Суббота, Август 17Вместе создадим светлое будущее!


Физика

Все бессплатно от InfoPage.TJ

Тестер аз фанни физика

Физика
Аз барномаи зерин истифода намуда метавонед дониши худро санҷед.Барномаҳои зер ба Windows XP/7/8/10 мутофиқ оварда шудаанд.Агар ҳангоми истифода ба ягон душворӣ дучор оед, ба коментариии зерин қайд намоед мо ҳатман ба Шумо кӯмак мекунем.Ҳаҷм: 1 мб ва 400 кб Забон: тоҷикӣТаҷҳиз: Microsoft Windows Нарх: РойгонНавъ: exeБор кардан (далее…)

Саволҳои тестӣ аз фанни физика

Физика
1. Велосипедист, имея начальную скорость 2 м/с, спускается с горы с ускорением 0,4 м/с2 втечение 8 с. Чему равна скорость велосипедиста в конце пути? (м/с)1 ). 8,6 2 ). 5,2 3 ). 3,4 4 ). 7,8 5 ). 11,22. Сколько тепла получил газ, если известно, что для его сжатия была совершена работа 8 кДж, априращение внутренней энергии составило 24,5 кДж? (кДж)1 ). 24,5 2 ). 32,5 3 ). 16,5 4 ). 8,9 5 ). 10,53. Брусок дерева плавает в воде. Объем погруженной части бруска 36 см3. Определить массубруска. (г)1 ). 0,36 2 ). 18 3 ). 72 4 ). 0,72 5 ). 36 (далее…)

Сохтори соҳавии иқтисодиёти ҷахонӣ

Физика
Нақша: 1. Мохияти сохтори сохавии иктисодиёти чахони: саноат, хизматрасони ва хочагии кишлок. 2. Сохахои саноати коркард ва истихроч дар чахон 3. Сохаи хизматрасони дар чахон. 4. Хусусиятхои фарккунандаи сохаи хочаигии кишлок дар мамлакатхои мутаракки ва ру ба таракки. Проблемаи озука дар мамлакатхои ру ба таракки (далее…)

Дараҷабандии ваттметр. Муайян кардани муқовиматҳо бо ёрии амперметр ва волтметр (Кори лабораторӣ)

Физика
Дарачабандии гуфта муайян кардани кимати як таксимоти шкалаи асбоби андозагирро мефахманд. Муковимати борбастро мувофики конуни Ом барои китъаи занчир муайян кардан мумкин аст. Дар ин амал бояд ба эътибор гирифт, ки асбобхои андозагири дар занчир истифодашаванда низ як микдор энергия истеъмол мекунанд (далее…)

Мавҷи механикӣ

Физика
Агар лапиши чисм дар мухити чандир (об, хаво, пружин, аргамчин, чисмхои сахт ва гайра) ба вучуд ояд, ё чисми лаппанда кисми ин мухитро ташкил намояд, заррачахои ба чисм хамсояи мухит ба лаппиш дар мухит пахн мешавад. Пахншави лаппишро дар мухитхои чандир мавч меноманд (далее…)

Муайян кардани активияти изотоп

Физика
Барои чен кардани теъдоди В-заррахо асбобхое истифода мешаванд, ки радиометрхо ном гирифтанд. Дар радиометр дастгохе, ки мавчудиятизаррахои электрнокро ба кайд мегирад, хисобгирак ёд мешавад.. Дар кори мазкур хисобгираки газии Гейгер-Мюллер мавриди истифода карор ёфтааст. Он аз цилиндри нокил, ки андарунаш риштаи метали аз катод изоляция фишори атмосфери пасттар пур карда мешавад (далее…)

Муайян кардани нишондиҳандаи шикасти рушнои дар шиша бо ёрии микроскоп

Физика
Агар бо ягон предмет бо самти амуд аз кабати шиша газары афканем, тавре зохир мегнардад, ки гуё прелмети ба мо наздиктар чойгир бошад. Ин ходиса дар натичаи гикасти шуох дар зудуди моддаи шаффоф ва хаво гуи медихад. Бузургии тагйироти масофа ба гафсии шиша Н ва нишондихагдаи гикасти он n вобаста аст. Хар кадар ин бузургиихо калон богал, замон кадар дарачаи тагйироти масофа зиёдтар мешавад (далее…)

Омӯхтани динамикаи харакатҳои пешавию чархзанӣ бо ёрии рақосаки Максвелл

Физика
Максади кор: омухтани конунхои динамикаи харакатхои пеш-равию чархзани бо ёрии раккосаки максвелл, мушохидаи тачрибавии табдилоти энергия дар раккосак ва муайян кардани моменти инерцияи н раккосак. Лавозимот: раккосаки Максвелл бо маҷмӯйи халкахои массаашон гуногун. (далее…)