Среда, Ноябрь 20Вместе создадим светлое будущее!


Назарияи иқтисод

КАС-чист? КАС-гуфта мачмуи сохахои хочагии халк фахмида мешавад,ки бо рушди кишоварзи алокаманд,буда бо истехсолоти он хизмат карда махсулоти кишоварзиро то истеьмолкунанда бурда мерасонад…КАС-чист? КАС-гуфта мачмуи сохахои хочагии халк фахмида мешавад,ки бо рушди кишоварзи алокаманд,буда бо истехсолоти он хизмат карда махсулоти кишоварзиро то истеьмолкунанда бурда мерасонад.
МЕХНАТ ЧИСТ? Мехнат амалиёти бошуурона ва максадноки фаъолиятии инсон буда, бо ёрии он одамон неъматхои моддию маънави ва хадамотро ба вучуд меоранд.
МОЛ ЧИСТ? Он кисми махсулоте, ки дар бозор фурухта мешавад мол ном дорад
ИСТЕХСОЛОТ ЧИСТ? Истехсолот гуфта чараёни истифодабари ва дигаргункунии неъматхои табиатро аз тарафи инсон меноманд, ки ба хотири таъмини талаботи онхо сурат мегирад.;
МУНОСИБАТХОИ ИСТЕХСОЛИ ЧИСТ? Муносибатхои истехсоли-муносибатхое мебошанд, ки байни одамон оиди тавлид, таксим мубодила ва истеъмоли неъматхои моддию маънави ва хадамот ба вучуд меоянд.
КУВВАИ ИСТЕХСОЛКУНАНДА ЧИСТ? Куввахои истехсолкунанда гуфта мазмуни кувваи кори ва воситахои истехсолотро меноманд.
КУВВАИ КОРИ ЧИСТ? Кувваи кори гуфта кобилияти чисмони ва маънавии инсонро меноманд.
АШЁИ МЕХНАТ ЧИСТ? Ашёи мехнат гуфта он чизхоеро меноманд, ки мехнати инсон ба онхо нигаронида шудааст.
ПРЕДМЕТХОИ МЕХНАТ ЧИСТ? Предмедхои мехнат гуфта воситахоеро меноманд, ки таввасути онхо инсон ба ашёи мехнат таъсир мерасонад.
РЕНТАИ ЗАМИН ЧИСТ? Даромаде, ки аз замин гирифта мешавад рентаи замин меноманд.
МУЗДИ КОР ЧИСТ? Даромаде, ки аз мехнат гирифта мешавад музди кор ном дорад.
ИСТЕХСОЛОТИ НАТУРАЛИ ЧИСТ? Истехсолоти натурали гуфта чунин шакли истехсолотро меноманд, ки дар он махсулот танхо барои истеъмоли шахси истехсол карда мешавад.
ИСТЕХСОЛОТИ МОЛИ ЧИСТ? Истехсолоти моли гуфта чунин шакли истехсолотро меноманд, ки дар он мол барои таъмини талаботи дигарон ва барои фуруш истехсол карда мешавад.
МОЛИКИЯТ ЧИСТ? Мафхуми моликият аз калимаи Арабии мулк гирифта шуда маънояш ба касе ба чизе таалук доштанро ифода мекунад.
СУБЪЕКТХОИ МОЛИКИЯТ ЧИСТ? Субъектхои моликият гуфта шахсони алохида ё гурухи одамоне фахмида мешавад, ки иктидор ва идоракуни моликиятро ба ухда дорад.
БОЗОР ЧИСТ? БоДаромад гуфта суммаи маблагхои пулиеро меноманд, ки дар мухлати муайяни вакт ба даст меояд.
ФОЙДА ЧИСТ? Фойда гуфта маблаги пулиеро меноманд, ки баъд аз харачотхо дар ихтиёри сохибкор мемонад.
РАКОБАТ ЧИСТ? Ракобат гуфта мусобикаи байни мол ва махсулоти якхеларо меноманд.
РАКОБАТИ МУКАМАЛ ЧИСТ? Ракобати мукамал гуфта чунин ракобатеро меноманд, ки дар бозор чунин шарт чой дошта бошад.

РАКОБАТИ МОНОПОЛИЯ ЧИСТ? Чунин ракобатест, ки дар бозор як истехсолкунанда фаъолият мекунад. РАКОБАТИ ОЛИГАПОЛИ ЧИРТ? Чунин ракобатест, ки дар бозор ду ва ё зиёда истехсолкунандагон дар асоси созишнома фаъолият мекунанд.
РАКОБАТИ МОНОСОНИЯ ЧИСТ? Чунин ракобатест, ки дар бозор дар микдори зиёди фурушандагон ва як харидор фаъолият мекунад.
НАЗАРИЯИ ИКТИСОД АЗ 3-КОНУН ИБОРАТ АСТ.
(1) Конуни махсуси иктисоди. (
2) Конуни хосаи иктисоди.
(3) Конуни умумии иктисоди.
НАЗАРИЯИ ИКТИСОД АЗ 4-ВАЗИФА ИБОРАТ МЕБОШАД.
(1) Вазифаи эхсос ва дарки чараёнхои иктисоди.
(2) Вазифаи методологи.
(3) Вазифаи амалия ва тачриба экспремент.
(4) Вазифаи тахлилу тафрикасози факту ракамхо ва дурнамои онхо.
НАЗАРИЯИ ИКТИСОД АЗ 4-КИСМ ИБОРАТ АСТ?
(1) Микраиктисод.
(2) Макроиктисод.
(3) Мегаиктисод.
(4) Мезаиктисод.
НАЗАРИЯИ ИКТИСОД АЗ 5-УСЛУБ ИБОРАТ АСТ.
(1) Индуксия.
(2) Дудуксия.
(3) Анализ.
(4) Экспредмент
(5) Абстраксия
ШАКЛХОИ МОЛИКИЯТ.
(1) Моликияти Давлати.
(2) Моликияти Хусуси.
(3) Моликияти Колективи.
(4) Моликияти Шахси.
(5) Моликияти Омехта.
НАМУДХОИ БЕШТАРИ ПАХНШУДАИ БОЗОР ИНХОЯНД.
(1) Бозори байналмилали.
(2) Бозори минтакави.
(3) Бозори махалли.
ОМИЛХОИ ИСТЕХСОЛОТ АЗ 2-КИСМ ИБОРАТ АСТ.
(1) Модди.
(2) Инсони.
МОДЕЛХОИ АСОСИ БОЗОРИ ИКТИСОДИ ИНХОЯНД.
(1) Модели бозори озод.
(2) Модели бозори ичтимои иктисоди.
(3) Модели содироти итисоди бозори.

(4) Модели омехтаи иктисоди бозори.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.