Суббота, Сентябрь 21Вместе создадим светлое будущее!


Месяц: Сентябрь 2016

25-умин солгарди Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон муборак!

Новости сайта
Истиқлолият - неъмати бузургест ва соҳиби макону манзалат ва дар қатори халқҳои ҷаҳон ҳаққи баробарӣ доштани миллатро дар кишвари обод ва озод нишон медиҳад. Моҳияти асосии истиқлолияти мо ин аст, ки соҳиб, нигоҳбон ва пешбарандаи сиёсати давлати хеш бошем. Хештаншиносӣ аз худшиносӣ аз омилҳои асосии пешрафту таҳкими Истиқлолият маҳсуб меёбанд. Хештаншиносӣ ва худшиносии миллӣ эҳсоси ифтихор аз Ватанро дар дили ҳар як пиру ҷавон парвариш месозад. Дар дили мо сулҳу истиқбол ёрон ҷо бувад, Ваҳдати мо шоҳроҳи зиндагии мо бувад. Ҳамчу хуршеди саҳар бувад ливои дустӣ, Аз фазои Тоҷикистон ҷилвагар, боло бувад. Мо бояд мазмун ва моҳияти Ватан, рамзҳои давлатӣ: Парчам, Нишон, Суруди миллӣ, Истиқлолият, забони модарӣ, Сарқонун, пойтахт ва дигар муқаддасоти Тоҷикистонро дарк намоем ва онҳоро э

Моҳият, вазифаҳо ва намудҳои пул.

Финансы и кредит
Нақша: 1. Моҳият ва вазифаҳои пул; 2. Таърихи пайдоиши пул; 3. Намудҳо ва шаклҳои пул. 1. Моҳият ва вазифаҳои пул Пул категорияи иқтисодиест, ки ба воситаи он муносибатҳои чамъияти ташкил меёбад ва инчунин пул воситаи муаӣянкунандаи арзиши мубодилавӣ, воситаҳои муомилот, пардохт ва андухт баромад мекунад. Пул моли махсусест, ки арзиши молҳои дигаро ба воситаи он муаӣян мекунанд. Пул эквиваленти молҳои дигар аст. Пул вазифаҳои зеринро иҷро менамояд: 1) Ченаки арзиш - пул ҳамчун эквиваленти умумии молҳо арзиши тамоми молҳоро ифода мекунад, яъне арзиши ҳамаи мол, кор ва хизматрасониҳо бо пул чен карда мешавад. 2) Воситаи муомилот - дар бозор муомилот фақат бо пул сурат мегирад. Пул аз дасти харидор ба дасти фурӯшанда гузашта пули ӯ ба мол табдил меёбад ва моли фурӯшанда ба пул. Ин ҷа

Қарзи давлатӣ

Финансы и кредит
Нақша: 1. Зарурият ва моҳияти қарзи давлатӣ. 2. Вазифаҳои қарзи давлатӣ. 3. Шаклҳо ва усулҳои қарзи давлатӣ. 1. Зарурият ва моҳияти қарзи давлатӣ. Вақте, ки як шахс ва ё корхона ба истеҳсоли мол машғул мешавад, барои вай маблағҳои пулӣ барои харидани ашёи хом, сузишворӣ ва дигар воситаҳо - олоти истеҳсолот ва таҷҳизот, мошинҳо, биноҳои истеҳсолӣ ва ғайра, яъне воситаҳои истеҳсолот лозим мешавад. Ба забони иқтисодӣ олоти истеҳсолот ба воситаҳои истеҳсолотро воситаҳои гардон ба асосӣ мегуянд. Воситаҳои гардон дар ҷараёни истеҳсолот аз сар мегузаранд, яъне: а) дар аввал ба шакли захираҳои истеҳсолӣ (ашёи хом, сузишворӣ ва дигар ашёи (предмет) меҳнат, ки ҷараёни мунтазами истеҳсолотро таъмин менамоянд; б) хароҷоти истеҳсолот (истеҳсоли нотамом); в) маҳсулоти тайёр; Таъмини ҷараёни му

Моҳият ва аҳамияти молияи маҳаллӣ

Финансы и кредит
Нақша: 1. Зарурият, моҳият ва аҳамияти молияи маҳаллӣ; 2. Тартибу ташкили буҷети маҳаллӣ; 3. Даромадҳои буҷети маҳаллӣ; 4. Хароҷотҳои буҷети маҳаллӣ. 1. Зарурият, моҳият ва аҳамияти молияи маҳаллӣ. Молияи маҳаллӣ - муносибатҳои иқтисодие мебошад, ки ба воситаи онҳо мақомотҳои идоракунии маҳаллӣ, бавуҷудоӣ, тақсимот ва истифодабарии мувофиқи вазифаҳое, ки дар назди онҳо гузоштаанд оиди қисми маҳсулоти ҷамъиятӣ дар шакли пул мебошад. Молияи маҳаллӣ қисми таркиби молияи давлат аст ва иборат аст аз: - буҷаи маҳаллӣ; - фондҳои махсуси ғайрибучавӣ; - молияи субъектҳои алоҳида. Таркиб ва роҳҳои асосии молияи маҳаллӣ аз руи вазифаҳои ҳукумати маҳаллӣ ва мақомотҳои идоракунандаи онҳо (маҷлиси намояндагони маҳаллӣ), маъмурияти маҳаллӣ ва худидоракунии маҳаллӣ (местное самоуправление) ба р

Молия, моҳият, зарурият ва қонуниятҳои инкишофи он

Финансы и кредит
Нақша: 1. Молия пайдоиш ва марҳилахои асосии инкишофи он; 2. Зарурият ва моҳияти иқтисодию иҷтимоии молия; 3. Молия, вазифа, нақш ва мақоми он. 1. Молия пайдоиш ва марҳилахои асосии инкишофи он Молия ҳамчун мафҳуми иқтисодӣ, муносибатҳои пулиеро меноманд, ки дар раванди ташкил, тақсим ва истифодабарии фондҳои пулу амвол ба амал меоянд. Нишонаҳои авалини он ҳанӯз дар давраи аз байн рафтани ҷомеаи ибтидоӣ айён гардидаанд. Бо раванди ташаккули форматсияҳои ҷамъиятӣ ва тафаккури инсоният шакл ва намудҳои он тағйир ёфта меистод. Ҳангоми пайдо шудани давлатҳо бошад, онҳо хусусиятҳои ҳатмӣ пайдо намуданд. Бо раванди ташаккули давлатдорӣ шакл ва намудхои молия мукамал шудан гирифт. Намунаи аввалини муносибатҳои молиявӣ ситонидани андозҳо буд, зеро дар натиҷаи онҳо фондҳои натуравие, ки дар

Муомилоти пулӣ ва низоми пулӣ

Финансы и кредит
Нақша: 1. Мафҳуми муомилоти пулӣ ва моҳияти он; 2. Назарияи миқдории пул; 3. Низоми пулии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 4. Ҳаҷми пул ва суръати гардиши он; 5. Таваруми пул ва намудҳои он. 1. Мафҳуми муомилоти пулӣ ва моҳияти он Муомилоти пул ин ҳаракати пул дар дохили иқтисодии мамлақат дар муносибатҳои иқтисодии байналхалқӣ дар шақли нақдӣ, ғайринақдӣ ва қарзӣ, ки асосан барои хариду фуруши молу хадамот хизмат мекунад, меноманд. Категорияҳои муомилоти пул инҳоянд. Воҳиди пулӣ, массаи пул, низоми пулӣ ва сиёсати пулию қарзӣ, бонкҳои марказӣ. 1) Воҳиди пули нишонаи қонунан муайяншудаи пул аст, ки барои ҳисоб ва муайян намудани нархи ҳамаи молҳо ва хизматрасониҳо истифода мегардад. 2) Массаи пул миқдори умумии пулҳои нақдӣ, ғайринақдӣ ва қарзиро меноманд, қи дар иқтисодёти мамлакат мавҷуда

Моҳият ва мазмуни суғурта дар шароити иқтисоди бозоргонӣ

Суғурта
Нақша: 1. Пайдоиш, зарурият ва моҳияти суғурта; 2. Вазифаҳои асосии суғурта; 3. Нақши суғурта дар шароити иқтисоди бозоргонӣ. 1. Пайдоиш, зарурият ва моҳияти суғурта. Мафҳуми суғурта аз калимаи лотини “страх” гирифта шуда, маънояш тарс, бим, воҳима аз ҳодисаҳои тасодуфи ва ғайричашмдошт мебошад. Нишонаҳои авалини суғурта ҳануз дар давраҳои қадим пайдо шудаанд. Аз рӯи сарчашмаҳои то ба мо расида дар ҷамъияти ғуломдорӣ созишномаҳо тартиб дода шуда буданд, ки ҳамаи шахсони манфиатдор хатари зарари имконпазирро ҳангоми дар хатар будани манфиатҳои якҷояи молу мулкро бо ҳам медиданд. Ҳануз 2000 сол пеш аъзоёни корвонҳои тиҷоратӣ байни худ шартномаҳои тиҷоратӣ мебастанд. Дар ин шартномаҳо гуфта мешуд, ки дар сурати аз дуздию ғоратгарӣ ба корвон зарар ё хатар расида зарари расида ҷуброн карда

Маркетинги таъмини мутахассисон

Маркетинг
Нақша: 1. Мафҳуми бозори меҳнат ва намудҳои он; 2. Вазифаҳои асосӣ ва консепсияи маркетинги таъмини мутахассисон; 3. Таъмини иттилоотӣ ва тадқиқоти маркетинг дар бозорҳои меҳнат; 4. Идоракуни маркетинги қувваи корӣ. 1. Мафҳуми бозори меҳнат ва намудҳои он Дар фаъолияти ҳар як корхона кормандон ва мутахасиссоне, ки равандҳои истеҳсолиро идора мекунанд, нақши асосиро мебозанд. Бозори меҳнат механизми бисёромила буда, вобаста аз омилҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ташкил меёбанд. Дар бозори меҳнат муносибати муомилоти кормандон (қуваи корӣ) бо кор таъминкунандагон (соҳибони воситаҳои истеҳсолот) ба вуҷуд меояд, ки як тараф ҳамчун фурӯшандаи қуваи корӣ ба дигар тараф харидори қувваи корӣ иштирок мекунанд. Бозори меҳнат ба бозори ҳудудӣ, бозори соҳавӣ, бозори тахасусӣ, бозори мехнатии корхона,

Маркетинг дар соҳаи хизматрасонии маориф

Маркетинг
Нақша: 1. Объектҳои маркетинг дар соҳаи хизматрасонии маориф; 2. Субъектҳои маркетинг дар соҳаи хизматрасонии маориф; 3. Мазмун ва вазифаҳои маркетинг дар соҳаи хизматрасонии маориф; 4. Муҳити атрофи маркетинг дар соҳаи хизматрасонии маориф. 1. Объектҳои маркетинг дар соoаи хизматрасонии маориф Объектҳои маркетинг дар сощаи хизматрасони маориф ҳамаи талаботҳое, ки дар бозорҳо вуҷуд доранд, ба ҳисоб мераванд. Самти асосии онҳо илмҳои иқтисодӣ, тиҷорат, молия, ҳуқуқ, маркетинг ва менеҷментро дар бар мегирад. Объектҳои маркетинг дар соҳаи хизматрасони маориф маҳсулоти ғайриматериалӣ буда, то ба даст овардани он намоён аст. Барои бовари кардан ва намоён шудани хизматрасонии соҳаи маориф амалҳои зерини маркетингиро иҷро кардан лозим меояд: а) тартиб додани нақшаи таълимӣ ва барномаи таъ

Мақсад ва вазифаи тартиб додани нақшаи соҳибкорӣ

Соҳибкорӣ
Нақша: 1. Мақсад, вазифаҳо ва хусусиятҳои тартибдиҳии нақшаи соҳибкорӣ; 2. Фарқияти нақшаи соҳибкорӣ аз дигар ҳуҷҷатҳои нақшавӣ. 1. Мақсад, вазифаҳо ва хусусиятҳои тартибдиҳии нақшаи соҳибкорӣ Нақшаи соҳибкорӣ - шарҳи мухтасар, аниқ, дастрас ва тавсифи возеҳу равшан соҳибкории тахминшавандаро ифода менамояд. Инчунин воситаи асосӣ ҳангоми дида баромадани ҳолатҳои гуногун мебошад, ки имконияти интихоб намудани қарори ояндадорро медиҳад ва воситаро барои муваффақ гардидани онҳо муайян менамояд. Нақшаи соҳибкорӣ ҳуҷҷате ба ҳисоб меравад, ки имконияти идоранамоии бизнесро медиҳад бинобар ин онро ҳамчун элементи ҷудонашавандаи нақшагирии стратегӣ ҳисобидан мумкин аст. Нақшаи соҳибкориро ҳамчун раванди банақшагирӣ ва воситаи идоранамоии дохилифирмавӣ баҳо додан зарур мебошад. Нақшаи соҳибкорӣ