Понедельник, Январь 27Вместе создадим светлое будущее!


История

Все бесплатно от InfoPage.TJ

Таърихи давлати Чини қадим

История
1. Таърихи Чини қадим; 2. Давлати Шан (Ин); 3. Давлати Чжоу; 4. Давлати Син; 5. Давлати Хан. 1. Таърихи Чини қадим ба чор давра тақсим карда мешавад, ки ҳар кадоме аз ин давраҳо ба ҳукмронии сулолаи муайян алоқаманд аст. Давраи аввал - Шан (Ин) - аз асри 18 то милод то асри 12 то милод давом кард. Давраи дуюми - Чжоу - аз асри 12 то милод то соли 221 то милод давом ёфт. Давраи саюми - шоҳигарии Син - аз соли 221 то милод то соли 207 то милод. Давраи чорум - шоҳигарии Хан - аз соли 206 то милод то соли 220 милодӣ идома ёфт. Давраи чорум давраи гузаштан аз давлати ғуломдорӣ ба давлати феодалӣ аст. 2. Давлати Шан (Ин) 1. Ташкилёбии давлати Шан (Ин) Мутобиқи ривоятҳои чинӣ, пайдоиши давлат дар сарзамини Чин ба истило гардидани қабилаи Ся аз ҷониби қабилаи Шан бо сарварии Шан Чэн Тан т

Основные этапы истории римского права

История
luris prudentia est diuinamm atque humanarum remm notitia, iusti atque iniusti scientia. Юриспруденция есть познание божеских и человеческих дел, умение отличать справедливое от несправедливого. (Институции Юстиниана. Книга первая. Титул 1.) Говоря о формировании и развитии римского права как целостной и единой правовой системы, можно прежде всего выделить две эпохи: Первая эпоха - это становление и развитие римского права в рамках государственности Древнего Рима и в связи с общей античной культурой (VIII в. до P.X.-V в.). Вторая эпоха - это эпоха восприятия (рецепции) другими народами той античной традиции римского права, которая сформировалась в предыдущую эпоху и которую принято именовать классическим римским правом. Вторую эпоху можно считывать начавшейся с VI в. и продолжающ

Барҳам хӯрдани ИҶШС ва ташкил ёфтани Иттиҳоди давлатҳои мустақил

История
Миёнаҳои солҳои 80-ум дар ҳайати ИҶШС (Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравии Сотсиалистӣ) 15 ҷумҳурии иттифоқӣ шомил буд: Арманистон, Озарбойҷон, Белоруссия, Гурҷистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Латвия, Литва, Молдавия, Тоҷикистон, Туркманистон, Федератсияи Русия, Ӯзбекистон, Украина ва Эстония. Дар ҳудуди Иттиҳоди Шӯравӣ бештар аз 270 млн. нафар одамон - намояндагони зиёда аз 150 миллату халқиятҳо зиндагӣ менамуданд. Дар давраҳои мавҷудияти Иттиҳоди Шӯравӣ чунин ақида вуҷуд дошт, ки масъалаи миллӣ пурра ҳал карда шудааст. Ҷумҳуриҳои иттифоқӣ аз рӯи нишондодҳои тараққиёти сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангӣ дар як сатҳ қарор доштанд. Дар баробари ин, ҳалли яктарафаи масъалаи миллӣ зиддиятҳои зиёдро дар муносибати байни миллату халқиятҳо ба вуҷуд оварда буд. Дар шароити бозсозӣ ва ошкорбаёнӣ ин зиддият

Давлати Сомониён

История
Давлати Сомониён феодали, яъне ҷомеаи ашрофи буд. Сардори давлат амир ба ҳисоб мерафт. ҳам хокимияти дуняви ва ҳам дини дар ихтиёри у буд. Амир аз ҷумлаи шахсони маъруфу донишманд шурои маслиҳати дошт, ки он ба у тарзу усулҳои самароноки идораи мамлакатро маслиҳат медод. Сомониён дастгоҳи пурзури боэътимоди марказию махаллии идораи давлатӣ доштанд, ки онро хукумат гуфтан чоиз аст. Ҳукумат аз даҳ девон иборат буд ва ба воситаи ин девонхо давлати Сомониён идора карда мешуд. (далее…)

Маънои калимаи тоҷик

История
Дар атрофи ин масъала фикрҳои гуногун ва ҳатто ба ҳам зид вуҷуд дошт ва қисман ҳоло ҳам вуҷуд доранд. Баъзе муаллифон вуҷуд доштани чунин аҳволро бо номи «тоҷик» умуман инкор мекарданд. Масалан, дар «Қомус-ул-аълом»-и Шамсуддини Сомӣ чунин омадааст, ки «тоҷик дар асл номи як қавмест аз туркҳо». Намояндаи дигари туркони усмонӣ исбот кардан хост, ки Фирдавсии Тусӣ, Саъдӣ ва Ҳофизи Шерозӣ аслан турканд. Чунин ақида баъд aз Инқилоби октябри соли 1917 низ ҷой дошт. Соли 1919 А.Фитрат дар мақолаи худ бо номи «Тилимиз» (забонамон), ки дар рӯзномаи «Иштирокиён» чоп шудааст, менависад: Дар дунё аз ҳама бой, аз ҳама хушбахт забон кадом aст, медонед? Баъд аз ин форсӣ ба қатори туркӣ ва арабӣ дохил гардид. Ҳоли забони форсӣ тамоман бад аст… Форсҳо забони худашонро партофтанд. Чашмонамонро калон кушод