Суббота, Август 17Вместе создадим светлое будущее!


Хукукшиносӣ

Рефератҳо, китобҳо ва маълумотҳои соҳаи ҳуқуқшиносӣ комилан ройгон

ЭТИКАИ ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТӢ ВА МУОШИРАТИ КАСБӢ

Хукукшиносӣ
Дар рафти фаъолияти меҳнатии хизматчии давлатӣ аз хизматчиёни давлатӣ талаб карда мешаванд, ки дар ҳалли муаммҳои сотсиолигӣ ба монандӣ: баланд бардоштани ҳолати зисти кормандон, муҳофизати муҳити атроф, кумаки моддӣ ба аҳолии камбизоат, беҳтар намудани ҳолати зисти аҳолӣ иштирок намоянд. (далее…)

Низоми тарифии музди меҳнат ва унсурҳои он

Хукукшиносӣ
Низоми тарифии музди меҳнат ин маҷмўи нормативҳост, ки ба воситаи онҳо тафриқагузории музди меҳнати кормандони категорияҳои гуногун баамал бароварда мешавад. Низоми тарифӣ аз унсурҳои зерин иборат мебошад: меъёрҳои тарифӣ (маошҳо), ҷадвали тарифӣ, коэффисентҳои тарифӣ. (далее…)

Шаклҳо ва низоми музди меҳнат

Хукукшиносӣ
Моддаи 1044. Шакл, низом ва андозаи музди меҳнат. Шаклҳо, низом ва андозаи музди меҳнати кормандон, аз ҷумла пардохтҳое, ки хусусияти ҳавасмандкунӣ ва ҷуброни доранд, аз тарафи корфармо дар асоси шартномаи (созишномаи) коллективӣ ва шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ муқаррар карда мешаванд. (далее…)

Музди меҳнат ҳангоми дуршавӣ аз шароитҳои мўътадили меҳнат

Хукукшиносӣ
Меъёри таърифи барои шароити мутадил ва реҷаи кор баҳисоб гирифта шудаанд. Ҳангоми иҷроиши кор дар шароити дуршавӣ аз ҳолати мутадили меҳнат корфармо ўҳдадор аст, ки ба кормандон иловапулиҳо диҳад. Ҳаҷм ва шартҳои додани он вобаста ба шароити меҳнати мушахас гуногун мебошад. (далее…)

Ба меъёргирии меҳнат

Хукукшиносӣ
Моддаи 1091. Меъёрҳои меҳнат. Меъёрҳои меҳнат – меъёрҳои коркард, вақт, хизматрасонӣ, шумора, супоришҳои ба меъёргирифташуда барои кормандон мутобиқи дастовардҳои сатҳи техникӣ, технология, ташкили истеҳсолоту меҳант ва барои гурўҳи алоҳидаи кормандон бошад, бо дарназардошти омилҳои физиологӣ, синну сол ва ҷинсият муайян карда мешаванд. (далее…)

Мафҳуми кафолатҳо ва ҷубронпулиҳо

Хукукшиносӣ
Кафолат ин воситаҳо, тарзҳо ва шартҳое, мебошад, ки бо ёрии онҳо баамалбарории ҳуқуқи кормандон дар соҳаи муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ таъмин карда мешавад. Он метавонад дорои хислати ғайримоддӣ (мисол, нигоҳ доштани ҷойи кор, вазифа, пешниҳоди дигар кор) ва моддӣ (нигоҳ доштани музди миёнаи меҳнат дар вақти рухсати барои таҳсил, рухсатии ҳарсола, сафари хизматӣ) бошад. (далее…)

Кафолатҳо ва ҷубронпулиҳо ҳангоми фиристонидани кормандон ба сафари хизматӣ ва кўчидан ҷиҳати иҷрои кор ба дигар маҳал

Хукукшиносӣ
Кафолат, тартиб ва андозаи ҷуброни хароҷоти сафари хизматӣ дар ташкилотҳое, ки аз буҷети давлатӣ маблағгузорӣ мешаванд, бо тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад. Андозаи ҷуброни хароҷоти сафари хизматӣ дар ташкилотҳои дигар бо мувофиқаи корманд ва корфармо муайян карда шуда, аз андозаи муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон камтар буда наметавонад. (далее…)

Кодификация ва тараққиёти прогрессивии хуқиқи байналхалқи

Хукукшиносӣ
Дар зери кодификацияи ҳуқуқи байналхалқӣ банизомдарори меъёрҳои ҳуқиқи байналхалқие, ки бо субъектони ҳуқиқи байналхалқи ба амал бароварда мешавад. фаҳмида мешавад. (далее…)

Таснифоти меъёри хуқуқи байналхалқи

Хукукшиносӣ
Меъёрҳои универсалӣ муносибатҳое, ки дар он ҳамаи давлатҳои қисми зиёди онҳо иштирок мекунанд ва масъалаҳое, ки ба манфиатҳои умумибашарӣ алоқаманд мебошанд ва бояд қобили қабули тамоми давлатҳо шаванд ба тартиб медарорад. (далее…)

Фирма хамчун шахсияти ҳуқуқи

Хукукшиносӣ
Хангоми гузариш ба иқтисоди бозорӣ таъсир ва бунёд гардидани бисёрукладӣ, масъалаи таъмин кардани ҳуқуқи соҳибкорӣ, шароити танзими муносибатҳои дохилӣ ва бурунмарзӣ, ташкили сохтори иқтисодӣ ва иҷтимоии онҳо ва тарзу услуби фаъолияти корҳонаҳо дар низоми улуми иқтисод ба мадди аввал гузошта мешавад. (далее…)