Воскресенье, Декабрь 8Вместе создадим светлое будущее!


Основы экономики

Все бесплатно от InfoPage.TJ

Монитор ва модем

Основы экономики
Монитор (дисплей) таҷҳизоти асосии компютер буда, барои намоиш додани информатсияи ба воситаи клавиатура ё дигар таҷҳизотҳои воридкунӣ дохилкардашуда, инчунин барои ба экран баровардани натиҷаҳои кор хизмат мекунад (расми 2.9.). Монитор дар зери идоракунии видеоадаптер кор мекунад. Параметрҳои асосии монитор ченаки экрани он мебошад. Воҳиди ченаки экран дюмҳо мебошанд. Масалан, экрани мониторхо 14, 15, 17, 19, 20 ва 21 дюма шуда метавонанд. (далее…)

Назарияи иқтисод: Заминаҳои густариш ва таҳҳавули он. ( Пайдоиш ва марҳилаҳои асосии инкишофи назарияи иқтисод)

Основы экономики
Аз давраҳои қадим одамон кӯшиш мекарданд, ки аз чӣ вобаста будани инкишофи ҷамъияти инсонӣ ва бо кадом қонунҳо вобаста будани тараққиёти иқтисодиётро дарк намоянд. Бинобар ҳамин мулоҳизаҳо оид ба ҳаёти иқтисодӣ қонунҳои тараққиёти иқтисодиётро аз лаҳзаи пайдошавиашон ҳамроҳӣ мекарданд... (далее…)

ФАН, УСУЛ, ВАЗИФА ВА МАҚСАДИ НАЗАРИЯИ ИҚТИСОД

Основы экономики
мавзуъ. фан усул принсип ва вазифахои назарияи иктисод. назарияи иктисод илм оиди самаранок истифодабарии захирахои махдуди иктисоди коркард ва ба рох мондани онхо дар ин асос конеъ гардонидани талаботи руз аз руз талаботи ахолиро меомузад. назарияи иктисод аввалин бор аз чониби олими франсус Антуон Мон Кренти дар асри 17 (1615) хамчун илм эътироф шудааст.Антуон Мон Кретин хочагидориро ба ду кисм чудо намудааст. 1. илм оиди хонадори ва хочагидори. 2. хочагидори давлати ё худ иктисоди сиёси. назарияи иктисоди ба 4 кисм чудо мешавад. 1. Микра иктисод. 2. Макра иктисод. 3. Меза иктисод. 4. Мега иктисод. (далее…)

Моликият – асоси низомҳои иқтисодӣ

Основы экономики
Дигаргуншавиҳо дар муносибатҳои моликиятӣ бевосита ба ҳаёт ва некуаҳволии одамон таъсир расонида, ба манфиатҳои онҳо дахолат мекунанд, ки оид ба зарурияти тағйирёбии пояҳои ҷамъиятӣ шаҳодат медиҳанд... (далее…)

Пойдоршавӣ ва моҳияти истеҳсолоти моли.

Основы экономики
нақши истеҳсолоти молӣ дар тараққиёти иқтисодии ҷамъият.Агар ба таҳаввули фаъолияти иқтисодии одамон назар намоем, метавонем мушоҳида кунем, ки чӣ тавр шаклҳои хоҷагидори тайир ёфтаанд... (далее…)

Худтанзимшавии системаи бозори ва таъмини мувозинатии бозори

Основы экономики
Бозор, мубодила, муомилот – ҳамаи ин категорияҳо байни худ алоқамандии зич дошта, аксар вақт дар ҳаёти рўзмаъра ҳаммаъно дарк карда мешаванд. (далее…)

Капитали савдо

Основы экономики
Маркази фурӯши молҳо биржаҳо ба хисоб мераванд. Биржаи молӣ ин шакли махсуси бозор буда, дар он савдои миқдори зиёди молҳои якхела аз ҷиҳати шакл ва стандарташон гузаронида мешавад. (далее…)

Ҷамъияти саҳҳомӣ ва бозори қоғазҳои қиматнок

Основы экономики
Бо ташкил намудани ҷамъияти саҳҳомӣ соҳибкорон бо ҷалби иштироки бонкҳо машғул мешаванд.Саҳмия ин қоғазҳои қиматноке, ки оид ба ҳиссагузории соҳиби он бо капитали корхонаи саҳомӣ шаҳодат медиҳад... (далее…)

Рента ва нархи замин

Основы экономики
Рента – ин намуди махсуси даромади нисбатан мустаҳкам буда, ба фаъолияти сохибкорӣ алоқаманд намебошад. Истиоҳи «рента» ду маънӣ дорад: ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ. (далее…)

Бекурбшавӣ ва устувории муомилоти пули

Основы экономики
Варианти мусбат. Беқурбшави ба давлат даромад меоварад. Агар, давлат барои рӯйпӯши намудани харҷи давлатӣ зиёд намудани андози мустақимро таъмин накунад дар ин ҳолат вай бо воитаи бонки миллӣ эмиссияи пулро ба вуҷуд меоварад. Миқдори андози беқурбшавӣ (А)ба ҳосили беқурбшавӣ(чи қадар қурби пул паст мешавад -Б) ва ҳаҷми он пулҳои нақдие ки ахоли дорад(П)баробар аст: (далее…)