Вторник, Ноябрь 12Вместе создадим светлое будущее!


Ҷойгир кардани системаи оператсионии Windows XP

Амалиётҳои асосӣ, ки пеш аз дар компутер xойгир кардани СО иxро кардан лозим аст…Нақшаи лексия

Амалиётҳои асосӣ, ки пеш аз дар компутер xойгир кардани СО иxро кардан лозим аст.
Талаботҳои асосӣ.
Системаҳои файлӣ.
Дигаргункунии системаи файлии FAT32 ба NTFS
Иxро кардани амалиётҳои бандҳои 1-20 супоришнома
Пеш аз дар компютер ҷойгир кардани системаи оператсионӣ, амалиётҳои зеринро иҷро кардан лозим аст:

Муайян кардани мавҷудияти таҷхизотҳои аппаратии компютер, ки барои ҷойгир кардани СО Windows XP зарур аст;
Муайян кардани қисмати винчестер, ки дар он системаи оператсионии Windows XP ҷойгир карда мешавад;
Муайян кардани системаи файлии қисмати винчестер, ки дар он барномаҳои системавӣ ҷойгир карда мешаванд;
Воридшавии компютер ба домен ё гурўҳи корӣ.
Талаботҳои асосӣ барои ҷойгир кардани системаи оператсионии Windows XP:

Протсессор Pentium 233 MГц ё монанди онҳо;
Хотираи фаврӣ: min-64, пешниҳод карда шуда-128 Мбайт, мах-4 Гбайт;
Ҳаҷми умумии винчестер 2 Гбайт ва сатхи холии он 1,5 Гбайт;
Видеоадаптер ва монитор барои кор дар VGA;
Таҷхизоти DVD;
Клавиатура ва монипулятори муш.
Системаҳои файлӣ.
Баъд аз ба қисматҳои (раздел) лозимӣ тақсим кардани винчестер бояд системаи файлиро интихоб кардан лозим аст. Системаи оператсионии Windows XP дар FAT32 фаолият бурда метавонад. Истифодаи системаи файлии NTFS дар ҳолатҳои зерин лозим аст:

Бехатарии ахбор дар сатхи файл ва папкаҳо.
Фишурдани диск. Системаи файлии NTFS файлҳоро зич намуда, ҳаҷми онро хурд менамояд. Дар натиҷа дар диск ҳаҷми зиёди ахбор ҷойгир кардан мумкин аст.
Квотахои диск. Дар ин ҳолат системаи файлӣ истифодаи сатҳи дискро барои истифодабарандаи мушаххас муайян менамояд.
Дар системаи файлии FAT32 имконияти истифодаи дигар системаҳои оператсионӣ мавҷуд аст. Вале имкониятҳои системаи файлии NTFS нисбат ба FAT32 зиёдтар мебошад. Системаи оператсионии Windows имконияти дар системаҳои файлии гуногун формат намудани дискхои мантиқиро дорад. Агар системаи оператсионӣ дар диски С: ҷойгир шуда бошад, он гоҳ ин дискро дар системаи файлии FAT32 ва дигар қисмати дискро дар системаи NTFS формат кардан ба мақсад мувофиқ аст.

Дигаргункунии системаи файлии FAT32 ба NTFS.
Ҳамчун қоида системаи файлӣ дар ҷараёни форматиронӣ интихоб карда мешавад. Вале системаи оператсионии Windows шароити ба системаи NTFS гузаштанро дорад. Барои ин аз фармони Convert истифода бурда мешавад.
Барои истифодаи ин фармон пайдарпайи амалиётҳои зеринро иҷро кардан лозим аст:
Пуск®Программы®Стандартные®Командная строка®Convert C: /FS:NTFS
Амалиётҳо дар мизи корӣ
1. Гузариш аз намуди Стардантӣ ба Классикӣ ва баракс дар менюи Пуск.

Пахш кардани тарафи рости Муш дар болои Пуск à Свойства à Меню пуск
à интихоби намуди меню
2. Ноаён намудан ё пайдо намудани панели «Бакордарории фаврӣ» (Быстрый запуск).

Дар панели вазифаҳо пахш намудани тарафи рости Муш à Панели инструментов à Быстрый запуск
3. Пойдор намудани «Панели вазифа[о» (Закрепить панель задач).

Дар панели вазифаҳо пахш намудани тарафи рости Муш à Закрепить панель задач
4. Ба таври автоматӣ ноаён намудан ё пайдо намудани «Панели вазифа[о» (Панель задач).

Панель задач à Свойства à Меню пуск à Автоматически скрывать панель задач à Применить
5. Ноаён ва пайдо намудани соати системавӣ.

Панель задач à Свойства à Меню пуск à Отображать часы à Применить
6. Сохтани нишона (ярлык)-и барнома (приложение).

Пахш кардани тарафи рости Муш дар Пуск ® Программы ® Интихоби барнома ® Отправить ® Рабочий столь (создать ярлык)
7. Хориx (удаление) намудан нишона (ярлык).

Интихоби Ярлык ® Тарафи рости Муш ® Удалить ® Да
8. Барrарор намудани нишона (ярлык) аз Корзина.

Кушодани Корзина ® Интихоби Ярлык ® Восстановить
9. Xойивазкунии нишона (ярлык).

Интихоби Ярлык ® Тарафи рости Муш ® Вырезать ® Кушодани Папка ® Тарафи рости Муш ® Вставить
10. {аxми «корзина»-ро таuйир додан.

Корзина ® Тарафи рости Муш ® Свойства ® Интихоби ҳаxми Корзина
11. Тоза кардани «корзина».

Корзина ® Очистить корзины ® Да
12. Ба панели «Бакордарории фаврӣ» (Быстрый запуск) гузаронидани нишона(ярлык)-[ои барнома[ои бисёр истифодашаванда.

Xойгир кардани Ярлык бо роҳи кашондан ба панели «быстрый запуск»
13. Хориx (нест) кардани нишона(ярлык)-[о аз панели «Бакордарории фаврӣ» (Быстрый запуск).

Интихоби Ярлык дар панели «Быстрый запуск» ® Тарафи рости Муш ® Удалить ярлык
14. Оина (окна)- ро дар «Панели задач» пин[он кардан.

Дар кунxи бологии тарафи рости оина пахш кардани Свернуть
15. Дар экран хурд кардан ё пурра па[н кардани оина.

Дар кунxи бологии тарафи рости оина пахш кардани «Свернуть в окно» ё «Развернуть»
16. Пeшидани оина.

Дар кунxи бологии тарафи рости оина пахш кардани аломати «Х»
17. Атрибут[ои файлро таuйир додан.

Интихоби файл ® Свойства ® Интихоби «Только чтение» ё «Скрытый»
18. Истифодабарии сатри фармон (командная строка).

Пуск ® Выполнить ® Cmd ® Ok ® dir (cd.. , md grupa ва ѓайра)
19. Барномаро бо ёрии «Пуск» ба кор даровардан.

Пуск ® Программы ® Интихоби барнома
20. Пин[он кардани [амаи оинаҳо дар «Панели задач».

Дар «Панели задач» пахш кардани нишонаи «Ярлык для Свернуть все окна»
Саволҳо барои санxиши донишандўзии донишxўён
1. Дар ҷараёни ҷойгир кардани Windows XP, ба дискҳои мантиқӣ тақсим кардани винчестер имконият дорад ё не?
а) надорад б) дорад

2) Дар як компутер ҷойгир кардани ду ва аз он зиёд системаи оператсионӣ мумкин аст ё не?
а) мумкин
б) мумкин нест
с) мумкин агар компутер протсессори 80386 дошта бошад.

3) Дар як диски мантиқӣ ҷойгир кардани ду системаи оператсионӣ мумкин аст ё не?
а) мумкин б) мумкин нест с) мумкин, вале ба мақсад мувофиқ не

4) Қисмати винчестер, ки дар он системаи оператсионии Windows XP ҷойгир карда мешавад, дар кадом системаи файлӣ формат кардан мумкин аст?
а) FAT32 б) NTFS с) FAT32 ё NTFS

5) Баъд аз формат кардани барандаи магнитии ахбор дар системаи файлии NTFS онро ба системаи файлии FAT32 табдил додан имконият дорад ё не?
а) дорад б) надорад

6) Оё дар компутери, ки дорои протсессор Pentium 233 MГц мебошад, ҷойгир кардани системаи оператсионии Windows XP мумкин аст?
а) мумкин б) мумкин не с) мумкин агар компутер IӢM 80386 бошад

7) Хурдтарин ҳаҷми хотираи фаврӣ барои ҷойгир кардани системаи оператсионии Windows XP ба чанд баробар аст?
а) 64 байт б) 64 мегабайт с) 64 килобайт д) 64 гигобайт

8) Ҳаҷми хотираи фаврии пешниҳод карда шуда барои ҷойгир кардани системаи оператсионии Windows XP ба чанд баробар аст?
а) 128 байт б) 128 килобайт с) 128 мегабайт д) 128 гигобайт

9) Ҳаҷми максималии хотираи фаврӣ барои ҷойгир кардани системаи оператсионии Windows XP ба чанд баробар аст?
а) 4 байт б) 4 мегабайт с) 4 килобайт д) 4 гигобайт е) 4 теробайт

10) Ҳаҷми минималии винчестер барои ҷойгир кардани системаи оператсионии Windows XP ба чанд баробар аст?
а) 2 байт б) 2 мегабайт с) 2 гигобайт д) 2 теробайт е) 2 петобайт

11) Ҳаҷми минималии сатхи холии винчестер барои ҷойгир кардани системаи оператсионии Windows XP ба чанд баробар аст?
а) 1,5 байт б) 1,5 мегабайт с) 1,5 гигобайт д) 1,5 теробайт е) 1,5 петобайт

12) Системаи оператсионӣ аз диски лазерӣ бо истифодаи кадом таҷҳизот ба компутер ҷойгир карда мешавад?
а) диски қайиш (дикета) б) DVD с) сканер

13) Дар кадом системаи файлӣ имконияти истифодаи дигар системаҳои оператсионӣ мавҷуд аст?
а) NTFS б) FAT32

14) Барои дар диски F: аз системаи файлии FAT32 ба NTFS гузаштан кадом фармонро истифода бурдан лозим аст?
а) Convert F: /NTFS б) Convert F: /FS:NTFS а) Convert F: /FS


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.