Пятница, Ноябрь 22Вместе создадим светлое будущее!


Проблемахои гузариш ба хисоботхои байналмилиалии бонки

Масъалаи гузариш ба хисоботхои байналмилали дар низоми бонкии ватани макоми мухим доранд…Масъалаи гузариш ба хисоботхои байналмилали дар низоми бонкии ватани макоми мухим доранд. Дастоврдхои хозираи бокхои тичорати аз хамин омилхо вобаста аст:
аввал, кам будани кадрхои баландихтисос дар ин соха. Маълум аст, ки бе кадрхои баландихтисос низоми бонк рушд намеёбад.
дуюм, тагйрёбии хисоботи бухгалтери .
Агар солхои пеш хисобот аз руи хисобхо дар мухосиботи бонки буд, хозир бошад тахлили ахборот, халли масъалахои идоракуни ва гайра мавчуд аст.
сеюм, камбуди дар базаи нормативии мухосибот, ки амалиёти харрузаро нишон медихад ва дар асоси онхо нишондихандахо ва зарибхои босуботи, бовари ва гайраро истифода кардан гайриимкон аст.
чорум, камбуди дар техника ва технология.
панчум, камбуди дар назорати аудит ива паст будани касби бухгалтери.
Инфрастуктураи бонки бояд аудити баландихтисос, ки натанхо хисоботро тахлил мекунад, балки сифати идоракуни, менечменти бонки дар асоси тахлили хавфноки, леквидноки, даромадноки ва гайра бахо дода мешавад.
Ба гайр аз ин ба инфраструктураи бонки амнияти баландихтисоси хукуки, агенти, бакайдгирии гаравхо ва гайра.
Услубхои асосии хисобхои мухосиби дар асоси стандарти байналмилали:
Фаъолияти бетанафус. Дар асоси ин услуб хисобхои бонки то бархамдихии бонк тагйир намеёбанд. Дар вакти бархамхурии филиали он ё дигар дороихо, онро хамчун зарар шумурдан мумкин аст.
Таксимкуни дар соли молияви. Ичрои ин услуб талаб мекунад, ки активхо ва пассивхоро дар тавозун бояд реали нишон диханд.
Дар асоси меъёри стандарти байналмилали фоида наметавонад аз сиёсати андоз вобаста боша ва дар навбати худ органхои андоз хам набояд ба тартиботи хисоби мухосиби дахолат кунанд.
Гузариш ба услуби байналмилали тартиб додани хисоботхои нави молиявиро талаб мекунад. Ба катори онхо тавозун, хисобот оид ба фоида ва зарар, хисоботи гайритавозуни, замима оиди кори аналитикии бонк, яънетаснифоти портфели карзи ва леквидноки, воситахо, хавф ва даромадноки дохил мешаванд. Дар хисоботи тавозун карзхо бояд бо тархи захирахои барои онхо нишон дода шаванд. Тартиби хисоби фоиз аз рузи карзхои ба таъхир монда дар мухлати махдуд. Хамаи ин кадрхои баландихтисосро талаб мекунад.

Вобаста ба хамаи ин бояд хисоботи бонкхои тичорати мутобики стандарти байналмилали бошад ва ин маънои баланд бардоштани менечменти бонкиро дорад.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.