Воскресенье, 29 мартаВместе создадим светлое будущее!


Основы экономики

Все бесплатно от InfoPage.TJ

Мафхуми назарияи иктисод ва дигар истилоххои иктисоди

Основы экономики
Назарияи иқтисод аввалин бор аз ҷониби олими франсуз - Антуан Мон Кретин дар асри 17 (соли 1615) ҳамчун илм эътироф шудааст. Антуан Мон Кретин хоҷагидориро ба ду қисм ҷудо намудааст: 1. Илм оиди хонадорӣ ва хоҷагидорӣ; 2. Хоҷагидории давлатӣ ё худ иқтисоди сиёсӣ. Назарияи иқтисодӣ ба 4 қисм ҷудо мешавад: 1) Микроиқтисод; 2) Макроиқтисод; 3) Мезоиқтисод; 4) Мегаиқтисод. Барои тавсифи илме, ки ҳаёти хоҷагидориро тадқиқ мекунад, истилоҳҳои гуногуни зерин истифода мешуданд: Экономика - аз калимаи юнонии ойкос - хона, хоҷагӣ ва номос - санъат, қонун, дониш гирифта шудааст, ки бояд маънои санъати хоҷагидориро дошта бошад; Иқтисодиёт - фанни илмие, ки фаъолияти хоҷагидориро дар низоми иқтисодӣ ва соҳаҳои алоҳида, унсурҳо, шароитҳо (иқтисодиёти соҳаи хизматрасонӣ, маориф, аҳолиншинӣ, меҳ

Монополия ва шаклхои ташкили монополия

Основы экономики
Мақсади монополия - ин ба даст овардани даромади максималӣ бо воситаи назорат аз болои нарх ва ё ҳаҷми фуруш дар бозор мебошад. Монополия бо роҳи якҷояшавии якчанд корхонаҳо таъсис меёбад ва чунин шаклҳои ташкили монополия мавҷуданд: 1. Картел - созишнома оиди квотаи (миқдори) маҳсулоти бароварда мешуда ва тақсими бозори фурӯш; 2. Синдикат - ташкилот бо мақсади ташкили фурӯши якҷояи маҳсулот; 3. Трест - монополия, ки дар он моликият, истеҳсолот ва фуруши маҳсулоти фирмаҳо ба он дохил мешуда, муттаҳид карда мешаванд; 4. Контсерн - монополия бо маркази ягонаи молиявии ҳамаи фирмаҳои соҳаҳои гуногуни ба он дохил шаванда мебошад, технологияи умумӣ доранд; 5. Конгломерат - ташкилоте, ки бо дохилшавии корпоратсияҳои калон ба соҳаҳое, ки алоқаи техникӣ ва истеҳсолӣ надорад, алоқаманд аст.