Четверг, Октябрь 17Вместе создадим светлое будущее!


География

География InfoPage.TJ

Афзоиши аҳолӣ ва қонуниятҳои он

География
1. Демография ҳамчун илм дар бораи таҷдид, миқдор ва сохтори аҳолӣ; 2. Афзоиши аҳолӣ ва қонуниятҳои он; 3. Омилҳои ба афзоиши аҳолӣ таъсиркунанда; 4. Нишондиҳандаҳои афзоиши аҳолӣ. 1. Демография ҳамчун илм дар бораи таҷдид, миқдор ва сохтори аҳолӣ Калимаи "демография" аз ду калимаи юнонӣ иборат аст: demog-халқ ва grapho-менависам, яьне "халқнависӣ" ва ё тасвири аҳолӣ аст. Вале демография аз ибтидои таърихӣ наздик 3,5 асраи худ фақат ба тасвири аҳолӣ машғул нашуда, ҳамеша предмети омӯзишу тадқиқоти он масьалаҳои мухталиф ва васеъро дарбар мегирифт: шумораи аҳолӣ ва тағйирёбии он, сохтори демографии аҳолӣ (ҳайати ҷинсӣ, синну солӣ, ҳайати оилавии аҳолӣ), ҳодиса ва равандҳои демографии аҳолӣ (таваллуд ва таваллуднокӣ, фавт ва фавтнокӣ, издивоҷ ва талоқ), афзоиши аҳолӣ ва қонуниятҳои он в

Таѓирёбии иќлим

География
Гузашти айём исбот мекунад, ки дигаргунии иќлим дар асоси фаъолияти худи инсон ба вуљуд омадааст ва оќибатњои фољеабори он ба тамоми кишварњо ва сокинони сайёраи мо тањдид мекунад. Имрўзњо таѓирёбии иќлим ба њаёти милионњо одамон таъсир расонида, шиддати гармшавї ба мушоњида мерасад, ки боиси обшавии пиряхњо, сел ба амал омаданаш мумкин аст. Ин њолатњо боиси бадбахтињои зиёде метавонад шавад. (далее…)

Географияи иктисодии Точикистон

География
Чумхурии Точикистон сермиллат мебошад. Мувофики шумораи соли 2011 ахолии Точикистон ба 7,6 миллион расидааст, ки дар чахон чои 90 умро аз чихати ахоли ишгол мекунад.Хар сол ахолии Точикистон такрибан 100 хазор нафар зиёд мешавад. Афзоиши табии ахоли ба хар хазор нафар 19.2 кас мебошад. Ин дар байни дигар чумхурихо хусусан чумхурихои Аврупо нишондихандаи баландтарин аст. (далее…)

Атмосфераи замин

География
Замин - сайёраи севуми системаи офтобӣ буда, ҳам аз ҷиҳати масса ва ҳам аз ҷиҳати қутр калонтарин аз сайёраҳои дохилист. Замин аввалин сайёраест, ки бо доштани об маъруф аст ва ягона масканест, ки дар он ҳаёт вуҷуд дорад. Замин аз хок иборат аст.АТМОСФЀРАИ ЗАМЍН (юн. ατμός — бухор ва σφαῖρα — кура), ҷавви Замин — қабати гази (геосфера)-и атрофи кураи Замин. Маъмулан, зери мафҳуми атмосфераи Замин ҳамон соҳаи газии атрофи Заминро мефаҳманд, ки дар он муҳити газӣ ҳамроҳи Замин чарх мезанад. Ғафсии атмосфераи Замин аз сатҳи Замин тақрибан 2000–3000 км аст. (далее…)

Иқлим

География
Тоҷикистонро бинобар дар ҷануб чой гирифтанаш ва будани рузҳои соф маълуманҷчумхурии «офтобруя» меноманнд. Иклим Тоҷикистон гарм, хушк, континентии шадид бо зимистони кутоҳу мулоим ва тобистонаш тулонии гарм мебошад. Тоҷикистон дар ҷануби шарқии Осиёи Миёна дур аз баҳру укёнусхо ҷойгир аст. Бинобар ин тағйироти унсурҳои метеорологию мавсими ва шабонарузи дар ин ҷо зиёд мебошад (далее…)

Кули Сарез

География
Сарез (سریز) кӯлест дар Помир, дар кӯҳсори Рӯшон, ки дар баландии 3250 метр аз сатҳи дарё воқеъ аст. Дарозои кӯли Сарез 62 км, паҳнояш 3,3 км, жарфояш то 500 метр аст. Ҳаҷми оби он 17 миллиард метри мукаъаб буда, вазнаш ба ҳисоби миёна ба 19 милён тонна баробар аст (далее…)

Географияи иқтисодии Тоҷикистон

География
Чумхурии Точикистон сермиллат мебошад. Мувофики шумораи соли 2011 ахолии Точикистон ба 7,6 миллион расидааст, ки дар чахон чои 90 умро аз чихати ахоли ишгол мекунад. Хар сол ахолии Точикистон такрибан 100 хазор нафар зиёд мешавад. Афзоиши табии ахоли ба хар хазор нафар 19.2 кас мебошад. Ин дар байни дигар чумхурихо хусусан чумхурихои Аврупо нишондихандаи баландтарин аст. Зичии ахоли (далее…)

Ноҳияи иқтисоди Суғд

География
Ин ноҳияи иқтисодӣ дар шимоли ҷумҳурӣ ҷойгир шудааст. Масоҳатати он 26,88 ҳазор километри мураббаъро ташкил менамояд. Сатҳи ҳамвориро адирҳо начандон баланд халалдор менамоянд. Онҳо ҳамчун як силсилаи баландӣ аз Ҷанубу Ғарб ба самти Шимолу Шарқ тӯл кашидаанд: баландии Деҳмой, Исфосор, Оқбел, Оқҷар, Қизилҷар. Баландии мутлақи онҳо 400-100метрро ташкил менамояд (далее…)

Аҷоиботи илми география

География
Дарёи аз ҳама дарозтарини ҷаҳон. Дарозтарин дарё дар ҷаҳон дарёи нил мебошад. Дарозии дарёи Нил 6671 км-ро ташкил медиҳад, вале баъди таъсиси обанбори Насер дар болотари сарбанди Асуан дарозии он кутоҳтар гардид. Агар эстуарии Пара-ро, аз ҳама сарчашмаи дурдаст ҳисоб кунем, дарозии дарё такрибан ба 6750 км. мерасад. Вулқони баландтарини амалкунандадар ҷаҳон (далее…)