Четверг, Октябрь 17Вместе создадим светлое будущее!


Основы бизнеса

Основы бизнеса

Асосҳои илмии сохибкорӣ дар тадкикотҳои олимон ва иқтисодчиён

Основы бизнеса
Ба пайдоиши назарияи сохибкори сахми назаррасиро олими фаронсави Жан Батист Сей (1767-1832) гузоштааст, ки асари фундаменталии «Боигарии халкхо»-и А.Смитро омухта, оиди мафхум ва вазифахои сохибкор фикри худро баён намудааст. (далее…)

Хусусияти асосии сохибкорӣ

Основы бизнеса
Чи хеле, ки аллакай кайд шуда буд, ба муайянкунии мафхуми сохибкори ва сохибкор олимони забардасти хоричи кушишхои зиёд карадаанд, чунки бо тараккиёти иктисоди бозори мавкеъи сохибкори назаррас гардид (далее…)

Соҳибкории хурд ва тартиби қайди давлатии он

Основы бизнеса
Мамлакатҳои инглисзабон мафҳуми « майдасоҳибкори»-ро «бизнеси хурд» меноманд. Дар дигар давлатҳо бисёртар истилоҳи «корхонаҳои хурд» низ истифода мешаванд. (далее…)

Соҳибкории таваккалӣ ва лизингӣ

Основы бизнеса
Соҳибкории венчурӣ- соҳаи махсуси фаъолияти иқтисоди мебошад, ки он ба кор карда баромадан ва дар амал татбиқ кардани ѓояи нави соҳибкори асос ёфта, дар «лоиҳаи таваккалӣ» таҷассум ёфта ба мақсади ба даст овардани фоида, даромади соҳибкорӣ ва ё таъсиси амал менамояд. (далее…)

Сармояи соҳибкори cарчашмаҳои ташкилшавии он

Основы бизнеса
Баамаловарии фикру ақидаҳои соҳибкор, интихоби технология, таъминоти моддии он дар ҳамон маврид имконпазир мешавад, агар соҳибкор имконияти боз як фактори дигарро, яеъне фактори чорум – сармоя (капитал)-ро дар сохт ва меъёри муайян пайдо намояд. (далее…)

Шаклҳои ташкили-ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ

Основы бизнеса
Корхона (ташкилот, ширкат, концерн) – ин субъекти мустақили хоҷагидорие, ки бо мақсади қонеъ гардонидани талаботи ҷамъияти ва ба даст овардани фоида мол истеҳсол менамояд, фаъолият мебарад ва хизмат мерасонад. (далее…)

Ҷамъиятҳои саҳҳоми ва намудҳои он

Основы бизнеса
Ҷамъияти саҳҳомӣ шакли нисбатан паҳншудаи ташкилотҳои корпоративӣ ба шумор меравад. Чунин ҷамъиятҳо дар собиқ Давлатӣ Шуравӣ ҳануз солҳои 20 ум дар давраи Сиёсати нави иқтисоди ташкил карда шуда буданд. (далее…)

Мавқеъи бизнес-нақша дар ташкили фаъолияти соҳибкорӣ

Основы бизнеса
Маркетинг дар мамлакатҳои тираққи карда ҳамчун вазифаи асосии идоракунӣ ҳисоб карда мешаавд, ки ба воситаи он стратегияи бозорӣ ва истеҳсолӣ корхонаро ки ба дониши талаботи истеъмолӣ асос гирифтааст, муайян мекунанд. (далее…)

Мафҳуми умумии шартномаи соҳибкорӣ

Основы бизнеса
«Бо дарназардошти он ки ҳануз сатҳи зиндагии аксарияти мардуми кишварамон паст аст ва қисме аз аҳолии қобили меҳнат бо ҷои кор таъмин нест, имрўз вазифаи аввалиндараҷаи Ҳукумати Тоҷикистон навсозии зиндагӣ, таъмини риояи ҳуқуқи шаҳрвандон, ташкили ҷойҳои нави корӣ, инкишофи соҳибкории хурду миёна ва фароҳам овардани шароити мусоид барои таъсиси корхонаҳои нави истеҳсолии дорои таҷҳизот ва технологияи муосир мебошад» (далее…)

Шаклҳо ва шартҳои шартнома

Основы бизнеса
Бастани шартнома дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ бо тарзҳои гуногун амали карда мешавад. Ҳамчун анъана шартнома бо фиристодани оферта (пешниҳод барои бастани шартнома) аз ҷониби як тараф ва аксепти он (қабули пешниҳод) аз ҷониби тарафи дигар баста шуда (далее…)