Среда, Ноябрь 20Вместе создадим светлое будущее!


НИЗОМИ ҲИСОБУ КИТОБ ДАР БОНКҲО

Вазифаҳои асосии ҳисоботи бонкӣ аз инҳо иборат аст: ташкили пурра ва аниқи ахборҳо оиди фаъолияти бон- кӣ ва вазъи амволии он, ки барои истифода ва таҳлили ҳисоботи бонкӣ, барои роҳбарияти бонк, саҳомон, иштирок- чиёни ташкилот, инвесторон ва кредиторон равона карда мешавад;НИЗОМИ ҲИСОБУ КИТОБ ДАР БОНКҲО Нақша:
Аҳамият ва шаклҳои ҳисобу китоб дар бонкҳо Тавозуни бонк ва усулҳои тартиб додани он Проблемаҳои гузариш ба ҳисобҳо мувофиқ ба талаботҳои МСФО Аҳамият ва шаклҳои ҳисобу китоб дар бонкҳо Ҳисоботи бонкӣ – ин низоми ягонаи тавсифи миқцорӣ ва нишондодҳоест, ки дар он вазъи молӣ, амволӣ ва ҷамъбасти фаъолияти муассисаи қарзӣ инъикос мегардад.
Вазифаҳои асосии ҳисоботи бонкӣ аз инҳо иборат аст: ташкили пурра ва аниқи ахборҳо оиди фаъолияти бон- кӣ ва вазъи амволии он, ки барои истифода ва таҳлили ҳисоботи бонкӣ, барои роҳбарияти бонк, саҳомон, иштирок- чиёни ташкилот, инвесторон ва кредиторон равона карда мешавад;
баҳисобгирӣ, таҳлили пурра ва аниқи амалиётҳои бон- кӣ ба мақсади тараққиёти ояндаи муассисаи бонкӣ, қабули қарорҳои лозима ва назорати бонкӣ;
ба мақсади мустаҳкам сохтани вазъи молии муассисаи қарзй, ошкор сохтани захираҳои дохили хоҷагӣ ва аз байн бурдани вазъи номуносиби фаъолияти бонкӣ.
Таснифи намунаи ҳисобот дар ҷадвали 1 оварда шуд- ааст.
Ҷадвали 1
Таснифи намунаи ҳисоботҳои бонкҳо

Аломатхои тасмиф
Намути хисобот

Аз рӯи намудҳо

Молй
Хисоботй
Оморй

Аз рӯи аҳамияташ

Асосй
Иловагй

Аз рӯи мӯҳлати даврагӣ

Хамарӯза
Панҷрӯза
Даҳрӯза
Хармохха
Семохха
Нимсола
Нӯҳмоҳҳа
Солона

Хисоботе, ки наҳама вақт

Мувофиқи талаби

тартиб доля мешявяд

ми ллй

Хисобот мувофиқи

Хисобот мувофиқи

талаботхои стандарта

станлартхои милли
Хисобот мувоФиқи _ станлартхои МСФО___

Ба намунаи молй инҳо дохмл мешаванд: ҳисобот оиди фоида ва зарар;
маълумот оиди захираҳо барои пӯшидани зарари им- конпазир;
маълумот оиди активу пассивҳо мувофиқи мӯҳлати талабот ва пардохт
Ба намунаи ҳисоботй инҳо дохил мешаванд: варақаи гардишии ҳисоби муросилотй; ҳисобот оиди амалиётҳои хазинавй; ҳисобот мувофиқи картотекҳое, ки дар мӯҳлаташ пардохт нашудаанд.
Тавозуни бонк ва усулҳои тартиб додани он Дар ҷадвали 2 намунаи тавозуни бонкҳои тиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудаанд.
Ҷадвали 2
Намунаи тавозуни бонкҳои тиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон


ҳисобҳо
Номгуи ҳисобҳои тавозуни

АКТИВҲО (ҳ/т. 10,11,15,17)

10100

Пули нақц

10300

Барои гирифтан аз БМТ

10500

Барои гирифтан аз дигар бонкҳо

10530

Карзҳои байнибонкИ – барои гирифтан

10570

Хариду фурӯши коғазҳои қиматнок

10590

Барои гирифтан аз муассисаҳои ғайрибонкИ

10700

Лизинг (иҷора)

10900

Карзҳо

10969

Захираҳои қарзИ

10977

Захираҳои талофоти имконпазири қарзҳо (ЗТИК)

11100

Карзҳои ба таъхир афтода

11177

ЗТИК-и қарзҳои ба таъхир афтода

11300

Васиқаи харид карда шуда

11500

Карзҳо бо аккредитив


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.