Пятница, Январь 24Вместе создадим светлое будущее!


Биогеография

Биогеография

Тавсифи биомҳои асосии хушкӣ. (давомаш)

Биогеография
Минтақаи бешадашт. Чун бешатундра, ботаник- географҳо ҳамчун қитъаи гузариш байни беша ва дашт меҳисобанд. Лекин аз нуқтаи назари умум биогеографӣ ӯ хеле ҳархела аст. Масалан, бешаҳои хурд дар қисми Аврупо, дар Сибири Щарбӣ бошад бешаи тӯс бо алафҳои даштӣ, ки барои мавҷудии ҷинсҳои ҳам барои дашт, ҳам барои беша характернок мусоидат мекунанд. Масалн қаралоқ, уқобҳои зиёд, кукушка ва щ., ки бешадашт барои онҳо хеле хуб. (далее…)

Мафҳуми асосии биогеография ва биосфера

Биогеография
Флора. Ноҳияҳои географӣе, ки аз ҳамдигар бо организмҳои худ - микроорганизмҳо, замбӯрущҳо, растаниҳо ва ҳайвонот фарқ мекунанд флора номида мешаванд. Масалан, растаниҳои қаторкӯҳи Қурама, нишебии ҷанубии он сахт ксерофитшуда аст ва аз поён ба боло, явшони сущдӣ, явшони саҳроӣ, алафи печак, бурган, кийкӯти, нимбутаҳо, эфимерҳои зиёд бо шиблякҳои тунук аз бодомча, олуча, настаран, арчазорҳои тунук, типчоқ ва хорболиштакҳо, болиштакҳо,инчуниналафҳои пасти марщзор хос аст. (далее…)

Биосфера – қисми таркибии биогеография

Биогеография
Организмхое, ки дар сайёраи мо маскун ва дар қишри Замин ҷойгир шудаанд биосфера ном дорад. Мафхуми биосфераро соли 1875 олими австриягӣ Э. Зюсс ба илм дохил кард. Илми мунтазамро дар бораи биосфера олими рус В.И.Вернадский инкишоф дод ва ба ибтидои омӯхтани геокимиёвӣ ӯ асос гузошт. (далее…)

Қонунияти пахншавии организмхо ва ҷамоахо

Биогеография
Хар як категорияи систематикӣ (ҷинс, авлод, оила ва щ.) на фақат бо хусусиятхои морфологӣ ва тарзи хаёти организмхои ба таркиби ӯ дохилшаванда хос аст, балки бо нохияи пахншавии муайян-ареал хам. Дар доираи ареал ҷинс бо ҷойхои зисти ба ӯ хос пахн шуданаш мумкин аст. (далее…)

Регионхои флористӣ, фаунистӣ ва биотӣ хушкӣ

Биогеография
  Олами органики Замин дар уқёнус пайдо шуд, ки шароити мавҷудӣ дар он аз руйи реҷими харорат, шароити шӯрӣ ва фаровонӣ моддахои органикӣ махлулшуда ва муаллақ дар об аз хозира сахт фарқ мекард, ки ибтидои организмхои зиндаро дод. Хушкӣ вақти дурру дароз бе хаёт буд. Вай гарм буд, атмосфера бе оксиген, пардаи озон вуҷуд надошт. Шароит барои инкишофи хаёт дар хушкӣ хеле дертар, дар палеозой пайдо шуд. (далее…)

Тақсимоти флористии Замин

Биогеография
Олами Австралия - флораи баланд эндемикӣ ба худ хос дорад. Дар он зиёда аз 12 оилаи эндемикӣ мавҷуд. Вай маркази инкишофи чунин оилаҳо, чун питтоспориҳо, эпакридиҳо, кунониҳо, миопориҳо, гоодениҳо ва дигарон мебошанд. Роли калонро оилаҳои хӯшадорон (злаковқх), лӯбиёиҳо, мураккабгулон, саҳбалиҳо (орхиднқх), савсаниҳо (лиленқх), зарбатиҳо(молочайнқх), қиёқҳо (соковқх), ҳазориспандҳо (рутовқх), мӯрдиҳо (миртовқх) ва протейниҳо мебозанд. (далее…)

Тавсифи биомҳои асосӣ хушкӣ

Биогеография
Агар дар шаклёби флора ва фауна роли асосиро сабабҳои таърихӣ бозад, дар барқароршави фарши растаниҳо ва нуфузи ҳайвонот бошад омилҳои иқлимӣ аз ҳамма муҳим. (далее…)

Тавсифи биомҳои асосӣ (давомаш)

Биогеография
Саваннаҳо – типи растаниҳои минтақаҳои тропикӣ одатан дарахтию – буттагӣ, лекин баъзан табақаи дараххтӣ намешавад. Миқдори 900- 1500мм- ро ташкил мекунад, мавсими боонгарӣ якто ва бо давраи хушки 4-6 моҳа ивахз меёбад. Ин ивазшавӣ давраи нам бо хушку гарм барои ҳайвонҳо ва растаниҳо шароити мавҷудии ба худ хосро ҳосил мекунад. (далее…)

Минтақанокии баландӣ дар тақсимоти организмҳои хушкӣ (рӯизаминӣ)

Биогеография
Агар ба хусусиятҳои тақсимоти баландӣ ҷамоаҳоро дида набароем, тавсифи биомҳои хушкӣ пурра намешавад. Фарши растаниҳо ва нуфуси ҳайвонҳои кӯҳ бо тащирёбии минтақаҳо аз домана то қуллаи ӯ ё то худи ҳудуди болои мавҷудии ҳаёт меёбад. Ҳамдигарро ивазкунии растаниҳо ҳайвонот дар кӯҳҳо тасма (дар ҳамворӣ минтақа) меноманд. (далее…)

Ҳаёт дар ҷазираҳо

Биогеография
Ҷазираҳои уқёнуси ҷаҳон аз рӯи пайдоиш, андоза ва баландияшон фарқ мекунад. Хусусан аз ҷиҳати пайдоиш онҳо материкӣ ё уқёнусӣ шуданашон мумкин аст. Ҷазираҳои уқёнус ҳеҷ гоҳ бо материк пайваста нашудааст. Ҷазираҳои материкӣ қисми континент буда дар таърихи геологӣ ҷудо шудаанд. (далее…)