Среда, Ноябрь 20Вместе создадим светлое будущее!


Аудити даромадҳо ва харочотҳо

Мувофики СБХМ. Тули фуруш-ин дохилшавии умумии фоидаи иктисоди хангоми фаъолияти мукаррари корхона дар давра мебошад…1-Мафхуми назорати даромадхо ва харочотхо дар истехсолоти кишоварзи
2.Аудити даромади умуми
З.Аудити харочотхои умуми ва раёсати
4.Аудити холати молиявии хочаги
Мувофики СБХМ. Тули фуруш-ин дохилшавии умумии фоидаи иктисоди хангоми фаъолияти мукаррари корхона дар давра мебошад, ки ба афзоиши сармояи худи, ба гайр аз хиссагузории молики сармояи худи бурда мерасонад.
Дар таълимоти тайёркуни ва тартибдехии хисоботи молияви аз руи стандартхои байналхалки таърифи зерини даромад ва харочот омадааст.
Даромад – ин афзоиши фоидаи иктисоди дар давоми давраи хисоботи аст, ки бо шакли дохилшави ки бо шакли дохилшави ё камшавии ухдадорихо ифода ёфта, бо хиссагузории сохибмулкони ширкат алокае надорад. Ба сифати мисоли даромад фуруши молхо, расонидани хадамот ё дигар истифодабарии захирахои корхона аз чониби ташкилоти гайр, ки фоиз, ичоракуни, хакку сахм ё дигар намуди фоидаро меоранд, баромад мекунанд.
Харочот – ин камшавии фоидаи иктисоди дар давоми давраи хисоботи, ки бо шакли хоричшави ё истехлоки активхо ё афзоиши ухдадорихо ба амал омада, ба камшавии сармоя, ки бо бозгирифти сохибмулкон алокае надорад, бурда мерасонад. Мисоли харочот хариди захирахои моддиву моли, истехлоки активхо, ё истифодаи захирахои корхонахои дигар Буда метавонанд, ки ба пайдоиши пардохтхои фоизи, ичорави ё гайра бурда мерасонанд.
Харочот – ин масрафи истехсоли мол ва расондани хадамот, ки хангоми бадастории даромад вокеъ гардидааст.
2.Максади асосии аудити даромадхо ин муайяннамудани микдори умумии даромади дар сатхи корхона ба даст омада мебошад. Даромад дар корхонахои кишоварзи асосан дар натичаи фуруши махсулот ё расонидани хадамот ба даст меояд.
Масъалаи асоси хангоми бахисобгирии даромад аз муайянкунии лахзаи эътироф мегардад, ки агар воридшавии фоидаи иктисодии минбаъда эхтимоли боша два ин фонда ба тавр боваринок чен карда шавад.
Даромад то замоне, ки он:
а) пули коркардашуда ва
б) амалигашташуда набошад, эътироф намегардад.
Ин маънои хамонро дорад, ки даромад эътироф мегардад, факат он вакте ки:
– ширкат хачми кори шартномавиро ичро кунад ва ичроиши он хукуки гирифтани фоидаи иктисодиро дихад:
– молхо, хадамот ва дигар активхо ба ивази пул ё захирахои гайрипули фурухта шавад.
З.Хангоми гузаронидани тафтиши аудитории харочотхо, аудитор бояд диккати асосиро ба он дихад, ки харочотхо бо кадом максад ба вучуд омадаанд, ва масраф дар кадом сохаи истехсолот ба амал омадааст.
Оё харочотхо хакконианд ва онхо дар хуччатхои дахлдор инъикос ёфтаанд, ё не?

Харочот ин истифодабари ё истеъмоли молу хизмат дар чараёни бадастории даромад аст.
Даромади давраи муйаянро чен ва эътироф намуда, мувофики коидаи мувофикат харочотро низ барои хамон давра чен ва эътироф менамоянд.
Мохияти усули мувофикат дар эътирофи яквактаи даромад ва харочоти бо гирифтани он алокаманд аст. Харочоти истифодабари и активхо ва хизмат дар хисобот хамчун харочоти давра баробари даромади дар хамин давра гирифташуда ва бо он харочот алокаманд эътироф ва ба хисоб гирифта мешавад.
4.Манбаи асосии ахборот оиди натичаимолияви нишондихандахои счётхои 80,81,88 ва инчунин нишондодхои хисобот дар бораи фонда ва зарар ба хисоб меравнд. (Шакли №2)
Натичаи молияви-и фаъолияти хочаги дар фоидаи ва зарари баланси инъикос карда мешавад.
Аудитор хангоми тафтши аудитории хуччатхои аналитики, регистрхои хисоби, (дар шакли хисобгирии журнал-ордери бошад, журнал-ордери №15) хакконият ва бовариномахорори фонда ва зарарро инъикос мекунад, санчида мешавад.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.