохи тсстгузорй, инчунин истифодаи амалии он месанчанд.
Истифодаи осон — ин характеристики воситаи барномавиест, ки кушиши истифодабараидаро барои тайёр намудани далелҳои аввала, истифодаи воситаи барномавй, баҳодихии натичаҳои ҳосилшуда, кам менамояд, инчунин дар истифодаи он. эхсоси хуб ба амал меорад.
Махсулнокй — ин нисбати сатхи хизмаграсонии ба истифодабаранда иешкаш намудаи воситаи барномавй барои шарти додашуда, ба хачми манбаҳои истифодашуда, мебошад.
Дамраинокй — им характеристика ба воситаи барнома висл, ки имконияти кушиши бартараф намудани хатогии дар он мавчуда ва такмилдихии онро вобаста ба тагирёбии талаботи истифодабаранда, осон мегардонад.
Зудамалй — ин кобилияти воситаи барномавист, ки имконияти аз як мухит ба мухити дигар гузаронидани он мебошад, дар ҳолати хусусй аз як МЭХ ба дигараш.
Функсионалнокй ва этимоднокй меъёри зарурии сифати воситаи барномавй ба хисоб меравад, алалхусус таъмини этимоднокй дар хамаи зинаҳо ва равандҳои корарди воситаи барномавй зарур аст.
Меёрҳои дигар восита ба талаботи истифодабаранда мувофики талабот ба воситаи барномавй истифода карда мешавад.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.