Понедельник, Январь 27Вместе создадим светлое будущее!


Основы экономики

Все бесплатно от InfoPage.TJ

ФАН, УСУЛ, ВАЗИФА ВА МАҚСАДИ НАЗАРИЯИ ИҚТИСОД

Основы экономики
мавзуъ. фан усул принсип ва вазифахои назарияи иктисод. назарияи иктисод илм оиди самаранок истифодабарии захирахои махдуди иктисоди коркард ва ба рох мондани онхо дар ин асос конеъ гардонидани талаботи руз аз руз талаботи ахолиро меомузад. назарияи иктисод аввалин бор аз чониби олими франсус Антуон Мон Кренти дар асри 17 (1615) хамчун илм эътироф шудааст.Антуон Мон Кретин хочагидориро ба ду кисм чудо намудааст. 1. илм оиди хонадори ва хочагидори. 2. хочагидори давлати ё худ иктисоди сиёси. назарияи иктисоди ба 4 кисм чудо мешавад. 1. Микра иктисод. 2. Макра иктисод. 3. Меза иктисод. 4. Мега иктисод. (далее…)

НИЗОМХОИ ИКТИСОДИ: МОХИЯТ НАМУДХО ВА ТАВСИФИ ОНХО

Основы экономики
Истехсолоти натурали – ин системаи сарбастаи муносибатхои иктисоди мебошад. Чамъияте, ки ин намуд хочаги хукмрон мебошад аз вохидхои хочагии зиед иборат мебошад (оила, община) (далее…)

Назарияи иқтисод

Основы экономики
КАС-чист? КАС-гуфта мачмуи сохахои хочагии халк фахмида мешавад,ки бо рушди кишоварзи алокаманд,буда бо истехсолоти он хизмат карда махсулоти кишоварзиро то истеьмолкунанда бурда мерасонад... (далее…)

Низоми бонкӣ

Основы экономики
Мафҳум ва моҳияти низоми бонкӣ. Бонк дар ҶТ ташкилоти давлатӣ, тиҷоратӣ ба ҳисоб меравад, ки барои ҷалб намудани амонатҳо ва дигар воситаҳои пулӣ бо мақсади истифодабарии он ба масқади қарздиҳӣ бо шарти баргардонидан, музднок, таъҷилӣ ва инчунин барои иҷроиши ҳисоббаробаркуниҳо бо хоҳиши миҷозон ташкил карда шуддаст... (далее…)

Ташкили фаъолияти бонкӣ

Основы экономики
Самаранокии фаъолияти бонкҳо аз муносибат ба фоида ва хароҷотҳо муайян карда мешавад, зеро чи миқдоре унсурҳои хароҷот паст гарданд, ҳамон қадар натиҷаи ниҳоии ташкилотҳои қарзӣ мусбӣ эҳсос карда мешавад... (далее…)